Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.
Wat is het Lab?

De resultaten

  • Het experiment

  • Sfeerverslag van het Interpolis Auto Experiment

  • De resultaten

Trials vergroten je rijvaardigheid

Interpolis onderzocht samen met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) het effect van verschillende rijvaardigheidstrainingen.
Een rijtest in de auto (Trial), een test via een virtual reality bril en een test via een app op een iPad. 
De uitkomst is helder! Deelname aan Trials en het doen van de virtuele iPad training vergroten je rijvaardigheid.

Trials zijn effectiever dan VR en gaming

Interpolis was de eerste die het effect van VR en gaming vergeleek met een wegtest. De Trials bleken het meest blijvend effect te hebben. Na het meedoen aan de Trials: 
  • Zijn jongeren zich meer bewust van hun eigen invloed als bestuurder bij het ontstaan van ongevallen. Ze wijten het minder aan toeval.
  • Vinden jongeren gedrag als te hard rijden en bellen in de auto gevaarlijker.
Een hoger kennisniveau dankzij de TRIALS
Ook de kennis van de deelnemers werd getest. Daarbij ging het nog best vaak fout. Zo werd door een derde van de deelnemers bevestigend geantwoord op stellingen als: “Als je wilt uitwijken voor een boom, moet je naar de boom blijven kijken terwijl je de auto de andere kant op stuurt” of “Er zit meer alcohol in een glas whisky dan in een glas bier”, terwijl deze beweringen fout zijn. Na deelname aan Trials beantwoordde meer dan 90% deze vragen goed.

Meer weten over het onderzoek? Bekijk de samenvatting van SWOV.