Beroepsaansprakelijkheid

  Wat is beroepsaansprakelijkheid?

  In een adviserend beroep ligt een vergissing altijd op de loer. U gebruikt bijvoorbeeld verkeerde cijfers of u maakt een fout in de planning waardoor de oplevering per ongeluk maanden later is. Dergelijke fouten kunnen grote financiƫle gevolgen hebben. U kan dan aansprakelijk zijn voor de vermogensschade.

  Wanneer ben ik aansprakelijk?

  U bent aansprakelijk als u een fout maakt tijdens het uitoefenen van uw beroep. Uw opdrachtgever huurt u of uw bedrijf in vanwege uw kennis en ervaring. Hij mag daarom verwachten dat u geen fouten maakt. Een paar situaties:
  • Een architect verwisselt per ongeluk 2 cijfers in de berekening voor een gevelconstructie. Hierdoor heeft de geleverde gevelconstructie niet de juiste maten en is daardoor onbruikbaar.
  • De hekken rondom een bouwproject zijn niet goed genoeg verankerd in de grond. Tijdens een hevige regenbui met windstoten waait een hek om. Precies tegen een voorbijganger die daardoor haar rug breekt. De ziektekostenverzekeraar van de voorbijganger stelt de aannemer aansprakelijk voor ziekte- en revalidatiekosten en de noodzakelijke hulp in de huishouding.

  Beroepsaansprakelijkheid is anders dan bedrijfsaansprakelijkheid

  Het gevolg van een beroepsfout bestaat vaak uit zuivere vermogensschade (schade die uitsluitend bestaat uit financieel verlies). Dit valt onder beroepsaansprakelijkheid.

  Maar bij beroepen zoals architecten en ingenieurs kan een beroepsfout ook leiden tot zaakschade (schade aan bezittingen) of letselschade (lichamelijke of geestelijke schade). Dit valt onder bedrijfsaansprakelijkheid.

  Kijk goed na voor welke schade u aansprakelijk bent en of uw verzekering die schade dekt. 


  Een verzekering voor als u aansprakelijk bent als u een fout maakt tijdens het uitoefenen van uw beroep.

  Beperk de risico's

  1. Houd uw vakkennis op peil
   Sluit u aan bij de branchevereniging. Om lid te worden is een bepaald kennisniveau vereist en om lid te blijven, moet u vaak bijscholing volgen. Zo weet u zeker dat uw vakkennis op het juiste niveau blijft. Bied uw medewerkers ook cursussen en training aan om hun vakkennis op peil te houden. Zorg er voor dat u samen met uw team op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied.

  2. Zet de opdracht helder op papier
   Omschrijf de opdracht duidelijk in de offerte. Is dit wat uw klant van u verwacht? Ontstaat er later een discussie over het eindresultaat, dan kan de opdrachtomschrijving uitkomst bieden. Omschrijf de opdracht daarom zo helder en compleet mogelijk.

  3. Zorg voor goede algemene voorwaarden
   Laat het onderwerp aansprakelijkstelling nadrukkelijk aan bod komen in uw algemene voorwaarden. Neem er bijvoorbeeld in op dat u aansprakelijk bent tot een bepaald bedrag. Dit kan een vast bedrag zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om het te relateren aan uw honorarium voor de opdracht. Laat uw voorwaarden altijd juridisch toetsen.

  4. Hanteer uw algemene voorwaarden op de juiste manier
   Als u een klant een aanbod doet, overhandig hem op hetzelfde moment ook uw algemene voorwaarden. Doe dat bij voorkeur persoonlijk. Brengt u de offerte digitaal uit? Vermeld in de digitale offerte dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur ze direct mee. Vermeld ook in uw offerte dat u dit doet en vraag uw klant te bevestigen dat hij ze ontvangen heeft. Als u de klant vooraf niet juist of niet op tijd informeert over uw algemene voorwaarden, kan hij ze bij een eventueel geschil bij de rechter laten vernietigen. Wil de opdrachtgever zijn eigen inkoopvoorwaarden hanteren? Zorg er dan in ieder geval voor dat u goed weet wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn. Laat u bij onduidelijkheid hierover adviseren door een jurist.

   Welke verzekering heb ik nodig?

   Het risico op aansprakelijkstelling kunt u verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beroepsfouten kunt u nooit verhalen op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

   Meer over aansprakelijkheid

   In het dossier zakelijke aansprakelijkheid leest u alles over de vormen van aansprakelijkheid. Zoals beroepsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor ondernemingen die in de bouw werken.