Bestuurdersaansprakelijkheid

  Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

  Bent u bestuurder van een rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging) en maakt u fouten bij de uitvoering van uw taken? Dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

  Wanneer ben ik aansprakelijk?

  Bent u bestuurder van een onderneming, vereniging of stichting, dan bent u persoonlijk aansprakelijk als:
  1. U uw taak als bestuurder onbehoorlijk uitvoert. Bijvoorbeeld als u risicovolle beslissingen neemt of de administratie verwaarloost.
  2. U een onrechtmatige daad begaat. Bijvoorbeeld als u een financiële verplichting aangaat die de onderneming helemaal niet kan betalen.
  3. Het bedrijf na oprichting bij de notaris, niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. U bent dan als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van het bedrijf.
  4. U bestuurt een informele vereniging die niet is opgericht via de notaris.

  Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid
  Interne bestuurdersaansprakelijkheid: de rechtspersoon stelt u als bestuurder aansprakelijk voor geleden schade. Bijvoorbeeld als u de administratie hebt verwaarloosd en de onderneming hierdoor financieel in de problemen is geraakt.

  Externe bestuurdersaansprakelijkheid: een derde stelt u als bestuurder aansprakelijk voor geleden schade. Bijvoorbeeld een crediteur die u aansprakelijk stelt voor niet betaalde facturen.
  Een verzekering voor als u als bestuurder van een onderneming, vereniging of stichting aansprakelijk bent.

  Hoe beperk ik de risico's?

  Bescherm uw privévermogen
  Neemt u of een van uw medebestuurders een beslissing met grote financiële gevolgen voor de onderneming, dan kan u daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De schade kan verhaalt worden op uw privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid. En zo ook uw privévermogen.

  Welke verzekering heb ik nodig?

  Het risico op aansprakelijkstelling kunt u verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

  Meer over aansprakelijkheid

  In het dossier zakelijke aansprakelijkheid leest u alles over de vormen van aansprakelijkheid. Zoals beroepsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor ondernemingen die in de bouw  werken.