Bouw en Montage (CAR) ZekerInBedrijf

Verzeker schade tijdens  bouw- en montageprojecten

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • dekking voor schade aan het object dat u bouwt of monteert
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de CAR-verzekering?

Schade die ontstaat tijdens bouw- en montageprojecten, verzekert u met de CAR-verzekering. Denk voor de Bouw aan het bouwen van woningen, kantoren en dergelijke, door aannemers-, metsel en klusbedrijven. Voor Montage gaat het om de installatie van machines en onderdelen door (machine)installatiebedrijven.

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Aanvullend te verzekeren

Aansprakelijkheid
Verzekerd voor schade waarvoor u aansprakelijk bent
Met de aanvullende dekking Aansprakelijkheid verzekert u schade aan (spullen van) anderen. U bent verzekerd als de schade het directe gevolg is van de werkzaamheden op het bouw- en montageterrein.
Bestaande eigendommen
Verzekerd voor schade aan bestaande eigendommen
Wordt er tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, dan bent u daar met deze aanvullende dekking voor verzekerd. Het gaat om schade aan eigendommen waaraan niet wordt gewerkt of gebouwd. We vergoeden schade door direct gevolg van de werkzaamheden aan het werk.
Hulpmateriaal
Hulpmaterialen op het bouwterrein verzekerd
Met de aanvullende dekking Hulpmateriaal verzekert u schade aan en diefstal van hulpmateriaal op het bouw- of montageterrein. Denk aan opslagruimtes (zoals een loods of container), gereedschappen, machines, werktuigen, hulpconstructies, hulpwerken en keten.
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.