Zo zit het met de RI&E

Een Risico-inventarisatie & Evaluatie, kortweg RI&E genoemd, is voor iedere werkgever verplichte kost. Wat is een RI&E precies en uit welke stappen bestaat deze? We lichten dit graag toe.

Een RI&E bestaat uit een overzicht van alle mogelijke risico’s binnen het bedrijf

De naam zegt het eigenlijk al: een RI&E is een inventarisatie en evaluatie van alle mogelijk risico's in een bedrijf. Het kan bijvoorbeeld helpen personeelsuitval te voorkomen. Iedere werkgever is verplicht een RI&E te doen. Na de inventarisatie bepaal je welke maatregelen je moet treffen om deze risico’s weg te nemen of te verkleinen.

Een RI&E bestaat uit 5 stappen:

  1. Inventariseer de risico’s. Welke risico’s zijn er in de organisatie? Noteer deze allemaal.
  2. Evalueer de risico’s. Hoe groot zijn de verschillende risico’s? Prioriteer de risico’s en geef daarbij aan welke risico's direct aangepakt moeten worden.
  3. Maak het plan van aanpak. Geef daarin duidelijk aan welke maatregelen door wie opgepakt gaan worden.
  4. Laat het plan van aanpak toetsen door een arbodienst. Een arbodienst of arbodeskundige toetst het plan en kijkt daarbij of alle risico’s goed in kaart zijn gebracht. En of de juiste maatregelen zijn opgenomen. Heb je minder dan 25 medewerkers in dienst? Dan hoef je deze stap niet verplicht te nemen. Toch kan het geen kwaad om dit te laten doen. Het kan je nieuwe inzichten geven.
  5. Start met de uitvoering van het plan van aanpak. Heb je de 4 vorige stappen goed doorlopen? Dan kun je beginnen met het uitvoeren van het plan van aanpak. Vergeet niet om tussentijds te evalueren en bij te sturen als dat nodig is. Na deze stap zijn alle maatregelen doorgevoerd.

De werkgever heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de RI&E

Wel kan de preventiemedewerker in het bedrijf gevraagd worden om zich te buigen over het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Heb je nog geen preventiemedewerker in je bedrijf? Interpolis heeft een gratis e-learning ontwikkeld waarin we je stap voor stap meenemen in de taken die bij deze rol horen. Je ontvangt een certificaat van deelname.

Na uitvoering van de RI&E ben je nog niet klaar

Het is belangrijk dat je het plan van aanpak goed bijhoudt en aanpast als dat nodig is. Je bedrijfsvoering kan bijvoorbeeld veranderen, of je neemt nieuw personeel aan. Deze wijzigingen brengen ook nieuwe risico’s met zich mee. Die zullen dan ook meegenomen moeten worden in het plan van aanpak. We helpen je graag bij de RI&E. Bekijk hiervoor onze verzuimverzekering Interpolis ZekerVoorJePersoneel®.

Wil je meer informatie over de RI&E? Kijk dan op de website van Steunpunt RI&E.