Aansprakelijkheidsverzekering ZekerInBedrijf

Verzeker financiële gevolgen van aansprakelijkheid

  • Voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • volledige basisdekking voor bedrijfsaansprakelijkheid
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de Aansprakelijkheids­verzekering?

U verzekert de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen. Het gaat om schade die wordt toegebracht tijdens werkzaamheden door uw bedrijf. Ook gevolgschade (schade die het gevolg is van schade aan zaken en personen), is verzekerd. U kiest de verzekering die het beste past bij uw bedrijf.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid / Schade werknemers
Schade aan een ander of zaken van een ander
Schade aan een medewerker of zaken van een medewerker door omstandigheden waarin hij werkt
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen
Kosten voor verweer als een verzekerde onterecht aansprakelijk wordt gesteld
Wettelijke rente over het schadebedrag
Schade aan een medewerker of zaken van een medewerker door een ongeval tijdens het werk ook als u niet aansprakelijk bent
Schade aan een medewerker door een ziekte die ontstaat door de omstandigheden waarin hij werkt ook als u niet aansprakelijk bent
Kosten van een begrafenis en levensonderhoud van de achterblijvers als een medewerker overlijdt

Aanvullend te verzekeren

Bewerking zaken
Verzeker schade aan zaken die u bewerkt
Schade aan zaken van een ander die u beheert om aan te werken, verzekert u met deze aanvullende dekking. Denk aan schade aan losse zaken, onroerend goed en dieren waarvoor u aansprakelijk bent. Het verlies van zaken is verzekerd. Ook tijdens het werk. U bent niet verzekerd bij bewerking van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Ook schade aan documenten, software of databestanden is niet verzekerd.
Gehuurde of gebruikte zaken
Verzeker schade aan zaken die u huurt of gebruikt
Schade aan zaken van een ander die u u huurt of gebruikt en waarvoor u aansprakelijk bent, verzekert u aanvullend. Denk aan schade aan losse zaken, onroerend goed en dieren waarvoor u aansprakelijk bent. Het verlies van zaken is verzekerd. Ook tijdens het werk. U bent niet verzekerd bij bewerking van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Ook schade aan documenten, software of databestanden is niet verzekerd.
Gestalde objecten
Verzeker schade aan objecten die u stalt
Hebt u een bedrijf dat caravans, campers, aanhangwagens, boten of auto's van derden stalt? Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan deze objecten. Ook zaken in de objecten zijn verzekerd, mits deze standaard bij het object thuishoren. Denk aan potten en pannen, servies of beddengoed in een caravan. Ook schade aan een ander of aan zaken van een ander door een gestald motorrijtuig, is verzekerd.
Bespoten gewassen
Verzeker schade aan percelen en gewassen
Deze aanvullende verzekering is speciaal voor loonbedrijven die gewassen van agrariërs spuiten. U verzekert schade aan percelen of gewassen van een ander, als die ontstaat door het gebruik gewasbeschermingsmiddelen of biociden.
Zuivere Vermogensschade Beroepen
Als adviseur verzekerd voor vermogensverlies waarvoor u aansprakelijk bent
Hebt u een adviserend beroep? Dan verzekert u vermogensverlies (in geld) waarvoor u aansprakelijk bent met de aanvullende dekking Zuivere Vermogensschade Beroepen. Ook huisartsen en tandartsen kunnen deze aanvullende dekking afsluiten. Bent u medicus in een ziekenhuis, dan geldt deze dekking niet voor u.
Milieu op Werklocatie
Verzekerd voor milieuschade
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan het milieu die ontstaat door werkzaamheden bij derden. Ook milieuschade waarvoor u niet aansprakelijk bent, is verzekerd. De schade is verzekerd op uw werklocaties van derden en iedere andere locatie (in Nederland en tot maximaal 20 kilometer over de grens). Locaties waarvan u of uw bedrijf de eigenaar is of die u of uw bedrijf huurt, zijn niet verzekerd. 

Verontreiniging, schoonmaak en asbest
Met de dekking Milieu op Werklocatie verzekert u verontreiniging van grond of water door het werk, schoonmaakkosten en schade die ontstaat door het schoonmaken. Ook schade aan ondergrondse pijpen of leidingen die ontstaat door de verontreiniging, is verzekerd. Net als schade die hieruit voortvloeit, zoals bedrijfsschade. Het opruimen van asbest of zaken waar asbest inzit, is verzekerd als het asbest is vrijgekomen door het werk én als u dat niet had kunnen voorzien.