Samen investeren in water voor later.

3 droge zomers op rij: dat zette Michel Huigevoort aan het denken. 'We planten elk jaar nieuwe bomen en groen bij', aldus de directeur van recreatiepark TerSpegelt. 'Maar stel dat er een verbod komt op het gebruik van oppervlaktewater. Hoe houden we de nieuwe aanplant dan in leven?' Daarom besloot Michel een WaterBank-oplossing te testen: een bufferzak met 200 kuub water. En dat werkte prima!

De WaterBank als slim platform.

De WaterBank is het verbindingsplatform van vraag en aanbod voor restwater. Door slim het hele jaar met water om te gaan kunnen er miljoenen liters restwater hergebruikt worden. Zowel Rabobank als Interpolis zijn lid geworden om de handen ineen te slaan voor het herstel van de waterbalans.

Recreatiepark TerSpegelt was 1 van de pilot-locaties van de WaterBank: een initiatief dat sinds januari 2023 officieel bestaat. De WaterBank wil de waterbalans op aarde terugbrengen door (her)gebruik van restwater te stimuleren. Daardoor hoeven we minder kraanwater te gebruiken, en verminderen we de impact op het milieu. Met een systeem waarin we water uit meerdere bronnen gebruiken verkleinen we het risico op een gebrek aan water.

Een forse waterrekening, dat voelt steeds minder goed.

Op jaarbasis verbruikt het park zo'n 50.000 kuub kraanwater. Grootverbruikers zijn het zwembad, de douches en de toiletvoorzieningen. De initiatiefnemers van de WaterBank zien restwater als een waardevolle grondstof. Ondernemer Michel ziet dat ook zo: 'Ons park verbruikt veel kraanwater, maar dat voelt steeds minder goed. We zijn op zoek naar manieren om minder water te gebruiken: minder kraanwater en minder grondwater. Want we moeten anders met water omgaan.'

Voor grootverbruikers van leidingwater.

Recreatiepark TerSpegelt in Eersel biedt volop ruimte aan waterliefhebbers. Het park met chalets en kampeerplaatsen is 68 hectare groot, en heeft 3 recreatieplassen met een totale oppervlakte van zo'n 20 hectare. Ook is er een overdekt water- en zandspeelparadijs.

In de winter water verzamelen voor de zomer.

Michel benaderde de WaterBank toen hij van het initiatief hoorde. 'Wij bleken een uitstekende locatie voor een test. We hadden plek op ons terrein voor die enorme bovengrondse bufferzak, en die konden we in de winter vullen met water uit onze eigen recreatieplas. In de zomer konden we een giertank vullen om bomen en jonge aanplant te besproeien.'

Een geslaagde test met de bufferzak.

Inmiddels is de bufferzak weer verdwenen van het terrein. Michel: 'Een verbod op het gebruik van oppervlaktewater kwam er niet, en de eerstvolgende zomer was niet zo heet. Zolang het mag, kunnen wij dus beter onze recreatieplassen als buffer blijven gebruiken. Maar mocht een partij uit de buurt wat water uit onze buffer willen gebruiken, dan staan we daar zeker voor open. Want we hebben gezien dat het systeem prima werkte. Het was een geslaagde test.'

De kracht van samenwerking.

Onlangs zijn de Rabobanken in Midden-Brabant lid geworden. Rabobank steunt initiatieven die bijdragen aan vergroening en een meer circulaire economie. De WaterBank is zo'n initiatief. Het draagt bij aan een grote maatschappelijke uitdaging: het tegengaan van wateroverlast en droogte. De effecten zijn ook nog eens lokaal, want restwatergebruik helpt om de waterbalans in de regio te herstellen. En net als de WaterBank gelooft Rabobank in de kracht van samenwerking.

Water opvangen verkleint risico's.

Ook Interpolis is als lid ingestapt en zal geld en kennis ter beschikking te stellen. Overstromingen, verzakkingen of een tekort aan bluswater bij brand kunnen grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van bedrijven. Water opvangen verkleint die risico's. Als verzekeraar helpen we ook bedrijven om risico's in kaart te brengen en te verkleinen, en we bieden oplossingen en diensten om veiliger te kunnen ondernemen.

Kennis en expertise samenbrengen.

De WaterBank is blij met nieuwe leden. Want die brengen allemaal expertise en een eigen netwerk mee. En de WaterBank moet het juist hebben van nieuwe ideeën. Ook Michel noemt de contacten met nieuwe partijen als positief resultaat van de pilot. 'We kijken altijd naar nieuwe technieken die we kunnen toepassen. Door dit traject ben ik in contact gekomen met een bedrijf dat bufferzakken in kruipruimtes plaatst. Die willen we nu gaan plaatsen in nieuw te bouwen accommodaties. Dan kunnen we water uit de recreatieplassen gebruiken voor het doorspoelen van toiletten en voor wasmachines.'

Bewustwording begint met een zandloper in de douche.

Michel wil meer doen in de communicatie. Maar dat ligt volgens hem best gevoelig: 'We krijgen nooit vragen over onze waterhuishouding. Daar willen mensen op vakantie even niet mee bezig zijn. Maar met Brabant Water praat ik er nu toch over. We willen kinderen bijvoorbeeld zandlopers geven zodat ze zien hoe lang ze douchen.'

Ook wil Michel zijn gasten straks wijzen op de grondwatermeter die het waterschap in de buurt gaat neerzetten. 'Kijk, ík zie het wel als het grondwaterpeil laag staat. Dan zit er bijvoorbeeld minder water in de recreatieplassen. En dan wordt de afstand tussen het einde van de glijbanen en het wateroppervlak groter. Maar veel mensen hebben er geen beeld bij. Daarom is het goed dat het waterschap aanhaakt en zo'n meter neerzet. En daarom juich ik de ideeën van de WaterBank ook zo toe. Dit is een breder maatschappelijk initiatief dat de juiste partijen bij elkaar brengt.'

Meer weten over De WaterBank?

De WaterBank helpt overheden, bedrijven en organisaties om waardevol restwater een bestemming te geven. Onder restwater vallen: regenwater, koelwater, afvalwater en ander (grond)water. Wie een overschot aan restwater heeft, kan het opslaan en zelf gebruiken op een later moment, of het beschikbaar stellen aan anderen.

Via het online platform van de WaterBank kunnen aanbieders en afnemers van restwater elkaar vinden. Daarnaast delen de leden van de coöperatieve vereniging hun kennis en kunde met elkaar. Daardoor zijn praktische zaken makkelijker te regelen, zoals de opslag en het vervoer van restwater en de financiering van projecten.

Veilig duurzaam ondernemen.

Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Je gaat voor een duurzame en gezonde toekomst. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Daar helpen we je graag bij.