inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Ik wil mijn zorgverzekering opzeggen, hoe doe ik dat?

Opzeggen per 1 januari
De basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. Wisselen van zorgverzekering kan 1 keer per jaar, op 1 januari. Opzeggen bij de oude verzekeraar kan tot en met 31 december. U kunt de basisverzekering en/of aanvullende verzekeringen per post, fax of per email opzeggen. Opzeggen via telefoon of internet is niet mogelijk. Bij een opzegging per post hebben wij uw handtekening nodig.
 
U kunt schrijven naar: 
Interpolis ZorgActief Polisservice 
Postbus 444
2300 AK Leiden
 
U kunt mailen naar: 
 
Zorg ervoor dat uw opzegging voor het nieuwe jaar, uiterlijk 31 december bij ons binnen is. Noem in uw opzegbrief de volgende gegevens:
 • voor wie geldt de opzegging (alleen uzelf of ook uw gezinsleden)
 • uw polisnummer en dat van uw gezinsleden

 • datum beëindiging - reden beëindiging

 • naam nieuwe zorgverzekeraar (indien van toepassing)

 • ingangsdatum nieuwe zorgverzekering (indien van toepassing)

Na opzegging ontvangt u een uitschrijfbevestiging.
 
Tussentijds opzeggen
In sommige gevallen kunt u tussentijds uw zorgverzekering beëindigen. Dat gaat op dezelfde manier. De situaties waarin u tussentijds mag opzeggen: 
 • Verzelfstandigen van de verzekeringnemer bijvoorbeeld doordat
  • uw kinderen 18 jaar worden 

  • uw kinderen het huis uitgaan

  • uw kinderen gaan studeren

  • u gaat scheiden

 • Overstap naar ander werkgeverscollectief als gevolg van baanverandering.

 • Militair worden.

 • In detentie gaan (uw zorgpolis wordt dan opgeschort).

 • Gaan wonen, werken of studeren in het buitenland.

 • Baanverandering.

 • Overlijden.

 • Als Interpolis de polisvoorwaarden of premie tussentijds in uw nadeel wijzigt.

Opzeggen via de overstapservice
Als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar is opzeggen heel eenvoudig. De nieuwe zorgverzekeraar vraagt meestal waar u nu verzekerd bent en zegt de oude verzekering voor u op.
 
Alleen de aanvullende of tandheelkundige verzekering opzeggen
Wilt u alleen een aanvullende verzekering of tandverzekering opzeggen? Geef dat dan telefonisch aan ons door of log in op rabobank.nl en geef via de Rabobank uw wijziging aan ons door.
 
Verplicht basisverzekering afsluiten
Elke Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Als u op tijd heeft opgezegd, kunt u tot 1 februari van het volgend jaar een nieuwe zorg­verzekering afsluiten. Deze nieuwe verzekering werkt terug tot en met 1 januari van dat jaar.
 
Hebt u recht op een basisverzekering? U moet binnen 4 maanden na ontstaan van de verzekeringsplicht een zorgverzekering afsluiten.
 
Aanvullende verzekering voortzetten
Wilt u uw ZorgActief basis­verzekering beëindigen, maar wilt u de aanvullende verzekeringen behouden, dan kunt u deze gewoon voortzetten. Hiervoor volstaat een schriftelijk verzoek.
 
Opzeggen? Let op de acceptatie bij een nieuwe verzekering
Voor het afsluiten van een aanvullende verzekering kan zowel bij ons als bij andere verzekeraars een medische selectie gelden. Hebt u de aanvulling GebitActief 3 (tot maximaal € 1.000,- per jaar) of GebitActief 4 (tot maximaal € 1.250,- per jaar)? Dan is het belangrijk om te weten dat als u deze opzegt, u misschien niet opnieuw voor een dergelijke aanvullende verzekering geaccepteerd wordt. 
 
Uw nieuw gekozen basisverzekering annuleren
Binnen 14 dagen nadat u een polisblad ontvangt kunt u uw net gesloten basisverzekering annuleren. Stuur ons dan een brief of e-mail waarin u de verzekering opzegt. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Annuleert u uw basisverzekering? Dan krijgt u de eventueel al betaalde premie terug. Als wij al zorgkosten hebben vergoed, dan moet u deze aan ons terugbetalen.
 
Opzeggen bij premieachterstand kan niet
Hebt u achterstand met het betalen van uw premie? Dan kunt u uw verzekering niet opzeggen. Overstappen naar een andere verzekeraar is dan niet toegestaan. Dit is wettelijk geregeld. Verzekeraars wisselen gegevens met elkaar uit over betalingsachterstand. Zo kunnen ze de wettelijke regeling uitvoeren. 
 
Beëindiging collectiviteit
Als u deelneemt aan een collectiviteit via uw werkgever dan is beëindiging van het dienstverband volgens de Zorg­verzekeringswet géén reden om de zorgverzekering tussentijds op te zeggen. De polis (basisverzekering en aanvullende verzekering) wordt op individuele basis voortgezet tot en met 31 december van hetzelfde jaar. De premie gaat wel omhoog, omdat de collectieve korting wegvalt. Als u echter aanspraak maakt op deelname aan een andere collectiviteit kunt u wel tussentijds opzeggen.

Polisvoorwaarden gewijzigd?
Als Interpolis de premie of voorwaarden van uw verzekering in uw nadeel wijzigt, kunt u de verzekering tussentijds opzeggen. De wijziging komt niet voort uit of krachtens de artikelen 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet. U ontvangt hiervan altijd bericht. 

Belt u in dit geval de ZorgActief-lijn voor een toelichting en advies voor uw zorgverzekering. Uw opzegging moet vóór de datum van de ingang van de wijziging bij ons binnen zijn. De beëindiging van de verzekering gaat in per de eerste dag van de tweede maand nadat uw opzegging is ontvangen.