4 tips voor veilig werken op de bouw

Veilig werken op de bouw, natuurlijk vind je dat belangrijk en neem je volop maatregelen. En toch gaat het nog wel eens mis. Wij geven je 4 simpele tips waarmee je de veiligheid voor jou en je medewerkers direct verbetert. Zodat je de kans op ongelukken en blessures op de bouwplaats verkleint.

Veilig werken op de bouw

Als werkgever in de bouw ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor jouw mensen. En daar doe je je best voor. Je zorgt ervoor dat je arbobeleid aan alle regels van de arbowet voldoet. Je maakt een risico-inventarisatie en neemt de risico’s zoveel mogelijk weg. Je geeft veiligheidsinstructies en deelt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) uit aan je medewerkers. 

En toch gaat het waarschijnlijk ook in jouw bedrijf nog wel eens mis. Met deze eenvoudige tips werken jullie direct veel veiliger op de bouw.

Direct veiliger werken op de bouw met deze 4 tips

  1. Ruim dagelijks de werkplek op.
  2. Laat je medewerkers niet vallen.
  3. Werk samen aan de veiligheid.
  4. Laat alle medewerkers veiligheidsschoenen dragen.

Tip 1: ruim dagelijks de werkplek op

Laat alle medewerkers aan het einde van iedere werkdag – en het liefst ook tussendoor – de werkplaats opruimen. Restafval hoort niet op de werkplek, maar in de container. En plan op vrijdagmiddag een gezamenlijke schoonmaak. Denk daarbij aan de steigers schoonmaken, overtollig materiaal en bouwafval opruimen, vloeren netjes aanvegen en puin afvoeren.

Hiermee verbeter je de veiligheid direct. Een schone, opgeruimde werkplek voorkomt dat medewerkers struikelen, uitglijden, vallen, zich verstappen. Of gewond raken omdat materialen van steigers afvallen. En het komt ook nog eens de kwaliteit van het werk ten goede. Afgezaagde stukjes hout, zaagsel, geknoeid stucwerk, kapotte bakstenen of tegels, lege kittubes, overtollige schroefjes of isolatiemateriaal, het ligt jezelf en anderen in de weg. 

Tip 2: zorg dat je medewerkers niet vallen

Zorg voor de juiste valbeveiliging als je medewerkers op hoogte werken (meer dan 2,5 meter). Plaats ook leuningen op lagere hoogtes, daar ontstaan namelijk bijna net zo vaak valpartijen. Gebruik alleen goedgekeurd en gecertificeerd materiaal. En laat dit jaarlijks opnieuw keuren.

Let erop dat iedereen de veiligheidsvoorzieningen goed gebruikt. Een goederenlift is niet geschikt voor het vervoer van personen en moet je daar dus ook niet voor gebruiken. En een ladder is niet bedoeld om op te werken. Maar om veilig van beneden naar boven en weer terug te komen. 

Tip 3: werk samen aan de veiligheid 

Alleen samen houd je de bouw voor iedereen veilig. Wijs elkaar op de veiligheidsvoorschriften, geef elkaar tips en overleg over gevaarlijke situaties. Samenwerken maakt het werk veiliger. Zo is samen een zware balk tillen minder gevaarlijk dan alleen.

Vaak werken verschillende partijen door elkaar heen. En weet lang niet iedereen waar anderen mee bezig zijn. En welke risico’s daardoor ontstaan. En dan is de tijdsdruk ook nog eens gigantisch. Blijf ook dan elkaar aanspreken op veiligheid. De planning ligt vast, daar kun je niets aan veranderen. Maar aan onveilig gedrag wel.

Overleg daarom regelmatig met elkaar. Zorg dat iedereen weet van elkaar waar ze mee bezig zijn. En met welke risico’s ze rekening moeten houden.

Tip 4: laat alle medewerkers veiligheidsschoenen dragen 

Stuur medewerkers die geen veiligheidsschoenen maar ander soort schoenen dragen, zoals sneakers, direct weg van de bouwplaats. Veiligheidsschoenen hebben het juiste profiel om uitglijden te voorkomen. En zijn stevig genoeg om te voorkomen dat je medewerker bijvoorbeeld een spijker in zijn voetzool krijgt. 

En wat denk je van veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, veiligheidshelmen en stofmaskers? Ook die vergeten medewerkers soms. Controleer hier actief op. 

Onthoud dat jij eindverantwoordelijk bent voor de veiligheid op de bouwplaats. Een inspecteur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft jóu een boete als een medewerker zijn PBM’s niet gebruikt. 

Verzeker je tegen risico’s in de bouw

Een arbeidsongeval kan de toekomst van je bedrijf serieus in gevaar brengen. Omdat de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid enorm hoog oplopen. Zeker als je ook nog aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. 

Een goede verzuimverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en CAR-verzekering zijn dan ook onmisbaar voor werkgevers in de bouw.