Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Als uw

warmtekrachtkoppeling of middenspanningsinstallatie uitvalt, ligt uw hele bedrijf stil. Goed onderhoud verkleint de kans op stilstand.

  Zorg voor een onderhoudscontract dat bij uw bedrijf past

  Besteed aandacht aan de inhoud van dit onderhoudscontract. Past het bij de manier waarop u uw installatie gebruikt? Welke onderdelen zijn opgenomen in het onderhoudscontract en welke onderdelen moet u zelf uitvoeren? Wij maakten samen met Cogen, Energy Matters en LTO glaskracht een controlelijst waarmee u kunt beoordelen of uw onderhoudscontract voldoet.

  Zorg ook voor het onderhoud van uw generatorschakelaar

  Is deze niet in het onderhoudscontract opgenomen? Zoek dan naar een gekwalificeerde onderhoudspartij.

  Controleer of het onderhoudscontract past bij het gebruik van uw installatie

  • Staat de einddatum of het maximum aantal draaiuren in het contract?
  • Komt het minimaal aantal draaiuren en maximale aantal starts overeen met het gebruik?
  • Bespreek de verwachte levensduur van de generatorschakelaar met uw onderhoudsbedrijf. Maak een plan voor tijdige vervanging op een moment dat u het beste past.

  Controleer het onderhoud

  • Voert uw onderhoudspartij het afgesproken onderhoud uit?
  • Worden de (deel)revisies tijdig uitgevoerd?
  • Vult uw onderhoudspartij het logboek volledig in?
  • Worden adviezen uit de inspectie opgevolgd en uitgevoerd?
  • Is de installatie na onderhoud of reparatie bedrijfsklaar opgeleverd en ordelijk en schoon achtergelaten?

  Wat kunt u zelf controleren?

  • Of er olie of gas lekt. Lekkage duidt op een defect. Laat uw installatie dan direct nakijken.
  • De waarden van olieverbruik, draaiuren, gasverbruik, etheen, NO en NO2. Door wekelijks de waarden te noteren kunt u afwijkingen snel ontdekken. Afwijkingen kunnen duiden op een storing. Neem dan direct contact op met uw onderhoudsbedrijf.

  Controleer de opstelling

  • Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Zorg voor een brandwerende omkasting.
  • Voorkom binnendringen van vocht. Herstel ruitbreuk aan het kasdek, controleer de doorvoeren in de wanden, controleer de afdichting van het dak van de omkasting en controleer of er geen water onder de stations aanwezig is.
  • Plaats afdakjes boven de bedieningspanelen.
  • Zorg voor een goedgekeurde schuim- of CO2 brandblusser die goed bereikbaar is.

  Verzekeren

  U kunt de gevolgen van uitval van uw WKK installatie verzekeren op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch. Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer over vertellen.
  Dossier Interpolis - Falende-schakelaar is brandrisico in glastuinbouw

  "De manier van belichten of terugleveren in de glastuinbouw heeft effect op slijtage."

  Peter van der Sar, technisch specialist Interpolis in Electricity Mattersartikel: Falende schakelaar is brandrisico in glastuinbouw