Zo beperk je jouw risico’s in de bouw

Risico’s in de bouw beperken, hoe pak je dat aan als ondernemer? Hoe voorkom je schade en ongevallen? Hoe zorg je ervoor dat gezond en veilig werken het uitgangspunt van ieder bouwproject wordt? We vroegen het onze risico expert Mirjam van Helvoirt. Ze geeft tips aan de hand van 6 belangrijke punten.

Zo beperk je jouw risico's in de bouw

 1. Zet de veiligheid al in de voorbereidingsfase voorop
 2. Geef goede veiligheidsinstructies en (bied) opleidingen
 3. Organiseer regelmatig toolboxmeetings
 4. Zorg dat veilig werken vanzelfsprekend wordt
 5. Maak 1 persoon het aanspreekpunt voor het borgen van de veiligheid  
 6. Voorkom misverstanden door onduidelijke communicatie

1. Zet de veiligheid al in de voorbereidingsfase voorop

Van Helvoirt: 'Vooral in de voorbereiding is er nog veel te winnen voor de veiligheid in de bouw. Omdat je dan nog alle tijd en rust hebt om het bouwproject veilig in te richten. En te bepalen wat er nodig is om de veiligheid te verbeteren.' 
 
Dit kun je in de voorbereidingsfase doen om je risico’s te beperken:
 • Kies je samenwerkingspartners zorgvuldig
  Werk samen met partners die de Governance Code Veiligheid in de bouw ondertekenden. Deze bedrijven denken bewust na over een veilige werkomgeving. En nemen de maatregelen die daarvoor nodig zijn.

 • Maak duidelijke afspraken met elkaar
  Leg vast dat alle partijen alleen goed geschoolde medewerkers, uitzendkrachten en zzp’ers inzetten. En met goedgekeurde materialen en gereedschappen werken.

 • Maak een realistische planning
  Met een goede planning voorkom je werkstress. En de risico’s die daarbij horen. Zo kun je de verschillende werkzaamheden ná elkaar laten doen in de afbouwfase. En niet tegelijkertijd.

 • Stel een logistiek plan op
  Maak een duidelijk plan voor een logische en veilige indeling van de bouwplaats. Wat komt waar te staan? Waar is ruimte voor laden en lossen? Op welke plek komt de hijskraan? 

2. Geef goede veiligheidsinstructies en opleidingen 

Om veilig te werken, met machines bijvoorbeeld, hebben je medewerkers duidelijke instructies nodig. Neem daar de tijd voor. En herhaal ze regelmatig. 

Bied je medewerkers daarnaast goede opleidingen en cursussen aan om hun vakkennis te verbreden en op peil te houden,' vult van Helvoirt aan.

3. Organiseer regelmatig toolboxmeetings

Nodig alle medewerkers in het bouwproject regelmatig uit voor een laagdrempelige bijeenkomst over de veiligheid. In iedere meeting geef je de medewerkers meer inzicht in veiligheidsthema’s. En zorg je ervoor dat iedereen weet welke risico’s er op dat moment in de bouwfase spelen. 

Tip: Vraag voor deze bijeenkomsten input van je medewerkers. Zo blijven ook zij zich verantwoordelijk voelen voor veiligheid op de bouw

4. Zorg dat veilig werken vanzelfsprekend wordt

'Iedereen moet altijd veilig werken. En daar ben jij verantwoordelijk voor als werkgever. Onveilig gedrag op de bouw brengt je medewerkers, het werk en jouw bedrijf in gevaar', benadrukt Van Helvoirt. Dit kun je als werkgever doen om veilig gedrag te stimuleren:
 • Geef zelf het goede voorbeeld
  Laat steeds zien hoe belangrijk jij de veiligheid op de bouw vindt. Doe je dat niet, dan kun je dat ook moeilijk van je medewerkers verwachten.

 • Spreek je medewerkers aan op onveilig gedrag
  Neem je verantwoordelijkheid. Draagt een medewerker geen veiligheidsschoenen of bouwhelm? Stuur hem dan direct naar huis om zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te halen.

 • Vraag je medewerkers om ook elkaar aan te spreken op onveilig gedrag
  Dit werkt alleen op een bouwplaats waar de onderlinge sfeer goed is. En waar iedereen open en eerlijk met elkaar communiceert. Het is dus belangrijk om daar samen aan te werken.

5. Maak 1 persoon aanspreekpunt voor het borgen van de veiligheid

Omdat er meerdere bedrijven (of mensen) samenwerken tijdens de bouw, is het verstandig als 1 persoon de totale veiligheid in de gaten houdt. Deze medewerker controleert regelmatig de bouwplaats. Andere medewerkers weten dat ze bij hem onveilige situaties kunnen melden. 
 
Bij grote bouwprojecten is de KAM-medewerker (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden & Milieu) of V&G-coördinator (Veiligheid en Gezondheid) hét aanspreekpunt voor veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Bij kleinere bouwprojecten zien we dit minder vaak. Toch is het ook daar praktisch om iemand deze taak te geven. Bij Interpolis is speciaal hiervoor de e-learning Preventiemedewerker ontwikkeld’, geeft Van Helvoirt als voorbeeld. Hierin wordt het belang en de verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker uitgelegd. 

6. Voorkom misverstanden door onduidelijke communicatie

Voor de veiligheid is het belangrijk dat alle medewerkers elkaar begrijpen, zodat ze goed kunnen samenwerken en instructies correct kunnen uitvoeren. Maar in de bouw beheersen niet alle medewerkers, uitzendkrachten en zzp’ers de Nederlandse taal. 
 
Van Helvoirt: 'Misverstanden over de opdracht kunnen onnodige schade veroorzaken, bijvoorbeeld als iemand de verkeerde muur sloopt. Maar elkaar waarschuwen bij gevaar is ook lastig als je elkaars taal niet spreekt.'
 
Gebruik daarom bijvoorbeeld pictogrammen om de boodschap bij iedereen over te brengen. En stel controlevragen aan medewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Zodat je zeker weet dat iedereen de veiligheidsinstructies goed begrijpt. 


Verzekeringen bij bedrijfsongevallen

Als je de nodige maatregelen hebt getroffen maar er toch iets misgaat, is het fijn als je dan kan rekenen op een verzekering. Voor werkgevers in bestaat er de verzuimverzekering. Deze verzekering vergoed de loonkosten in de periode dat een medewerker door uitval niet kunnen werken. Daarnaast krijg je hulp bij het begeleiden en re-integreren van de medewerkers die zijn uitgevallen. 
Voor ZZP’ers bestaat er de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook deze verzekering keert uit bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De hoogte en periode van de uitkering wordt door de ondernemer zelf bepaald. Op deze pagina lees je meer over hoe om te gaan met ziekteverzuim.

Ondernemen in de bouw
Als ondernemer in de bouw moet je misschien wel meer dan in een andere branche de risico’s in kaart brengen. En dat niet alleen: ook allerlei ontwikkelingen en (nieuwe) wetten en regels in de bouwsector zijn in deze tijd moeilijk bij te houden. We hebben voor je alvast de belangrijkste informatie, inzichten en handige links op een rij gezet.