Wat kan ik doen tijdens een reorganisatie?

Vaak gaan reorganisaties samen met ontslagen en misschien zit u daar nu ook bij. Wat moet en kunt u doen? 

Mag uw werkgever u ontslaan?

Of uw werkgever u mag ontslaan hangt af van:
 • uw functie
 • uw leeftijd
 • hoe lang u in dienst bent
Dit noemt men afspiegelen. Het betekent dat uw werkgever alle werknemers die werkzaam zijn in dezelfde functie of soortgelijke functie moet indelen in 5 leeftijdsgroepen:
 • 15 tot 25 jaar
 • 25 tot 35 jaar
 • 35 tot 45 jaar
 • 45 tot 55 jaar
 • 55 jaar en ouder
Het aantal werknemers dat wordt ontslagen moet over deze leeftijdsgroepen worden verspreid. In de leeftijdsgroep met de meeste werknemers worden vaak meer werknemers ontslagen dan in de leeftijdsgroep met de minste werknemers. Binnen een leeftijdsgroep worden de werknemers met het kortste dienstverband als eerste ontslagen.

Ander werk bij uw werkgever

Bij een reorganisatie wordt vaak gekeken of werknemers niet op een andere afdeling kunnen werken. Of dit mogelijk is hangt af van uw kennis, eigenschappen en ambities. Praat hierover met uw werkgever. Misschien kunt u wel een andere functie krijgen binnen de organisatie.

Ontslag met en zonder procedure

Uw werkgever kan u op 2 manieren ontslaan:
 • Uw werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV.
 • Uw werkgever wil u contract beëindigen en u bent het daarmee eens (beëindiging met wederzijds goedvinden).
Ontslag via het UWV
Uw werkgever moet een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. U ontvangt van het UWV een kopie van deze aanvraag. Daarna mag u binnen 14 dagen bezwaar maken. Na 1 of meer schriftelijke rondes beslist het UWV of de ontslagvergunning wordt afgegeven.

Ontslag zonder procedure
U kunt ook samen besluiten het contract te beëindigen. Dit wordt ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. De afspraken worden opgeschreven in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Om uw contract te beëindigen is nu geen procedure meer nodig.

Het is wel belangrijk dat de beëindigingsovereenkomst wordt opgesteld volgens de juiste voorwaarden. Anders kan het gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. De volgende punten moeten in de vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst staan:
 • Uw werkgever neemt het initiatief tot beëindiging.
 • U kan geen verwijt worden gemaakt.
 • Er is geen sprake van een dringende reden.
Daarnaast is het belangrijk dat de opzegtermijn wordt aangehouden.

Heeft uw werkgever een opzegtermijn?

Als u wordt ontslagen moet uw werkgever de opzegtermijn van uw contract aanhouden. De opzegtermijn staat vaak in uw contract of in de CAO. Als u wordt ontslagen via het UWV, dan hoeft uw werkgever zich niet aan de volledige opzegtermijn te houden. De periode tussen de ontslagaanvraag en de beslissing van het UWV mag van de opzegtermijn worden afgetrokken. Er moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Voorbeelden
 • In uw contract staat dat uw werkgever bij ontslag een opzegtermijn van 3 maanden moet aanhouden. De periode tussen de aanvraag en de beslissing van het UWV duurt 1 maand. Deze maand mag uw werkgever aftrekken van de opzegtermijn. Er blijft dan een opzegtermijn van 2 maanden over.
 • In uw contract staat dat uw werkgever bij ontslag een opzegtermijn van 1 maand moet aanhouden. De periode tussen de aanvraag en de beslissing van het UWV duurt ook 1 maand. U hebt nog steeds een opzegtermijn van 1 maand, want dat is de minimale opzegtermijn na de beslissing van het UWV.

Vraag een WW-uitkering aan

Vraag op tijd een WW-uitkering aan. Het is verstandig dit uiterlijk 2 weken voordat uw contract eindigt te doen. Als u een DigiD hebt, kunt u dit digitaal doen via de website van het UWV. Houd de volgende documenten bij de hand:
 • uw laatste contract
 • uw laatste salarisstrook
 • uw rekeningnummer
Toelichting aanvraag WW-uitkering
U moet de aanvraag van een WW-uitkering altijd toelichten aan het UWV. U hebt hiervoor de ontslagvergunning van het UWV nodig of de ondertekende beëindigingsovereenkomst.

Ingangsdatum WW-uitkering
Uw WW-uitkering gaat pas in als de opzegtermijn afgelopen is. Als uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt via het UWV, kan het zijn dat de opzegtermijn minder lang is dan in uw contract staat.

Meer informatie

Neem contact met ons op of ga naar de website MijnWerkenZekerheid.nl van de Rijksoverheid.

Onze dienstverlening

Met Interpolis Rechtshulp zijn wij er voor iedereen zonder een rechtsbijstandsverzekering en helpen je bij jouw juridisch probleem. Je krijgt juridisch advies voor een vast bedrag, zo voorkom je verrassingen. Het is mogelijk om je zaak bij de rechtbank of geschillencommissie volledig over te dragen aan ervaren juristen van LegalGuard. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.
Neem contact op voor een gratis intake | Interpolis Juridisch Advies

Sparren met een jurist (20 minuten)

€ 39,-

 • Makkelijke, snelle weg naar juridische antwoorden.
 • Je hoeft geen stukken op te sturen.
 • Een jurist die jouw situatie begrijpt.
 • Contact binnen 1 werkdag.
 • Een advies voor eventueel benodigde vervolgstappen.
Persoonlijk juridisch advies | Interpolis Juridisch Advies

Persoonlijk juridisch advies

€ 385,-

 • Persoonlijk advies over jouw rechten en plichten.
 • Jurist kijkt of alle regels goed zijn toegepast.
 • Advies over jouw rechtspositie.
 • Advies over de vervolgstappen.
Onderhandelen door een jurist | Interpolis Juridisch Advies

Maatwerk tegen vaste prijs


 • ​Ieder probleem is anders. Daarom leveren wij ook maatwerk.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Direct contact

Bel ons
Wij helpen je graag.
Je kunt ons bellen voor hulp of vragen. 
Intakeformulier
Voor een gratis intakegesprek.
Een jurist belt je terug om je vrijblijvend te adviseren over de oplossing die het beste bij jouw situatie past.
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Stuur ons een e-mail. Voor Interpolis Rechtshulp werken we samen met LegalGuard.