Interpolis en KNHB: voor hockeyverenigingen

Voorkom schade op en rond het hockeyveld en in het clubgebouw.

Schade, daar weten wij als verzekeraar alles van. Hoe schade ontstaat én hoe je dit kunt voorkomen. Die kennis delen we graag met je, want op schade en blessures zit niemand te wachten.

Calamiteitenplan

Natuurlijk doe je er alles aan om calamiteiten te voorkomen. Maar wat als je vereniging er toch mee te maken krijgt? Weet je wat je moet doen om de schade zoveel mogelijk te beperken en hoe je na een inbraak, overstroming of brand weer verder moet? Daarom is het handig om een calamiteitenplan klaar te hebben. Interpolis helpt je hier graag bij.

Loop het plan door en vul het aan naar de situatie op je vereniging. Dan is je vereniging er klaar voor als nood aan de man is.

Risicoscan

Interpolis keert terug naar de basis waar verzekeren om begonnen is. We geven je eerst inzicht in de risico’s. Pas dan kun je kiezen welke risico’s je wel of niet kunt of wil dragen. Bovendien kun je de risico’s verkleinen door preventieve maatregelen te nemen. De risico’s die je niet wilt of kunt dragen, kun je natuurlijk altijd verzekeren.

Wat zijn de bedrijfsrisico’s?

Rabobank brengt de bedrijfsrisico’s in kaart en biedt samen met Interpolis oplossingen voor de bedrijfscontinuïteit. Onder bedrijfsrisico’s verstaan we de meest belangrijke risico’s die zich per branche voordoen op het gebied van HRM, infrastructuur, logistiek, bestuur & organisatie, operations, marketing & verkoop, service, omgeving, inkoop en automatisering.


Oplossingen die passen bij de situatie van de vereniging

Je kunt zelf afwegen en kiezen welke oplossing het beste past bij jouw situatie:
  • het risico vermijden
  • het risico verminderen met behulp van preventiemaatregelen
  • het risico overdragen aan een verzekeraar
  • het risico zelf dragen
Rabobank adviseert je hierover. Aan de hand van de keuzes die je maakt, biedt Interpolis oplossingen om de bedrijfsrisico’s te beheersen. Deze oplossingen bestaan uit een combinatie van:
  • preventiemaatregelen, bijvoorbeeld alarminstallaties of hang-en sluitwerk
  • diensten, bijvoorbeeld bouwadvies en bedrijfsnoodplan opstellen
  • verzekeringen, bijvoorbeeld voor de ondernemer, het gebouw en het personeel

Voorkom blessures en schade op en rond het hockeyveld.

Voor hockeyleden

Wij ontwikkelden samen met de KNHB en VeiligheidNL een warming-up app en een mobiele website. Daarnaast heeft de KNHB een aantal collectieve verzekeringen afgesloten voor haar leden.
Meld je schade
Je kunt via een formulier je schade melden voor de collectieve aansprakelijkheidsverzekering of voor de ongevallenverzekering. Daarnaast leggen wij uit hoe het declaratieproces is.