Hypotheekverzekering

De hypotheekverzekering was geschikt voor klanten die fiscaal vriendelijk wilden sparen (en/of beleggen) om de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen.

De waarde uit de verzekering is vaak vrij van inkomstenbelasting als dit bedrag volledig wordt gebruikt voor de aflossing. Dit hangt wel af van een aantal belastingvoorwaarden. Je adviseur kan je vertellen welke voorwaarden voor je hypotheekverzekering gelden. Meer informatie vind je ook op de site van de Belastingdienst.

Een hypotheekverzekering is bijna altijd verpand aan de verstrekker van de lening (bank). De leningverstrekker is dan de pandhouder. De pandhouder heeft op de einddatum van de verzekering als 1e recht op de uitkering. De leningverstrekker heeft dan de zekerheid dat de lening kan worden afgelost.
  • Flexibele BeleggingsVerzekering
  • Gemengde Hypotheekverzekering
  • OpMaat Verzekering
  • SpaarGarant Verzekering
  • Spaarhypotheek Verzekering
  • SpaarOptimaal Verzekering
  • SpaarZeker Verzekering
  • Switch Verzekering

Sparen voor de aflossing van je hypotheek
Lees meer over de regels die voor je gelden op de site van de Belastingdienst.


Vragen over je verzekering?

Neem dan contact op met je tussenpersoon.