Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.
Wat is het Lab?

Conferentie Weg van verleiding

  • We willen het gebruik van smartphones achter het stuur terugdringen

  • Eerste experiment onder 600 bestuurders

  • Eerste ervaringen

  • De resultaten

  • Campagne 2016: Heel Nederland mobielvrij

  • Onderzoeksresultaten

  • Conferentie: Weg van verleiding

Conferentie De weg van verleiding

Weg van verleiding
Interpolis organiseerde op 8 juni 2018 de conferentie ‘Weg van Verleiding’ op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Hierbij waren 50 nationale en internationale experts aanwezig om gedachtes over onveilig gebruik van de smartphone achter het stuur te delen. Wetenschappers, vertegenwoordigers uit de automotive-branche, telecomaanbieders werkgevers, wetgevers, gemeenten en politie bespraken een van de belangrijkste huidige dilemma’s in het verkeer: de smartphone moet de auto uit of de smartphone in de auto is nuttig.

De conferentie werd verdeeld in blokken over gedrag, technologie en oplossingen. In de video hieronder zie je een overzicht van de dag en welke conclusies er over deze thema’s werden getrokken. Zo is besproken dat er onder andere een sociale norm moet komen, dat er over de bijdrage van technologie aan het verkeer moet worden nagedacht en dat de oplossing moet voldoen aan een combinatie van informatiecampagnes, wetgeving en handhaving.
Persoon
Gedrag
 De werking van het brein: alles over verleidingen en verslaving.
Technologie
De huidige technologische oplossingen: kansen en beperkingen en hoe gaan we hiermee om?
Icoon met gloeilamp. Interpolis ZekerVanJeZaak®. De zakelijke verzekering voor starters.
Oplossingen
Kansen, uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen van de smartphone in het verkeer.
Focus op wat echt belangrijk is
Interpolis vindt het niet alleen belangrijk om kennis te delen, maar wil ook een duidelijke oplossing bedenken. Daarom wordt er, op initiatief van Interpolis, begin september een 24-uur durende bijeenkomst georganiseerd waarbij de experts gezamenlijk een oplossing voor het probleem bedenken. Het is de bedoeling dat deze resultaten daarna aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat worden gepresenteerd.