Welke elektrakeuringen zijn er?

Wil je het elektrisch materieel van je bedrijf laten keuren? Maar weet je niet welke elektrakeuring het meest geschikt is? En hoe het zit met wettelijke verplichtingen? In dit artikel leggen we vanuit verzekeringsperspectief de belangrijkste elektrakeuringen uit.

Ieder bedrijf heeft elektrisch materieel.

Onder elektrisch materieel van je bedrijf valt alles wat vanuit de meterkast of de technische ruimte je bedrijf ingaat, zoals kabels, buizen, leidingen en schakelaars. Én alle apparaten en machines die je ergens in je bedrijf op de stroomvoorziening aansluit.

Veilig werken dankzij elektrakeuringen.

Er zijn verschillende elektrakeuringen voor het elektrisch materieel van bedrijven. Door het laten uitvoeren van elektrakeuringen zorg je voor een veilige werkomgeving voor je medewerkers. Dit zijn de belangrijkste elektrakeuringen:

  • NEN 3140: een elektrakeuring conform NEN 3140 inventariseert de gebruiksrisico’s van het elektrisch materieel, bijvoorbeeld bij aanraking van installaties door een persoon. Er is geen wettelijke verplichting om een NEN 3140 keuring uit te voeren. Wel moet een werkgever vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Een periodieke veiligheidskeuring aan de hand van de NEN 3140 is een goed hulpmiddel om die te waarborgen.

  • SCIOS Scope 8: met een SCIOS Scope 8 elektrakeuring wordt het aanrakingsgevaar van de elektrische installatie in kaart gebracht. Dit is het geheel van bekabeling in het bedrijfspand, zoals de bekabeling in muren en stopcontacten. De keuring voldoet aan NEN 3140 en de Arbowet.

  • SCIOS Scope 9: de SCIOS Scope 9 is de elektrakeuring voor alle apparatuur binnen het bedrijf met een stekker. Het doel van de keuring is het voorkomen van lichamelijk letsel bij het personeel door aanraking of gebruik van elektrische apparatuur. De keuring voldoet aan NEN 3140 en de Arbowet.

  • NTA 8220: een elektrakeuring volgens NTA 8220 brengt de brandrisico’s van het elektrisch materieel in een bedrijf in kaart. De inspecteur beoordeelt het brandrisico van het elektrisch materieel in een bepaalde ruimte.

  • SCIOS Scope 10: de SCIOS Scope 10 inspectie brengt de brandrisico’s van het elektrisch materieel in kaart volgens de NTA 8220. Deze keuring wordt uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf en een speciaal voor deze keuring opgeleide inspecteur. De SCIOS Scope 10 keuring is geen wettelijke verplichting, maar kan wel geëist worden door verzekeraars voor een brandverzekering.

  • SCIOS Scope 12: de SCIOS Scope 12 elektrakeuring beoordeelt de complete zonnestroom­installatie (pv-installatie) op brandrisico's en elektrische veiligheid. Van de zonnepanelen, de connectoren en de omvormers tot en met de meterkast waarop het systeem zit aangesloten. Ook controleert de inspecteur of het dak voldoende draagkracht heeft. De keuring voldoet aan de NEN1010, een norm voor de oplevering van elektrische installaties. 

Het verschil tussen NEN, NTA en SCIOS.

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) begeleidt de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die gemaakt worden over de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en processen. Zo ook voor elektrotechniek. Een Nederlands Technische afspraak (NTA) is een beoordelingsmethodiek die onder het beheer van het NEN én stakeholders (in dit geval de verzekerings- en inspectiebranche) gezamenlijk is vastgelegd. SCIOS is een certificering voor inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. 

Een SCIOS-certificaat is een kwaliteitskeurmerk.

Laat je de elektrakeuring uitvoeren door een inspectiebedrijf dat SCIOS-gecertificeerd is? Dan kun je zeker zijn van een hoog kwaliteitsniveau van de inspectie en het onderhoud. De stichting SCIOS geeft alleen een SCIOS-certificaat af aan inspectiebedrijven die voldoen aan haar strenge kwaliteitseisen.

Wanneer is een SCIOS Scope 10 verplicht?

Wanneer je een brandverzekering bij Interpolis afsluit en het totaal verzekerde bedrag van je bedrijfspand, inventaris, voorraad en omzetverlies samen meer is dan € 500.000,-, dan is een elektrakeuring volgens SCIOS Scope 10 verplicht. Voor agrarische bedrijven is een elektrakeuring altijd verplicht. De exacte eisen die aan de elektrakeuring gesteld worden staan in de polis. De polis is leidend voor te ondernemen acties.

Interpolis helpt je graag met het regelen van de SCIOS Scope 8, 9, 10 en 12 keuring.

Een erkend en onafhankelijk keuringsbedrijf voert de elektrakeuring uit. En maakt een uitgebreid en duidelijk inspectierapport, met daarin ook de eventuele gebreken die je moet verhelpen. Na herstel is het elektrisch materieel weer veilig.

Het elektrisch materieel van je bedrijf verandert en veroudert in de loop van de tijd. Daarom is het belangrijk om de keuring regelmatig uit te voeren. In onze verzekering houden we hiervoor een termijn van 5 jaar aan. Koop je de Interpolis Elektrakeuring via de webwinkel? Dan ontvang je vlak voordat de 5 jaar zijn verstreken een herinneringsmail voor de periodieke keuring.

Ook als je geen klant bent bij Interpolis.

Interpolis helpt je ook graag met het regelen van een elektrakeuring als je geen klant bent bij Interpolis. Iedereen kan een elektrakeuring via Interpolis aanschaffen.