Aansprakelijkheid & personeel

Tijdens werktijd bent u als werkgever verantwoordelijk voor schade die uw werknemers veroorzaken of die zij zelf tijdens het werk oplopen.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de schade die een werknemer veroorzaakt aan anderen of de spullen van anderen. Laat uw werknemer bijvoorbeeld een kop soep over een gast vallen, dan kan de gast u aansprakelijk stellen. Ook als uw werknemers constructiefouten maken waardoor een bouwwerk instort, bent u aansprakelijk voor de schade.

Naast schade die uw werknemers aan anderen veroorzaken, bent u ook verantwoordelijk voor letsel- en zaakschade die uw werknemer oploopt tijdens werktijd.

Wat verzekert u met welke verzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsongevallen, vermogensschade. Het zijn veel termen die u om de oren vliegen. Hieronder leggen we uit welke aansprakelijkheidsverzekeringen u nodig heeft als u werknemers in dienst heeft.

  • Een ongeval 

Een ongeval tijdens werktijd verzekert u met een collectieve ongevallenverzekering . Werknemers met een vast en een tijdelijk contract zijn met deze verzekering verzekerd. Ook stagiairs en seizoenarbeiders zijn verzekerd.
  • Schade aan (de spullen van) anderen 

Maakt een werknemer een fout en heeft iemand anders daardoor letselschade of schade aan zijn spullen, dan verzekert u deze schade met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Vermogensschade 

Vermogensschade verzekert u met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. We hebben het over vermogensschade als een klant door een berekeningsfout van een accountant financiële schade lijdt.  
  • Schade aan bouw- of montagewerk 

Werkt u in de bouw? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade aan het bouwwerk , hulpmaterialen of bestaande eigendommen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de schade aan spullen van een ander, bijvoorbeeld een bestaand bouwwerk waaraan u niet werkt . Schade aan het bouwwerk zelf verzeker je met een CAR-verzekering (Construction Allrisk).

 

Detachering en ZZP'ers

Huurt u mensen in via een detacheringsbureau, dan bent u als inhuurder verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de ingehuurde mensen. Krijgen zij een ongeval tijdens het werk dan bent u verantwoordelijk. Een ZZP’er moet zelf voor zijn verzekeringen zorgen. Al kan het in sommige gevallen zijn dat u als opdrachtgever toch aansprakelijk bent. Dit hangt van veel factoren af en moet per zaak bekeken worden.

Meer over aansprakelijkheid

Het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Wat is het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid? Wanneer heeft u wat nodig? We zetten de soorten aansprakelijkheid op een rij.

zakelijke aansprakelijkheid

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Hoeveel een aansprakelijkheidsverzekering kost hangt af van verschillende factoren. Denk aan omzet, branche en of u personeel in dienst hebt. 

zakelijke aansprakelijkheid

Alles over aansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert u voor schade aan (de spullen van) anderen, die wordt veroorzaakt door u, uw medewerkers of uw producten.

Twee mannen in overleg en werkend met een tablet