Veilige mestopslag

Waar houdt u rekening mee?

  Veilig gebruik en goed onderhoud

  Voor veilig gebruik is goed onderhoud van de mestsilo of de mestzak een belangrijke voorwaarde. U bent voor de opslag van mest ook gebonden aan wettelijke regels. 1 van die regels is dat u beschikt over een kwaliteitsverklaring met een geldige referentieperiode.

   

  Wij adviseren u graag over veilig gebruik van uw mestopslag.

  Veiligheid staat bovenaan

  Wanneer mest in beweging komt, komen er gevaarlijke gassen vrij. Het inademen van deze gassen is zo schadelijk dat iemand binnen enkele (!) seconden bewusteloos kan raken. Collega’s of omstanders die te hulp schieten lopen ook het gevaar om buiten bewustzijn te raken. Handel dus zorgvuldig en breng een ander niet in gevaar.

  • Ga nooit in de mestsilo of mestzak.
  • Hang bij storingen of controles nooit in het mangat van de mesttank.
  • Laat geen mensen en dieren toe in de buurt van een mestsilo of mestzak. Waarschuw hen voor het gevaar, vertel erover en plaats bijvoorbeeld een hek of waarschuwingsbord.
  • Plaats geen voertuigen, speelgoed of andere voorwerpen binnen 20 meter van een mestsilo of mestzak.
  • Dek grote openingen naar de mestkelder af als er geen direct toezicht is.
  • Twijfelt u of de mestsilo of mestzak wel veilig te gebruiken is? Maak de mestsilo of mestzak dan leeg of minder vol en laat hem keuren.
  • Verplaats een mestsilo of mestzak niet.

  Mixen in de stal

  • Mix alleen bij voldoende wind (minimaal windkracht 3).
  • Zorg voor voldoende ventilatie door de deuren van de stal en het windbreekgaas wijd open te zetten. Zet hoeken af waar geen frisse lucht kan komen.
  • Mix alleen wanneer de dieren buiten zijn of vast aan het voerhek staan.
  • Mix nooit als er kinderen in de buurt zijn. Waarschuw volwassenen.
  • Betreed nooit alleen en nooit zonder onafhankelijke ademlucht de kelders of andere ruimten waar zich mogelijk schadelijke concentraties mestgassen bevinden, zeker niet bij calamiteiten.

  Tips voor onderhoud

  • Controleer maandelijks de buitenkant van de mestsilo of mestzak. Let op beschadiging, vervorming en lekkage. Controleer de mestsilo ook op roest.
  • Wordt de mestsilo of mestzak gevuld of de inhoud gemixt? Controleer de buitenkant ervoor en erna op beschadiging, vervorming en lekkage.
  • Laat de mestsilo of mestzak keuren voordat de referentieperiode afloopt. U vindt de referentieperiode op de kwaliteitsverklaring van uw leverancier of op de verklaring van uw installateur. Staat er geen referentieperiode op uw (kwaliteits)verklaring, dan voorziet de wet in termijnen voor keuring.
  • Vervang de mestsilo op tijd. Een mestsilo kan na 15 jaar versleten zijn. Een mestzak gaat ongeveer 10 jaar mee.
  • Laat schoonmaak, reparatie, bouw en sloop altijd uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.
  Op de website van het Kiwa staat een overzicht van bedrijven die u kunt benaderen voor het keuren van uw type mestsilo of mestzak.

  Voorkom openscheuren of -klappen

  Roestvorming in een silo is van buitenaf niet zichtbaar. Roest is wel de meest voorkomende oorzaak van het openbarsten van een silo. Laat uw silo daarom regelmatig controleren op roest en verweer. Hiermee verhoogt u de veiligheid op uw bedrijf. Deze controles zijn ook wettelijk verplicht volgens de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM). U hebt een keuringsrapport nodig als u uw vergunning (referentieperiode) wilt verlengen.

   

  Wie kan de keuring uitvoeren?
  Kwaliteitszorgbedrijf Kiwa stelde een beoordelingsrichtlijn op voor inspecties van mestbassins. Dit is de BRL2344. U kunt de beoordelingsrichtlijnen en een overzicht van gekwalificeerde inspectiebedrijven bekijken op de website van Kiwa.


  Tip: plan de keuring van uw silo op het moment dat de silo leeg is
  Een uitwendige visuele controle is niet altijd voldoende voor de verlenging van de referentieperiode. Soms is een inwendige controle nodig.

  Tip: Zorg voor een geldige referentieperiode 
  Voor de opslag van mest is een veehouder gebonden aan wettelijke regels. 1 van die regels is dat u beschikt over een kwaliteitsverklaring met een geldige referentieperiode. Dit is een soort ‘vergunning’, voor de opslag van mest. Verleng de referentieperiode op tijd. Vraag een keuring aan als de mestsilo leeg is en voordat de referentieperiode verloopt.

  Een (nieuwe) mestsilo of mestzak plaatsen

  • Laat de plaatsing van een mestsilo of mestzak altijd over aan een gespecialiseerd bedrijf.
  • Zorg dat de mestsilo of mestzak voldoet aan de wettelijke eisen voor bijvoorbeeld stevigheid van de constructie.
  • Zorg voor een geldige referentieperiode op uw kwaliteitsverklaring.
  • Bedrijven die gecertificeerd zijn voor het keuren van nieuwe mestsilo’s vindt u op de website van het Kiwa.

  Op de website van het Kenniscentrum van Rijkswaterstaat vindt u de wettelijke eisen.


  Interpolis adviseert aanvullend:
  • Plaats de mestsilo op minimaal 20 meter afstand van gebouwen.
  • Plaats een wal tussen de mestsilo en het gebouw.
  • Plaats de mestsilo op een stevige ondergrond.
  • Zorg na de bouw ook voor goed onderhoud van uw mestsilo.

  Verzekeren

  U kunt de gevolgen van het openbarsten van uw mestsilo verzekeren op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®.
  Verzekeren is mogelijk als er voor de mestsilo een geldige referentieperiode is afgegeven en als er bij de keuring geen gebreken zijn geconstateerd. Uw verzekeringsadviseur vertelt u hier graag meer over.