Verplichte AOV voor ondernemers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid wordt verplicht voor zelfstandigen.
Update 11 maart 2024

Het is nog even afwachten wat een nieuw kabinet gaat doen met dit onderwerp. Wel werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gewoon door aan het voorstel dat hieronder staat. Zodra daar nieuws over komt, vind je dat weer op deze pagina.

De verplichte AOV gaat gelden voor alle IB-ondernemers, niet alleen voor de zzp'er.

Dat blijkt uit de 'Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket' die minister Van Gennip (SZW) op 3 april 2023 naar de Tweede Kamer stuurde. Directeur-grootaandeelhouders (Dga's) en 'resultaatgenieters' vallen niet onder de regeling. De agrarische sector valt er daarentegen wél onder; eerder was sprake van een uitzonderingspositie voor de sector.

Wij verwachten de invoering van de nieuwe wet op zijn vroegst in 2027.

De planning is om de wetgeving in 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat deze in januari 2025 kan worden gepubliceerd in de Staatscourant. De organisatie van de uitvoering vraagt tijd, waardoor de daadwerkelijke invoering van de wetgeving later zal zijn.

Samenvatting van het huidige voorstel:

  • Een uitkering van maximaal € 1.934,40 bruto per maand (huidige minimumloon).
  • Het arbeidsongeschiktheids­criterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die je nog zou kunnen uitvoeren. Met je huidige beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • Een wachttijd (eigenrisicoperiode) van 1 jaar. Dat is de periode van arbeidsongeschiktheid waarin je nog geen uitkering krijgt.
  • De premie is 7,5% à 8% van het inkomen, maximaal circa € 221,- bruto per maand. De premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie, het UWV keert uit en doet ook de keuring.

Ondernemers die al een AOV hebben krijgen vrijstelling.

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf in februari 2024 opnieuw aan dat zij voorstander is van een 'opt-out'; wie onder de verplichting gaat vallen kan op dat moment ook kiezen voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering bij een verzekeraar. Voorwaarde voor zo'n opt-out is wel dat die uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is, en tijdig kan worden ingevoerd. Ook moet die private verzekering gelijke dekking en premie hebben als de verplichte wettelijke publieke verzekering.

Wacht niet op de nieuwe regeling, maar zorg nu voor een financieel vangnet voor jezelf.

Laten we eerlijk zijn: je inkomen verzeker je omdat het de juiste keuze is voor jezelf, je gezin en je bedrijf, niet omdat het moet van de overheid. Wacht dus niet tot de verplichte AOV ingaat, en regel zelf een verzekering naar je eigen wensen. De AOV die je nu afsluit kun je aanpassen of opzeggen zodra de nieuwe regels ingaan. Daar zorgen wij voor.

Meer over arbeidsongeschiktheid

Iemand die op een laptop aan het werk is

Regel zelf je AOV

Voor een deel bepaal jij de premie. Je stelt zelf je arbeidsongeschiktheidsverzekering samen. We hebben een aantal voorbeelden verzameld om je een beeld van de premie te geven.
Man zit achter bureau en schrijft op papier.

De premie is fiscaal aftrekbaar

Als je zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. Je kunt de premie van jouw inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.
Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert jou van een inkomen als je ziek wordt. Ook als je gedeeltelijk arbeids­ongeschiktheid raakt, kun je een uitkering krijgen die jouw inkomen aanvult.