Bedrijfsschadeverzekering ZekerInBedrijf

Verzekerd voor vermindering van de omzet

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • u verzekert standaard 130% van het verzekerde bedrag
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de Bedrijfsschadeverzekering?

U verzekert de omzet of exploitatiekosten die u misloopt door een schade aan een gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad op een adres. De Bedrijfsschadeverzekering is ook bekend als omzetverzekering of bedrijfsstagnatieverzekering.

Bij het verzekeren op basis van omzet, is het verzekerde bedrag de omzet verminderd met de daling van kosten door de schade. Bij het verzekeren op basis van exploitatiekosten, is het verzekerde bedrag het eindbedrag van de exploitatierekening. U kiest uit 3 dekkingen.

Brand / Storm
Uitgebreid
Top
 
Misgelopen omzet door schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning
Misgelopen omzet door stormschade (vanaf windkracht 7)
Kosten voor het herstellen van gegevens die verloren zijn gegaan
Misgelopen omzet door schade door vandalisme in een gebouw
Misgelopen omzet door waterschade uit een waterinstallatie die plotseling kapot is
Misgelopen omzet door schade door het gewicht van water op het dak
Misgelopen omzet door schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
Misgelopen omzet door hagelschade
Misgelopen omzet door schade door het gewicht van sneeuw
Misgelopen omzet door schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, steigers of hoogwerkers
Misgelopen omzet door schade door een andere plotselinge gebeurtenis

Aanvullend te verzekeren

Eigen Gebrek
Verzekerd voor omzetverlies door schade aan apparaten of installaties
Wilt u de omzet die u misloopt door schade aan apparaten of installaties verzekeren? Kies dan voor de aanvullende dekking Eigen Gebrek. U bent dan verzekerd voor omzetverlies door een gebrek in het apparaat of de installatie zelf.
Milieuschade
Omzetverlies door milieuschade verzekerd
De omzet die u misloopt door verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater door een gebeurtenis, verzekert u met de aanvullende dekking Milieuschade. Als de gebeurtenis is ontstaan buiten het risicoadres, dan vergoeden wij per verontreiniging maximaal € 100.000,-. Boven het verzekerd bedrag bent u verzekerd voor kosten die nodig zijn om direct dreigende schade te voorkomen. Net als voor kosten van experts.
Bederf gekoelde voorraad
Verzeker omzetverlies door bederf van gekoelde voorraad
Met deze aanvullende dekking verzekert u omzet die u misloopt door bederf van gekoelde voorraad. Bijvoorbeeld wanneer de koelapparatuur kapot gaat. Of als er een stroomstoring van ten minste 6 uur optreedt door brand. De daling van kosten door de schade trekken we van het bedrag af.
Buiten het gebouw
Verzeker omzetverlies door schade aan inventaris of voorraad buiten het gebouw
Met deze aanvullende dekking verzekert u omzetverlies door schade aan de inventaris of voorraad buiten het gebouw. U bent in alle situaties die in bovenstaande tabel staan, verzekerd. 
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.