Arbeidsongeschiktheids­verzekering

Kan ik de premie van mijn AOV aftrekken van de belasting?
Ben je zelf de verzekeringnemer? Dan mag je de door jou betaalde premie voor de arbeids­ongeschiktheids­verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan je veel geld besparen. De uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, wordt belast als inkomen.
Hoe verwerk ik de AOV kosten in mijn bedrijfsvoering?

De AOV-premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Betaal jij als ondernemer bijvoorbeeld € 200,- per maand voor je AOV? Dan kost je dat netto € 125,- per maand, als je in de 2e schijf van de inkomstenbelasting valt. Kun je per week 30 uur bij klanten in rekening brengen, dan kost je AOV slechts € 1,- per uur. Deze kosten kun je slim in je uurtarief verwerken.

Krijg ik premie terug als ik arbeidsongeschikt ben?
Ontvang je een uitkering en ben je langer dan 52 weken arbeidsongeschikt? Dan ontvang je een korting op de premie die gelijk is aan het uitkeringspercentage. Ben je bijvoorbeeld voor 60% arbeidsongeschikt, dan betaal je 60% minder premie. Na 1 jaar betaal je dan dus nog 40% van jouw premie.
Wat doet Interpolis als ik arbeidsongeschikt ben?
Je vindt alle informatie in de brochure Arbeidsongeschikt… En dan?.
Wat gebeurt er nadat ik me arbeidsongeschikt heb gemeld bij Interpolis?
De claimbehandelaar belt je voor een intakegesprek. Hij of zij stelt je vragen over je werk en gezondheid. Bijvoorbeeld welke klachten je hebt. En hoe je werk er precies uitziet. Met deze informatie beoordeelt de claimbehandelaar of je een uitkering krijgt. Meestal gaat je uitkering in na je eigenrisicoperiode. De claimbehandelaar stuurt je altijd een schriftelijke bevestiging van de afspraken die je met ons maakt.
Wat is de looptijd van de uitkering van de AOV?

Bij de Interpolis Arbeids­ongeschiktheids­verzekering kun je zelf kiezen hoe lang de uitkering loopt. Dit in tegenstelling tot Broodfondsen en andere oplossingen. Daarbij is de maximale duur van de uitkering 2 jaar.

Welke mogelijkheden heb ik als ik word afgewezen voor de AOV?

Wij bieden de Basis-AOV aan voor moeilijk verzekerbare ondernemers. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor veel ondernemers een oplossing om het inkomen te beschermen. Maar helaas is dit niet voor iedere ondernemer mogelijk. Bij het overheidsbesluit tot afschaffing van de WAZ is daarom bepaald dat verzekeraars een regeling voor moeilijk verzekerbare ondernemers moeten bieden, de zogenaamde vangnetverzekering.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Interpolis stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij beoordelen wij in hoeverre je door jouw ziekte of ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in je specifieke beroep of bedrijf uit te oefenen. Als je het niet met ons eens bent, heb je recht op een herbeoordeling (second opinion).

 

Je hebt recht op een uitkering als je voor meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor passende arbeid. Dan bekijkt Interpolis of je werk kunt doen in een ander beroep (van een voor jou vergelijkbaar niveau). Voor passende arbeid geldt een lagere premie.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Na 2026 komt er een verplichte AOV voor zelfstandigen. Nu is het voor jou als ondernemer dus nog niet verplicht om een arbeidsongeschiktheids­verzekering te hebben. Maar het kan wel verstandig zijn. Sluit je nu een AOV af? Dan ben je vrij om je verzekering aan te passen of op te zeggen als de nieuwe regels straks ingaan.