Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Als je warmtekrachtkoppeling of middenspanningsinstallatie uitvalt, ligt je hele bedrijf stil. Goed onderhoud verkleint de kans op stilstand.

Zorg voor een onderhoudscontract dat bij jouw bedrijf past.

Besteed aandacht aan de inhoud van dit onderhoudscontract. Past het bij de manier waarop je jouw installatie gebruikt? Welke onderdelen zijn opgenomen in het onderhoudscontract en welke onderdelen moet je zelf uitvoeren? Wij maakten samen met Cogen, Energy Matters en LTO glaskracht een controlelijst waarmee je kunt beoordelen of je onderhoudscontract voldoet.

Zorg ook voor het onderhoud van je generatorschakelaar.

Is deze niet in het onderhoudscontract opgenomen? Zoek dan naar een gekwalificeerde onderhoudspartij.

Controleer of het onderhoudscontract past bij het gebruik van je installatie.

 • Staat de einddatum of het maximum aantal draaiuren in het contract?
 • Komt het minimaal aantal draaiuren en maximale aantal starts overeen met het gebruik?
 • Bespreek de verwachte levensduur van de generatorschakelaar met je onderhoudsbedrijf. Maak een plan voor tijdige vervanging op een moment dat jou het beste past.

''De manier van belichten of terugleveren in de glastuinbouw heeft effect op slijtage.''

Peter van der Sar, technisch specialist Interpolis in Electricity Mattersartikel: Falende schakelaar is brandrisico in glastuinbouw.

Controleer het onderhoud.

 • Voert je onderhoudspartij het afgesproken onderhoud uit?
 • Worden de (deel)revisies tijdig uitgevoerd?
 • Vult je onderhoudspartij het logboek volledig in?
 • Worden adviezen uit de inspectie opgevolgd en uitgevoerd?
 • Is de installatie na onderhoud of reparatie bedrijfsklaar opgeleverd en ordelijk en schoon achtergelaten?

Wat kun je zelf controleren?

 • Of er olie of gas lekt. Lekkage duidt op een defect. Laat je installatie dan direct nakijken.
 • De waarden van olieverbruik, draaiuren, gasverbruik, etheen, NO en NO2. Door wekelijks de waarden te noteren kun je afwijkingen snel ontdekken. Afwijkingen kunnen duiden op een storing. Neem dan direct contact op met je onderhoudsbedrijf.

Controleer de opstelling.

 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Zorg voor een brandwerende omkasting.
 • Voorkom binnendringen van vocht. Herstel ruitbreuk aan het kasdek, controleer de doorvoeren in de wanden, controleer de afdichting van het dak van de omkasting en controleer of er geen water onder de stations aanwezig is.
 • Plaats afdakjes boven de bedieningspanelen.
 • Zorg voor een goedgekeurde schuim- of CO2 brandblusser die goed bereikbaar is.

Verzekeren

Je kunt de gevolgen van uitval van je WKK installatie verzekeren op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch. Je verzekeringsadviseur kan je hier meer over vertellen.