5 misvattingen over aansprakelijkheid in de bouwsector opgehelderd

Er bestaan veel misvattingen over aansprakelijkheid in de bouwsector. Zo wordt er onterecht gedacht dat een rechtsbijstand- of aansprakelijkheidsverzekering genoeg dekking biedt. In de bouwsector ligt dat allemaal iets complexer. Risicodeskundige en expert op het gebied van aansprakelijkheid, Ben Kramer, legt uit hoe je als ondernemer in de bouw de juiste verzekeringen kiest.

Feit is dat de bouwsector in de top 5 van risicosectoren staat. Dit heeft te maken met het type werkzaamheden. 'Werk in de bouw is fysiek zwaar. Er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en gereedschappen, op hoogte en in alle weersomstandigheden. En dat vaak onder hoge tijdsdruk', somt Kramer op.

In de bouw gebeuren helaas veel arbeidsongevallen die ernstig of fataal kunnen zijn, met arbeidsongeschiktheid of totale uitval van een werknemer tot gevolg. Daarnaast bestaan er boetes als de oplevering niet op tijd wordt gehaald, met als gevolg extra werkdruk. Ook dit heeft weer invloed op de veiligheid in de bouw.

We brengen misvattingen van ondernemers over aansprakelijkheid in de bouwsector in kaart. Zo willen we duidelijkheid bieden aan iedereen die twijfelt over wat wel of niet gedekt is door de verzekering. Goed geïnformeerd is goed verzekerd
Ben Kramer, risicodeskundige en expert

Misvatting 1: Een rechtsbijstandverzekering is genoeg

'Helaas, het antwoord is nee', antwoordt Kramer. Als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade, zal de zakelijke rechtsbijstandverzekering alleen een deel van de kosten voor juridische hulp vergoeden. Ook als het tot een rechtszaak komt. 'Maar als de rechter oordeelt dat jij of je bedrijf aansprakelijk bent voor de geleden schade, dan draai je zelf voor de schadevergoeding op. De zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kan je zekerheid bieden dat ook de schade is gedekt.'

Misvatting 2: Met een bedrijfsaansprakelijkheidspolis ben ik goed gedekt

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt een basis. Als er onverhoopt schade ontstaat, kan er een flink deel mee worden vergoed. Kramer: 'Maar het ligt allemaal een stuk gecompliceerder. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt alleen als er schade is aan spullen van anderen, of als anderen letsel oplopen door jouw handelen of dat van jouw bedrijf.' De risico-expert vult aan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overigens wel vaak wordt geëist door opdrachtgevers.

Volgens Ben Kramer spelen er meer verzekeringen een rol van belang:

  • Productaansprakelijkheid: verzekert de schade van een door jou geleverd, ondeugdelijk product. We geven je 5 tips om claims op je product te voorkomen.
  • Werkgeversaansprakelijkheid: als je óók verantwoordelijk bent voor de schade aan je personeel. Dit is niet alleen je personeel in loondienst, maar iedereen die voor je werkt. Dus ook inleenkrachten, zzp'ers en stagiaires. 'Je dient als werkgever te allen tijden zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving; deze polis is echt geen overbodige luxe', vindt Kramer.
  • Beroepsaansprakelijkheid: deze is specifiek gerelateerd aan een beroep waarmee financiële schade kan ontstaan, bijvoorbeeld door verkeerd advies. 'Fouten zijn de mens niet vreemd. Zo kan een architect of ingenieur ook eens een fout maken in een bouwtekening. Dat kan tot gevolg hebben dat er bijvoorbeeld nieuw bouwmateriaal moet worden aangeleverd, waarvoor een project vertraging oploopt', zegt Kramer.

Speciaal voor ondernemers in de bouw met een adviserende rol hebben we tips op een rij gezet om het aansprakelijkheidsrisico te beperken.

  • Bestuurdersaansprakelijkheid: dit gaat nog een stap verder en is vooral van belang voor grotere bedrijven waarbij bestuurders van een BV mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die tot schade kunnen leiden. Bestuurlijke fouten worden gedekt met de daarvoor bestemde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Misvatting 3: Een CAR-verzekering (construction allrisk verzekering) biedt complete dekking in de bouw

'Dat zou je bij de woorden 'all risk' denken', legt Kramer uit. 'Toch is niets minder waar.' Een aansprakelijkheidsdekking zit niet standaard in het pakket. Een CAR-verzekering dekt schade aan het bouwwerk en diefstal van (bouw)materialen. Wél kun je aansprakelijkheid meeverzekeren. Interpolis biedt daar extra modules voor. Een CAR-verzekering kan ook worden afgestemd op bouw-, proefdraai en onderhoudsperiode.

Kramer adviseert dat ondernemers in de bouw zich goed inlezen op de risico's die wel en niet gedekt zijn in de CAR en op eventuele overlap. We leggen graag nog eens helder uit hoe een CAR-verzekering werkt.

Zakelijke keuzehulp
Nog op zoek naar welke verzekeringen passen bij je bedrijf? Beantwoord 7 korte vragen en krijg direct een overzicht van de zakelijke verzekeringen die je bedrijf nodig heeft.