Hypotheekverzekering

  De hypotheekverzekering was geschikt voor klanten die fiscaal vriendelijk wilden sparen (en/of beleggen) om de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen.

  De waarde uit de verzekering is vaak vrij van inkomstenbelasting als dit bedrag volledig wordt gebruikt voor de aflossing. Dit hangt wel af van een aantal belastingvoorwaarden. Uw adviseur kan u vertellen welke voorwaarden voor uw hypotheekverzekering gelden. Meer informatie vindt u ook op de site van de Belastingdienst.

  Een hypotheekverzekering is bijna altijd verpand aan de verstrekker van de lening (bank). De leningverstrekker is dan de pandhouder. De pandhouder heeft op de einddatum van de verzekering als 1e recht op de uitkering. De leningverstrekker heeft dan de zekerheid dat de lening kan worden afgelost.
  • Flexibele BeleggingsVerzekering
  • Gemengde Hypotheekverzekering
  • OpMaat Verzekering
  • SpaarGarant Verzekering
  • Spaarhypotheek Verzekering
  • SpaarOptimaal Verzekering
  • SpaarZeker Verzekering
  • Switch Verzekering

  Sparen voor de aflossing van uw hypotheek
  Lees meer over de regels die voor u gelden op de site van de Belastingdienst.


  Vragen over uw verzekering?

  Neem dan contact op met uw tussenpersoon.