Controle rookgassen

Controleer uw rookgassen goed. Zo signaleert u afwijkingen tijdig
  De juiste samenstelling van rookgassen voorkomt schade aan uw gewas en houdt uw productie op peil. Onze tips:

  Controleer grenswaarden in de bewakingsapparatuur

  Deze waarden mogen maximaal zijn:
  • NO: 20 ppm
  • NO2: 13 ppm
  • Etheen: 450 ppb
  Dit zijn algemene grenswaarden, deze kunnen per bedrijf verschillen. Houd daarom bij het doseren van CO2 altijd rekening met de omstandigheden in de kas. Wij raden u aan om te ventileren tijdens het doseren van CO2.

  Kloppen uw meetgegevens van de O2, CO, NO, NOx, temperatuurmeting?

  Een regelmatige controle van de bewakingsapparatuur en haar instellingen brengt eventuele afwijkingen in de samenstelling van de rookgassen in beeld. U kunt dan tijdig reageren en schade aan uw gewas door rookgassen voorkomen. U kunt deze controlemeting hier aanvragen.

  Meet de luchtkwaliteit bij het gewas en registreer deze gegevens

  Controle op gewasniveau in plaats van op apparaatniveau geeft directe informatie over de luchtkwaliteit in de kas. Liever uitbesteden? U kunt deze controlemeting hier aanvragen.

  Meet wekelijks het olie- en ureumverbruik

  U signaleert afwijkingen dan tijdig. Afwijkingen in het olieverbruik van uw WKK of in het ureumverbruik kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de rookgassen. Plaats voor registratie van het olieverbruik een literteller in de olietoevoer en registreer wekelijks het verbruik per draaiuur.

  De hoeveelheid ureum zegt iets over de efficiëntie waarmee NOx wordt afgebroken. In de meeste gevallen verbruikt de machine ongeveer 2 – 2,5 liter ureum per MW per uur. Uw leverancier kan u de exacte verbruikswaarde van uw machine opgeven. Let vooral op een verandering van het ureumverbruik. Een stijgend ureumverbruik betekent dat de machine een onderhoudsbeurt nodig heeft, of dat de blokken aan vervanging toe zijn.

  U kunt het verbruik aflezen van het scherm of afleiden uit de correctiefactor. Deze ligt normaal tussen 0,8 en 1,2. Als deze waarde buiten de grenzen ligt, neemt u contact op met het bedrijf dat het onderhoud uitvoert.

  Registreer meetgegevens ook handmatig

  Noteer wekelijks de NO-, NO2-, en etheenwaarde. Zo valt een afwijking eerder op. De bewakingsapparatuur slaat deze data wel op, maar dit is niet altijd even toegankelijk.

  Controleer de rookgassen met tuinkers

  Plaats bakjes met tuinkerszaad verspreid door de kas en houdt er 1 of 2 achter in een ruimte waar geen rookgassen komen. Na een paar dagen kunt u de tuinkers uit de kas vergelijken met die uit de ruimte waarin geen rookgassen komen. Ziet u verschil? Dit kan erop wijzen dat de rookgassen van mindere kwaliteit zijn.