Controle rookgassen

Controleer je rookgassen goed. Zo signaleer je afwijkingen tijdig
De juiste samenstelling van rookgassen voorkomt schade aan je gewas en houdt je productie op peil. Onze tips:

Controleer grenswaarden in de bewakingsapparatuur

Deze waarden mogen maximaal zijn:
  • NO: 20 ppm
  • NO2: 13 ppm
  • Etheen: 450 ppb
Dit zijn algemene grenswaarden, deze kunnen per bedrijf verschillen. Houd daarom bij het doseren van CO2 altijd rekening met de omstandigheden in de kas. Wij raden je aan om te ventileren tijdens het doseren van CO2.

Kloppen je meetgegevens van de O2, CO, NO, NOx, temperatuurmeting?

Een regelmatige controle van de bewakingsapparatuur en haar instellingen brengt eventuele afwijkingen in de samenstelling van de rookgassen in beeld. Je kunt dan tijdig reageren en schade aan je gewas door rookgassen voorkomen.

Meet de luchtkwaliteit bij het gewas en registreer deze gegevens

Controle op gewasniveau in plaats van op apparaatniveau geeft directe informatie over de luchtkwaliteit in de kas.

Meet wekelijks het olie- en ureumverbruik

Je signaleert afwijkingen dan tijdig. Afwijkingen in het olieverbruik van je WKK of in het ureumverbruik kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de rookgassen. Plaats voor registratie van het olieverbruik een literteller in de olietoevoer en registreer wekelijks het verbruik per draaiuur.

De hoeveelheid ureum zegt iets over de efficiëntie waarmee NOx wordt afgebroken. In de meeste gevallen verbruikt de machine ongeveer 2 – 2,5 liter ureum per MW per uur. Je leverancier kan je de exacte verbruikswaarde van je machine opgeven. Let vooral op een verandering van het ureumverbruik. Een stijgend ureumverbruik betekent dat de machine een onderhoudsbeurt nodig heeft, of dat de blokken aan vervanging toe zijn.

Je kunt het verbruik aflezen van het scherm of afleiden uit de correctiefactor. Deze ligt normaal tussen 0,8 en 1,2. Als deze waarde buiten de grenzen ligt, neem je contact op met het bedrijf dat het onderhoud uitvoert.

Registreer meetgegevens ook handmatig

Noteer wekelijks de NO-, NO2-, en etheenwaarde. Zo valt een afwijking eerder op. De bewakingsapparatuur slaat deze data wel op, maar dit is niet altijd even toegankelijk.

Controleer de rookgassen met tuinkers

Plaats bakjes met tuinkerszaad verspreid door de kas en houdt er 1 of 2 achter in een ruimte waar geen rookgassen komen. Na een paar dagen kun je de tuinkers uit de kas vergelijken met die uit de ruimte waarin geen rookgassen komen. Zie je verschil? Dit kan erop wijzen dat de rookgassen van mindere kwaliteit zijn.