Veilige mestopslag

Waar houd je rekening mee?
Het inademen van mestgassen is zó schadelijk, dat iemand binnen enkele seconden bewusteloos kan raken. Wees je daarom altijd bewust van het levensgevaarlijke risico van mestgassen. Deze komen vrij als mest in beweging komt.

Wat wel, wat niet tijdens mixen? Praktische tips voor je eigen veiligheid:

 • Mix niet bij windstil weer. Als er geen wind is, kan er niet goed geventileerd worden.
 • Ventileer goed. Open alle deuren en het windbreekgaas. Zet hoeken af waar geen frisse lucht kan komen.
 • Mix alleen als er geen kinderen in de buurt zijn.
 • Mix alleen als de dieren buiten staan.
 • Kom niet in de stal tijdens het mixen. Zeker niet om vastlopende mest los te wrikken.
 • Ga geen dieren redden. Als zij onwel worden, word jij het hoogstwaarschijnlijk ook.
Meer praktische tips lees je in de Arbocatalogus.

Wees je altijd bewust van de risico's van mestgassen

Risicospecialist Berry Looijen: 'Houd de omgeving goed in de gaten en let op signalen. Liggen er bijvoorbeeld dode vogels in de buurt van de mestopslag? Let er ook op dat mestgas zwaarder is dan lucht. Dat betekent dat mest in verdiepte ruimtes altijd risicovol is. Als je dit bij aanleg al in de gaten houdt, verklein je het risico.
Tip: een mestgasmeter geeft direct alarm als de samenstelling van gassen in de omgeving gevaarlijk is. Een praktische oplossing die mensenlevens kan redden. Voor elke ondernemer zinvol, voor mestverwerkers, loonwerkers en biovergisters onmisbaar.

Ga nooit in de mestsilo, mestzak of mesttank

Ook niet bij storingen. Laat dit alleen door getrainde specialisten oplossen. Met perslucht-, meetapparatuur en communicatiemiddelen zijn zij goed voorbereid.
 • Laat geen mensen of dieren in de buurt van je mestsilo of -zak komen.
 • Houd 20 meter rondom je mestsilo vrij, ook van voertuigen en speelgoed.
 • Waarschuw voor het gevaar, bijvoorbeeld met waarschuwingsborden.
 • Zet een hek om je bassin of mestzak.
 • Verplaats je mestsilo of -zak nooit.
 • Laat schoonmaak, reparatie, bouw en sloop altijd uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.
 • Dek openingen naar een mestkelder af.

Onderhoud je mestsilo of -zak goed

Roest is de meest voorkomende oorzaak van het openbarsten van een silo. Roest kun je van buitenaf niet zien. Daarom is een regelmatige controle op roest en verweer belangrijk. Dit vergroot de veiligheid op je bedrijf. Ook gelden wettelijke regels voor opslag van mest. Eén van die regels is dat je beschikt over een kwaliteitsverklaring met een geldige referentieperiode. Laat je mestsilo of -zak keuren als hij leeg is en voordat de referentieperiode afloopt. De referentieperiode staat op de kwaliteitsverklaring van je leverancier of op de verklaring van je installateur. Op de website van Kiwa lees je welke bedrijven je voor een keuring kunt benaderen.

Wat kun je zelf doen?

 • Controleer maandelijks de buitenkant van de mestsilo of mestzak. Let op beschadiging, vervorming en lekkage. Controleer de mestsilo ook op roest, vooral aan de onderrand.
 • Wordt de mestsilo of mestzak gevuld of de inhoud gemixt? Controleer de buitenkant ervoor en erna op beschadiging, vervorming en lekkage.
 • Twijfel je of je de mestsilo of mestzak veilig kunt gebruiken? Maak hem dan leeg, of minder vol, en laat hem keuren.
 • Vervang de mestsilo op tijd. Een mestsilo kan na 15 jaar versleten zijn. Een mestzak gaat ongeveer 10 jaar mee.