Verplichte AOV voor ondernemers: de wet BAZ.

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid wordt verplicht voor zelfstandig ondernemers.
Update 11 juni 2024

Op 11 juni heeft demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het conceptvoorstel voor de 'Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen' (BAZ) gepubliceerd. Hieronder zie je de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel. 

De wet BAZ gaat gelden voor alle IB-ondernemers.

Meewerkende partners, resultaatgenieters en directeur-grootaandeelhouders (DGA's) vallen niet onder de wet. Ook is de wet niet voor jou van toepassing als je als zelfstandig ondernemer al AOW ontvangt.

Samenvatting van het wetsvoorstel:

  • Een uitkering van maximaal € 1.934,40 bruto per maand (huidige minimumloon).
    • Was jouw inkomen lager dan 143% van dat bedrag, dan is je uitkering ook lager.
    • Verdien je nog een inkomen naast je uitkering, dan wordt dat inkomen voor 70% verrekend met je uitkering.
  • De uitkering loopt zolang je arbeidsongeschikt bent tot je AOW-leeftijd.
  • Het UWV stelt arbeidsongeschiktheid vast met een 'drempelfunctie'. Dat werkt zo. Wanneer je beperkt bent om je werk te doen als direct gevolg van ziekte of gebrek, dan beoordeelt het UWV of je nog ten minste het wettelijk minimumloon kunt verdienen op de arbeidsmarkt. Dit doet het UWV door vast te stellen of je nog in staat bent om één van de aangewezen drempelfuncties (beroepen) uit te kunnen voeren. Is dat niet het geval, dan ben je arbeidsongeschikt en heb je recht op uitkering.
  • Een wachttijd (eigenrisicoperiode) van 1 jaar. Dat is de periode van arbeidsongeschiktheid waarin je nog geen uitkering krijgt.
  • De premie is ± 6,5% van het inkomen, op dit moment maximaal rond de € 195,- bruto per maand. De premie is fiscaal aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie. Het UWV beoordeelt de claim en doet de uitkering.

Ondernemers mogen ook een AOV bij een verzekeraar afsluiten; dat heet een 'opt-out'.

Dat geldt voor ondernemers die nu al een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben, en voor ondernemers die nog geen AOV hebben en straks onder de BAZ gaan vallen. Voorwaarde is wel dat die verzekering bij een verzekeraar minimaal gelijkwaardig is aan de publieke verzekering. De AOV moet bijvoorbeeld lopen tot je AOW-leeftijd, minimaal het hierboven genoemde bedrag verzekeren en zelfs de premie moet minimaal gelijk zijn.
Het is overigens niet zo dat je altijd vast zit aan je keuze. Als je kiest voor de verzekering van het UWV, kun je een jaar later alsnog kiezen voor een AOV. En andersom.

Wacht niet op de nieuwe regeling, maar zorg nu voor een financieel vangnet voor jezelf.

Laten we eerlijk zijn: je inkomen verzeker je omdat het de juiste keuze is voor jezelf, je gezin en je bedrijf, niet omdat het moet van de overheid. Wacht dus niet tot de verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen ingaat, en regel zelf een verzekering naar je eigen wensen. De AOV die je nu afsluit kun je aanpassen of opzeggen zodra de nieuwe regels ingaan. Daar zorgen wij voor!

Meer over arbeidsongeschiktheid

Iemand die op een laptop aan het werk is

Regel zelf je AOV

Voor een deel bepaal jij de premie. Je stelt zelf je arbeidsongeschiktheidsverzekering samen. We hebben een aantal voorbeelden verzameld om je een beeld van de premie te geven.
Man zit achter bureau en schrijft op papier.

De premie is fiscaal aftrekbaar

Als je zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. Je kunt de premie van jouw inkomen aftrekken bij de opgave van de inkomstenbelasting.
Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert jou van een inkomen als je ziek wordt. Ook als je gedeeltelijk arbeids­ongeschiktheid raakt, kun je een uitkering krijgen die jouw inkomen aanvult.