Uw aansprakelijkheid voor personeel

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor schade die uw medewerkers veroorzaken of die zij zelf oplopen.

Stel, uw medewerker of een door u ingehuurde zzp-er of uitzendkracht veroorzaakt schade aan iemand anders (letsel) of aan de spullen van iemand anders. En wat als uw medewerker zelf letselschade oploopt tijdens het werk? U kunt dan aansprakelijk zijn voor de schade. We leggen u graag uit welke verzekeringen in welke gevallen nuttig zijn.

Wat verzeker ik met welke aansprakelijkheidsverzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsongevallen, vermogensschade: het zijn veel termen die u om de oren vliegen. Hieronder leggen we uit welke aansprakelijkheidsverzekeringen u nodig heeft als u werknemers in dienst heeft.

Uw medewerker heeft een ongeval
Een ongeval onder werktijd verzekert u met een collectieve ongevallenverzekering. Speciaal voor de gevallen waarin u zelf geen schuld draagt.   Medewerkers met een vast en een tijdelijk contract zijn met deze verzekering verzekerd. Ook stagiairs en seizoenarbeiders zijn verzekerd. Let er wel op dat de verzekerde bedragen beperkt zijn.

Iemand heeft letselschade of schade aan zijn spullen 
Maakt een medewerker een fout en heeft iemand anders daardoor letselschade of schade aan zijn spullen? Of loopt uw medewerker zelf letselschade op doordat bijvoorbeeld een machine niet veilig werkt? Dan kunt u dit verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een klant lijdt financiële schade door een fout 
Vermogensschade verzekert u met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. We hebben het over vermogensschade als bijvoorbeeld een klant door een berekeningsfout van een accountant financiële schade lijdt.  

Schade aan uw bouw- of montagewerk 
Werkt u in de bouw? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade aan het bouwwerk, hulpmaterialen of aan het gebouw dat verbouwd wordt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de schade aan het gebouw waaraan u werkt niet. Dit verzekert u met een CAR-verzekering (Construction All-Risk). Bijvoorbeeld als het gebouw door uw toedoen gedeeltelijk instort. Schade aan het nieuwgebouwde gedeelte is ook verzekerd met een CAR-verzekering.

Veelgestelde vragen

Ben ik ook aansprakelijk voor ingehuurde ZZP’ers of mensen van een detacheringsbureau?
Jazeker. Maar het uitzendbureau of detacheringsbureau is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen die u via het bureau inhuurt. Een ZZP’er moet zelf voor zijn verzekeringen zorgen.

Meer over aansprakelijkheid

Het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Het verschil is dat het bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat om schade aan personen (letsel) en spullen van anderen. En bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om financieel nadeel: schade in geld. Bijvoorbeeld door een verkeerd advies.

zakelijke aansprakelijkheid

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Werkt u alleen? Heeft u mensen in dienst? En wat is uw omzet? Wat doet u, wat is uw bedrijfsactiviteit? Produceert u zelf of koopt u alleen in? En als u inkoopt: importeert u van buiten de EU? Dat telt allemaal mee.

zakelijke aansprakelijkheid

Alles over aansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert u voor schade aan iemand anders (letselschade) of aan de spullen van iemand anders. Deze schade wordt veroorzaakt door u, uw medewerkers of uw producten.

Twee mannen in overleg en werkend met een tablet