Ik wil mijn zorgverzekering opzeggen, hoe doe ik dat?

Opzeggen per 1 januari
De basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. Wisselen van zorgverzekering kan 1 keer per jaar, op 1 januari. Opzeggen bij de oude verzekeraar kan tot en met 31 december. U kunt de basisverzekering en/of aanvullende verzekeringen per post of per email opzeggen. Opzeggen via telefoon of internet is niet mogelijk. Bij een opzegging per post hebben wij uw handtekening nodig.
 
U kunt schrijven naar: 
Interpolis Zorg Polisservice 
Postbus 444
2300 AK Leiden
 
U kunt contact opnemen via het online formulier 
 
Zorg ervoor dat uw opzegging voor het nieuwe jaar, uiterlijk 31 december bij ons binnen is. Noem in uw opzegbrief de volgende gegevens:
 • voor wie geldt de opzegging (alleen uzelf of ook uw gezinsleden)
 • uw polisnummer en dat van uw gezinsleden

 • datum beëindiging - reden beëindiging

 • naam nieuwe zorgverzekeraar (indien van toepassing)

 • ingangsdatum nieuwe zorgverzekering (indien van toepassing)

Na opzegging ontvangt u een uitschrijfbevestiging.

Meer informatie over opzeggen

Kan ik tussentijds opzeggen?
In sommige gevallen kunt u tussentijds uw zorgverzekering beëindigen. Dat gaat op dezelfde manier. De situaties waarin u tussentijds mag opzeggen: 

 • Verzelfstandigen van de verzekerde bijvoorbeeld doordat
  • uw kinderen 18 jaar worden 

  • uw kinderen het huis uitgaan

  • uw kinderen gaan studeren

  • u gaat scheiden

 • Overstap naar ander werkgeverscollectief als gevolg van baanverandering.

 • Militair worden.

 • In detentie gaan (uw zorgpolis wordt dan opgeschort en als u aanvullende verzekeringen hebt beëindigen we deze).

 • Gaan wonen, werken of studeren in het buitenland.

 • Baanverandering.

 • Overlijden.

 • Als Interpolis de polisvoorwaarden of premie tussentijds in uw nadeel wijzigt.

Opzeggen via de overstapservice
Als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar is opzeggen heel eenvoudig. De nieuwe zorgverzekeraar vraagt meestal waar u nu verzekerd bent en zegt de oude verzekering voor u op.
Kan ik ook alleen de aanvullende of tandverzekering opzeggen?
Wilt u alleen een aanvullende verzekering of tandverzekering opzeggen? Geef dat dan telefonisch aan ons door of log in op rabobank.nl en geef via de Rabobank uw wijziging aan ons door.
Ben ik verplicht een basisverzekering af te sluiten?
Elke Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Als u op tijd hebt opgezegd, kunt u tot 1 februari van het volgend jaar een nieuwe zorg­verzekering afsluiten. Deze nieuwe verzekering werkt terug tot en met 1 januari van dat jaar.
 
Hebt u recht op een basisverzekering? U moet binnen 4 maanden na ontstaan van de verzekeringsplicht een zorgverzekering afsluiten.
Kan ik ook alleen de aanvullende verzekering behouden?
Wilt u uw Interpolis basis­verzekering beëindigen, maar wilt u de aanvullende verzekeringen behouden, dan kunt u deze gewoon voortzetten. Hiervoor volstaat een schriftelijk verzoek.
Wilt u opzeggen? Let op de acceptatie bij een nieuwe verzekering
Voor het afsluiten van een aanvullende verzekering kan zowel bij ons als bij andere verzekeraars een medische selectie gelden. Hebt u de aanvulling GebitActief € 1.000,-? Dan is het belangrijk om te weten dat als u deze opzegt, u misschien niet opnieuw voor een dergelijke aanvullende verzekering geaccepteerd wordt. 
Kan ik mijn nieuw gekozen basisverzekering annuleren?
Binnen 14 dagen nadat u een polisblad ontvangt kunt u uw net gesloten basisverzekering annuleren. Stuur ons dan een brief of e-mail waarin u de verzekering opzegt. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Annuleert u uw basisverzekering? Dan krijgt u de eventueel al betaalde premie terug. Als wij al zorgkosten hebben vergoed, dan moet u deze aan ons terugbetalen.
Kan ik opzeggen met een premieachterstand?
Hebt u achterstand met het betalen van uw premie? Dan kunt u uw verzekering niet opzeggen. Overstappen naar een andere verzekeraar is dan niet toegestaan. Dit is wettelijk geregeld. Verzekeraars wisselen gegevens met elkaar uit over betalingsachterstand. Zo kunnen ze de wettelijke regeling uitvoeren. 
Collectieve zorgverzekering opzeggen als mijn dienstverband is beëindigd?
Als u deelneemt aan een collectiviteit via uw werkgever dan is beëindiging van het dienstverband volgens de Zorg­verzekeringswet géén reden om de zorgverzekering tussentijds op te zeggen. De polis (basisverzekering en aanvullende verzekering) wordt op individuele basis voortgezet tot en met 31 december van hetzelfde jaar. De premie gaat wel omhoog, omdat de collectieve korting wegvalt. Als u echter aanspraak maakt op deelname aan een andere collectiviteit kunt u wel tussentijds opzeggen.
Kan ik mijn zorgverzekering opzeggen als polisvoorwaarden tussentijds wijzigen?
Als Interpolis de premie of voorwaarden van uw verzekering in uw nadeel wijzigt, kunt u de verzekering tussentijds opzeggen. De wijziging komt niet voort uit of krachtens de artikelen 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet. U ontvangt hiervan altijd bericht. 

Belt u in dit geval de Zorglijn voor een toelichting en advies voor uw zorgverzekering. Uw opzegging moet vóór de datum van de ingang van de wijziging bij ons binnen zijn. De beëindiging van de verzekering gaat in per de eerste dag van de tweede maand nadat uw opzegging is ontvangen.