7 vragen en antwoorden over de verzuimverzekering

Stel: je hebt personeel in dienst. Is het dan slim om een verzuimverzekering af te sluiten? Wat doe je als een of meer medewerkers ziek worden? Wat komt er dan allemaal op je af? En welke kosten brengt ziekteverzuim met zich mee?  Veel werkgevers hebben deze vragen. Wij zetten 7 veelgestelde vragen over ziekteverzuim en het sluiten van een verzuimverzekering voor je op een rij.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever bij ziekteverzuim? 

Als werkgever ben je bij ziekteverzuim van een medewerker verplicht om 2 jaar lang minimaal 70% van het minimumloon door te betalen. Wettelijk is dit 70% in het 1e jaar met een minimum van het minimumloon. En voor het 2e jaar is dit 70% zonder beperking van het minimumloon. Daarnaast ga je samen met je zieke medewerker aan de slag om te re-integreren. Het UWV heeft een handig stappenplan opgesteld dat precies vertelt wat je moet doen bij verzuim. Is de medewerker langer dan 6 weken ziek? Dan schrijf je samen, uiterlijk in de 8e week van ziek zijn, een Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak staat welke activiteiten worden ondernomen om de zieke medewerker weer aan het werk te krijgen.

Waarom zou ik als werkgever een verzuimverzekering afsluiten? 

Daar zijn 2 redenen voor te bedenken:
  1. Om de loondoorbetaling te verzekeren
    Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag. Maar er zijn meer kosten die bij ziekteverzuim ontstaan. Vaak zorgt ziekteverzuim voor productieverlies. Naast het betalen van het loon, heb je ook te maken met vervangingskosten die je moet maken om het productieverlies op te vangen.
  2. Om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen
    Vanuit de Wet verbetering poortwachter ben je als werkgever verplicht om een medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze investering kost tijd en geld. Met een verzuimverzekering kun je ook dit gedeelte optioneel afdekken.

Waar bestaat een verzuimverzekering uit?

Een verzuimverzekering kan uit verschillende dekkingen bestaan. Iedere verzekeraar verzekert de loondoorbetaling. Je kiest zelf welk percentage van het verzekerde loon wordt betaald. Daarnaast is het meestal optioneel om verzuimbegeleiding te verzekeren. Je krijgt dan deskundige hulp en begeleiding voor het optimale herstel van je zieke medewerker. Ook kun je ervoor kiezen om de kosten voor re-integratie te laten vergoeden vanuit de verzekering.


Interpolis werkt altijd volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent dat we jou als werkgever zo goed mogelijk begeleiden. Als je een verzuimverzekering neemt, maak je een keuze in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70% tot 100% van de loonkosten. Als extra dekking is het mogelijk om de werkgeverslasten mee te verzekeren.
Drie euromunten

Hoe wordt de premie voor een verzuimverzekering berekend?

De premie voor een verzuimverzekering wordt bepaald op basis van een aantal punten. Je Rabobank-adviseur vertelt je hier graag meer over. Er wordt onder andere gekeken naar het ziekteverzuim van de afgelopen jaren, naar het jaarloon van alle medewerkers binnen jouw organisatie, naar de sector waarin je actief bent en naar het type bedrijf dat je hebt. 

Wanneer heb ik een verzuimverzekering nodig?

We hebben een verzuimkostentool ontwikkeld, waarin je de verzuimkosten in jouw branche kunt berekenen op basis van je eigen bedrijfsgegevens. Denk jij dat je de verzuimkosten binnen jouw bedrijf niet zelf kunt dragen? Dan is een verzuimverzekering nodig.

Is er een eigen risico waar ik rekening mee moet houden? 

De meeste verzekeraars hebben een eigen risico. Dit is vaak een eigen risico in aantal werkdagen. Deze dagen noemen we wachtdagen. Stel dat een werknemer 15 werkdagen ziek is. Heeft de werkgever in de verzuimverzekering een eigen risico van 10 werkdagen opgenomen, dan worden er 5 dagen loon uitgekeerd. Hoe korter de eigenrisicoperiode, hoe hoger de premie. Het eigen risico kan ook in geld worden uitgedrukt. Dit is het meest interessant voor bedrijven vanaf 25 medewerkers.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Nee, het afsluiten van een verzuimverzekering is (nog) niet verplicht. Het is wel verstandig om over je personeelsrisico's na te denken. Bespreek deze risico’s met je Rabobank-adviseur. Hij of zij kan je helpen om de juiste keuze te maken.