‘Ik wilde niets liever dan herbouwen en terug naar onze oude locatie.’

Een hevige brand legde in 2019 het bedrijfspand van Masterlight in Panningen volledig in de as. 'Zoiets verschrikkelijks hoop ik nooit meer mee te maken,' zegt eigenaar William Joosten. 'Mijn levenswerk ging in vlammen op. Dat hakte er flink in. Bij mijzelf én bij mijn medewerkers. Maar tijd om bij de pakken neer te zitten, was er niet. We moesten door! Gelukkig konden we als tussenoplossing een pand huren. Maar ik wilde niets liever dan zo snel mogelijk herbouwen en weer terug naar onze oude locatie. In die periode had ik regelmatig contact met onze accountmanager van Rabobank. Die raadde mij het bouwadvies van Interpolis aan. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad.'

De nieuwbouw was hét moment voor preventiemaatregelen.

'Terwijl de vergunningaanvragen bij de gemeente liepen, dacht een risicodeskundige van Interpolis mee over preventieve bouwtechnische maatregelen voor ons nieuwe bedrijfspand. Maatregelen die het risico op brandschade zo klein mogelijk maken.'

We kozen voor brandveilige en milieuvriendelijke materialen.

'Op het dak van ons oude bedrijfspand lag tempex, dat is behoorlijk brandbaar. Als het bij een brand in het grondwater of in de omgeving terechtkomt, is het ook nog milieuverontreinigend. Interpolis adviseerde mij om op het nieuwe dak te kiezen voor steenwol. Veel minder brandbaar en beter voor het milieu. Maar wel zwaarder. Daar kon de architect dus direct rekening mee houden bij de berekening van de dakconstructie. Moet je je voorstellen dat we dit pas gaandeweg het bouwproces bedacht hadden. Zonder hoge extra kosten is zo'n aanpassing dan niet meer door te voeren.'

Echt aan alle risico's is gedacht.

'Ook de buitenwanden voldoen nu aan de vereiste brandklasse. We plaatsten een scheidingswand tussen het kantoorgedeelte, het productiegedeelte en het magazijn. In die wand zitten zo min mogelijk openingen, daardoor maken we het risico op doorslag bij een brand zo klein mogelijk. En alle naden zijn gekit met brandwerende pur. Bij het inschakelen van het alarm 's avonds gaan overal branddeuren dicht. De speciale ruimte voor onze server was een flinke investering. Zelfs het smeulen van een klein kabeltje wordt gesignaleerd. Maar dat maakt wel dat we er razendsnel bij zijn als zoiets gebeurt, zo kunnen we voorkomen dat brand het hele pand verwoest.'

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

'Natuurlijk ben ik meer gespitst op al deze maatregelen omdat we een brand hebben meegemaakt. Interpolis wees me ook op kleine risico's. Zoals kortsluiting in een stekkerdoos of een vonkje bij een stoffige radio. Daarom hebben we bijvoorbeeld geen losse radio's meer in gebruik. We hebben nu een centrale muziekinstallatie in een ruimte met hoge branddetectie.'

Ook na ingebruikname van ons pand kregen we nog praktische tips.

'De risicodeskundige van Interpolis is nog een keer komen kijken toen we ons nieuwe pand in gebruik hadden genomen. En ook toen gaf hij nog nuttige tips om onze risico's te verkleinen. Hij adviseerde om pallets op flinke afstand van het pand op te slaan. Zodat vandalen ze niet kunnen gebruiken om een brandje te stichten.'

'Natuurlijk is Interpolis er als verzekeraar bij gebaat om het schaderisico zo klein mogelijk te houden. Maar zelf wil ik er ook alles aan doen om schade te voorkomen en gedoe eromheen te vermijden. Want als ondernemer wil je maar 1 ding, en dat is in bedrijf blijven!'