Productaansprakelijkheid

  Wat is productaansprakelijkheid?

  Produceert u producten of importeert u producten uit landen buiten de EU? Dan bent u aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze producten. Ook als u producten uit landen binnen de EU importeert en daar uw eigen label aan hangt, bent u aansprakelijk.

  Wanneer ben ik aansprakelijk?

  U bent aansprakelijk als:
  1. Het product een gebrek heeft. Dat is zo als het product niet de veiligheid biedt die de klant ervan mag verwachten. Denk aan kinderspeelgoed dat om veiligheidsredenen uit de schappen wordt gehaald. Vaak heeft dat speelgoed kleine onderdelen die loslaten wat levensgevaarlijk is voor kleine kinderen.
  2. De schade een gevolg is van dat gebrek.
  3. U door de wet wordt gezien als producent. U bent producent als u het product maakt, het product importeert vanuit landen buiten de EU of een product onder uw naam verkoopt.
  U bent niet aansprakelijk als:
  1. Het gebrek is ontstaan nadat u het op de markt hebt gebracht.
  2. De technische kennis op het tijdstip waarop het product op de markt werd gebracht, niet voldoende was om het bestaan van het gebrek te ontdekken. U moet dit wel bewijzen.

  Welk risico loop ik?

  U loopt het risico een schadeclaim te ontvangen van een klant. De klant heeft 3 jaar de tijd om een schadevergoeding te vorderen. Een producent kan tot maximaal 10 jaar na het op de markt brengen van een product, aansprakelijk gesteld worden. (Bron: RVO.nl).

  Productaansprakelijkheid valt onder bedrijfsaansprakelijkheid 
  Produceert, importeert of verkoopt u producten, kijk dan na of u productaansprakelijk bent. En of uw verzekering dit risico dekt.

  Hoe beperk ik de risico's?

  1. Borg het productieproces
   Produceert u zelf de producten die u verkoopt? Richt dan het productieproces goed in. Begin met een goede controle van de grondstoffen of halffabricaten en eindig met regelmatige steekproeven waarbij u de kwaliteit van het product beoordeelt. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u dit proces van a tot z beschrijft en de controlemomenten vastlegt en uitvoert.

  2. Weet bij wie u inkoopt
   Maak kennis met de fabrikant van uw producten. Leg gemaakte afspraken vast in een contract en voer een kwaliteitscontrole uit voordat de producten naar u worden verzonden. Zo weet u zeker dat het product de afgesproken kwaliteit heeft. Kunt u de kwaliteitscontrole niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld omdat de producten uit China komen? Schakel dan ter plaatse een bedrijf in dat hierin is gespecialiseerd. 

  3. Maak goede afspraken met leveranciers
   Leg afspraken vast in heldere contracten en verbind daaraan goede inkoopvoorwaarden. Laat het onderwerp aansprakelijkstelling nadrukkelijk in deze voorwaarden aan bod komen. Maakt u eigen inkoopvoorwaarden? Laat die dan juridisch toetsen.
    
  4. Wees extra alert bij export buiten de EU
   Met een groothandel ligt de wereld letterlijk aan uw voeten. Zeker als u een nicheproduct verkoopt, moet u niet vreemd opkijken als kopers uit verre landen komen. Wees extra alert bij aanvragen uit de Verenigde Staten en Canada. De schadeclaims daar zijn vaak erg hoog, bedenk daarom goed of u het risico van een aansprakelijkstelling kunt en wilt nemen.

  5. Maak een goede inschatting van de risico’s
   Hoe groot is het risico dat u aansprakelijk gesteld wordt? Wat kunt u doen om de risico’s te voorkomen of te beperken? Het antwoord op deze vragen helpt u te bepalen of het verstandig is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

  Welke verzekering heb ik nodig?

  Het risico op aansprakelijkstelling kunt u verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit risico kunt u niet verzekeren met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

  Meer over aansprakelijkheid

  In het dossier zakelijke aansprakelijkheid leest u alles over de vormen van aansprakelijkheid. Zoals beroepsaansprakelijkheidbestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor ondernemingen die in de bouw werken.