Interpolis en KNHB: voor hockeyleden

Voorkom blessures op het hockeyveld

Jaarlijks lopen veel hockeyers blessures op. Veel van deze blessures zijn te voorkomen met een goede warming-up. Daarom ontwikkelden we samen met de KNHB en VeiligheidNL een warming-up app en een mobiele website. Trainers kunnen zo een warming-up schema samenstellen dat ze makkelijk kunnen gebruiken op het hockeyveld.

Bekijk de mobiele website

Collectieve verzekeringen

De KNHB heeft een aantal collectieve verzekeringen afgesloten voor haar leden:

 

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
Zoals overal, kunnen ook op een hockeyvereniging fouten gemaakt worden. Een lid raakt bijvoorbeeld geblesseerd door de aanwijzingen van een trainer. Of een en ander is niet op orde in de keuken waardoor een lid voedselvergiftiging oploopt.  Zo zijn er veel risicovolle situaties denkbaar, die tot aansprakelijkheid leiden.
De collectieve aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als een verzekerde op de polis aansprakelijk wordt gesteld. De verzekerde op de polis is verzekerd als zij aansprakelijk is voor:

  • schade aan spullen van anderen
  • letselschade aan anderen

Meer informatie over de Aansprakelijkheidsverzekering.

 

Collectieve ongevallenverzekering
Hockeyleden, maar ook vrijwilligers van een hockeyvereniging kunnen een ongeval krijgen. Op of rond het hockeyveld, in de kleedruimtes of in het clubhuis. Als zij hierdoor blijvend invalide worden of overlijden, vindt een uitkering plaats aan de gedupeerde of zijn/haar nabestaanden. De collectieve ongevallenverzekering keert een eenmalig bedrag uit als een ongeval bij de verzekerde rechtstreeks de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.

Meer informatie over de Ongevallenverzekering.

 

Collectieve zorgverzekering
De KNHB heeft voor haar leden een collectieve zorgverzekering Interpolis ZorgActief®. Leden van de KNHB profiteren zo van een aantrekkelijke premie voor de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende verzekering.

 

Meer informatie over de collectieve zorgverzekering voor leden van de KNHB.Meld je schade
Je kunt via een formulier je schade melden voor de collectieve aansprakelijkheidsverzekering of voor de ongevallenverzekering. Daarnaast leggen wij uit hoe het declaratieproces is.
Top 3 en hockeystick
Top 3 risico's
Veelvoorkomende risico's op en rond het hockeyveld waaronder blessures, gebroken tanden, inbraak, vandalisme en brandschade. We geven tips om de risico's te voorkomen of te beperken.
Hockeystick en kantine
Voor hockeyverenigingen
Het is handig om een calamiteitenplan klaar te hebben. Interpolis helpt je hier graag bij. Daarnaast geven we je eerst inzicht in de risico’s. Zodat je kunt kiezen welke risico’s je wel of niet kan of wil dragen.