Wat is een bedrijfsschade­verzekering?

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u inkomsten die u misloopt omdat u niet meer verder kunt met uw bedrijf. Bijvoorbeeld door schade aan een gebouw, het huurdersbelang, de inventaris, de voorraad of door milieuschade. Ook worden reconstructiekosten vergoed tot €100.000,-. De bedrijfsschadeverzekering is ook bekend als omzetverzekering of bedrijfsstagnatieverzekering.

Online afsluiten of persoonlijk advies?

Heeft je bedrijf een omzet tot 1 miljoen euro? Je verzekering sluit je dan eenvoudig online af. Je bepaalt zelf welke risico's je verzekert en welke niet. Wil je persoonlijk advies, bijvoorbeeld vanwege de hoge omzet of het specialisme van je bedrijf? De adviseur van Rabobank helpt je graag.
Wel verzekerd
  • Schade door brand, bliksem of ontploffing aan het gebouw, de inventaris, de voorraad en draagbare elektronische hulpmiddelen
  • Schade door inbraak én schade door diefstal en vernieling na inbraak
  • Schade door wind, regen, sneeuw en hagel én door water dat via de begane grond het gebouw binnendringt
  • Schade door minder omzet bij wegafzetting als gevolg van een brand
  • Minder omzet door diefstal of beschadiging van uw verkoopwagen, bijvoorbeeld door brand of een verkeersongeval
Niet verzekerd
  • Schade door natuurrampen, zoals een aardbeving of een overstroming
  • Schade door verbouwen, repareren of schoonmaken
  • Schade door illegale activiteiten, zoals het kweken van hennep of het maken van drugs

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Wat verzekert u met de Bedrijfsschade­verzekering?

U verzekert de omzet of exploitatiekosten die u misloopt door een schade aan een gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad op een adres. De Omzetverzekering is ook bekend als bedrijfsschadeverzekering of bedrijfsstagnatieverzekering. Bij het verzekeren op basis van omzet, is het verzekerde bedrag de omzet verminderd met de daling van kosten door de schade. Bij het verzekeren op basis van exploitatiekosten, is het verzekerde bedrag het eindbedrag van de exploitatierekening. U kiest uit 3 dekkingen.
Wat verzekert u met de Bedrijfsschade­verzekering?
Brand/Storm Uitgebreid Top
Misgelopen omzet door schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning
Misgelopen omzet door stormschade (vanaf windkracht 7)
Kosten voor het herstellen van gegevens die verloren zijn gegaan
Misgelopen omzet door schade door vandalisme in een gebouw
Misgelopen omzet door waterschade uit een waterinstallatie die plotseling kapot is
Misgelopen omzet door schade door het gewicht van water op het dak
Misgelopen omzet door schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
Misgelopen omzet door hagelschade
Misgelopen omzet door schade door het gewicht van sneeuw
Misgelopen omzet door schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, steigers of hoogwerkers
Misgelopen omzet door schade door een andere plotselinge gebeurtenis

Aanvullend te verzekeren

Eigen Gebrek
Verzekerd voor omzetverlies door schade aan apparaten of installaties
Wil je de omzet die je misloopt door schade aan apparaten of installaties verzekeren? Kies dan voor de aanvullende dekking Eigen Gebrek. Je bent dan verzekerd voor omzetverlies door een gebrek in het apparaat of de installatie zelf.
Milieuschade
Omzetverlies door milieuschade verzekerd
De omzet die u misloopt door verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater door een gebeurtenis, verzekert u met de aanvullende dekking Milieuschade. Als de gebeurtenis is ontstaan buiten het risicoadres, dan vergoeden wij per verontreiniging maximaal € 100.000,-. Boven het verzekerd bedrag bent u verzekerd voor kosten die nodig zijn om direct dreigende schade te voorkomen. Net als voor kosten van experts.
Bederf gekoelde voorraad
Verzeker omzetverlies door bederf van gekoelde voorraad
Met deze aanvullende dekking verzekert u omzet die u misloopt door bederf van gekoelde voorraad. Bijvoorbeeld wanneer de koelapparatuur kapot gaat. Of als er een stroomstoring van ten minste 6 uur optreedt door brand. De daling van kosten door de schade trekken we van het bedrag af.
Buiten het gebouw
Verzeker omzetverlies door schade aan inventaris of voorraad buiten het gebouw
Met deze aanvullende dekking verzekert u omzetverlies door schade aan de inventaris of voorraad buiten het gebouw. U bent in alle situaties die in bovenstaande tabel staan, verzekerd. 

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.