Arbeidsongeschiktheids­verzekering

Kan ik de premie van mijn AOV aftrekken van de belasting?
Ben je zelf de verzekeringnemer? Dan mag je de door jou betaalde premie voor de arbeids­ongeschiktheids­verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan je veel geld besparen. De uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, wordt belast als inkomen.
Betaal ik minder premie als ik een uitkering krijg?
Het 1e jaar niet. Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent en een uitkering krijgt betaal je minder premie. Ben je op dat moment bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt, dan betaal je nog 40% premie. Ben je helemaal arbeidsongeschikt, dan betaal je geen premie meer.
Hoe verwerk ik de kosten van mijn AOV in mijn bedrijfsvoering?
De AOV-premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Betaal jij als ondernemer bijvoorbeeld € 200,- per maand voor je AOV? Dan kost je dat netto € 125,- per maand, als je in de 2e schijf van de inkomstenbelasting valt. Kun je per week 30 uur bij klanten in rekening brengen, dan kost je AOV slechts € 1,- per uur. Deze kosten kun je slim in je uurtarief verwerken.
Ik heb geen betaalrekening bij Rabobank. Kan ik wel een arbeids­ongeschiktheids­verzekering afsluiten?
Om een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis af te kunnen sluiten, heb je een particuliere betaalrekening bij Rabobank nodig. Open deze eenvoudig online. Je wordt dan klant bij Rabobank en hierna sluit je jouw verzekering makkelijk online af.
Krijg ik een uitkering van de overheid als ik arbeidsongeschikt word en zelf niets heb geregeld?
Mogelijk heb je recht op een bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een ondernemer Bbz krijgt. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van de situatie. Op de website van de Overheid vind je hier meer informatie over. 
Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV kan voor alle ondernemers interessant zijn. Bijvoorbeeld voor: 

 • zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)
 • ondernemers voor de inkomstenbelasting met personeel 
 • directeur-grootaandeelhouders (dga’s)
 • vrije beroepsbeoefenaars
 • meewerkende partners

Ondernemers die vallen onder de sociale wetgeving, kunnen geen AOV afsluiten.

Wat doet Interpolis als ik arbeidsongeschikt ben?
Je vindt alle informatie in de brochure Arbeidsongeschikt… En dan?.
Wat gebeurt er nadat ik me arbeidsongeschikt heb gemeld bij Interpolis?
De claimbehandelaar belt je voor een intakegesprek. Hij of zij stelt je vragen over je werk en gezondheid. Bijvoorbeeld welke klachten je hebt. En hoe je werk er precies uitziet. Met deze informatie beoordeelt de claimbehandelaar of je een uitkering krijgt. Meestal gaat je uitkering in na je eigenrisicoperiode. De claimbehandelaar stuurt je altijd een schriftelijke bevestiging van de afspraken die je met ons maakt.
Wat is de looptijd van de uitkering van de AOV?

Bij de Interpolis Arbeids­ongeschiktheids­verzekering kun je zelf kiezen hoe lang de uitkering loopt. Dit in tegenstelling tot Broodfondsen en andere oplossingen. Daarbij is de maximale duur van de uitkering 2 jaar.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering houd je een inkomen als je niet meer kunt werken. Ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt, kun je een uitkering krijgen die je inkomen aanvult. Zodat jij jouw vaste lasten of andere kosten gewoon kunt blijven betalen. Zowel zakelijk als privé.
Wat is een Broodfonds?
Met een Broodfonds creëer je samen met andere ondernemers een financieel vangnet. Het is geen langdurige oplossing voor arbeidsongeschiktheid. Een Broodfonds bestaat uit 20 tot 50 ondernemers, die elkaar kennen en vertrouwen. Je steunt elkaar bij ziekte. Daarvoor zet je elke maand een vast bedrag opzij. Wie ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Die kun je maximaal 2 jaar achtereen krijgen.
Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie hangt deels af van de zwaarte van je beroep en je leeftijd. De kosten worden ook beïnvloed door de keuzes die je maakt op 3 zaken:

 1. Het verzekerd bedrag
  Jij kiest het bedrag dat je maandelijks uitgekeerd krijgt.

 2. De wachttijd
  Deze periode overbrug je zelf als je ziek wordt. Dit heet de eigenrisicoperiode. Je kunt kiezen voor een wachttijd van 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden. Hier geldt: hoe langer je wachttijd, hoe lager je premie.

 3. De uitkeringsduur
  Je kunt kiezen om een uitkering te krijgen tot je eindleeftijd. Of maximaal een uitkering voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Je eindleeftijd loopt tot 50 jaar of tot 55 tot en met 68 jaar (afhankelijk van je beroep). Kies je voor een kortere uitkeringsduur, dan zal je premie ook lager zijn.
Welke korting kan ik krijgen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Je kiest bij onze AOV voor aanvangskorting of voor klimmende korting.

 • Aanvangskorting krijg je gedurende de eerste 4 jaar van je verzekering. In het 1e jaar krijg je 30% korting op je premie, in het 2e jaar 20%, in het 3e jaar 10% en in het 4e jaar 5%. Na het 4e jaar krijg je geen korting meer.
 • Klimmende korting krijg je zo lang je AOV loopt. Je korting stijgt als je langer verzekerd bent. Na 1 jaar krijg je 2% korting op je premie. Dit loopt op tot 10% in het 6e jaar. Vanaf dan behoud je elk jaar 10% premiekorting, zo lang je AOV loopt.
Welke mogelijkheden heb ik als ik word afgewezen voor de AOV?

Wij bieden de Basis-AOV aan voor moeilijk verzekerbare ondernemers. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor veel ondernemers een oplossing om het inkomen te beschermen. Maar helaas is dit niet voor iedere ondernemer mogelijk. Bij het overheidsbesluit tot afschaffing van de WAZ is daarom bepaald dat verzekeraars een regeling voor moeilijk verzekerbare ondernemers moeten bieden, de zogenaamde vangnetverzekering.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Interpolis stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij beoordelen wij in hoeverre je door jouw ziekte of ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in je specifieke beroep of bedrijf uit te oefenen. Als je het niet met ons eens bent, heb je recht op een herbeoordeling (second opinion).

 

Je hebt recht op een uitkering als je voor meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor passende arbeid. Dan bekijkt Interpolis of je werk kunt doen in een ander beroep (van een voor jou vergelijkbaar niveau). Voor passende arbeid geldt een lagere premie.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Na 2026 komt er een verplichte AOV voor zelfstandigen. Nu is het voor jou als ondernemer dus nog niet verplicht om een arbeidsongeschiktheids­verzekering te hebben. Maar het kan wel verstandig zijn. Sluit je nu een AOV af? Dan ben je vrij om je verzekering aan te passen of op te zeggen als de nieuwe regels straks ingaan.