Directeur Colin van der Laan: ‘Je staat als werkgever en werknemer naast elkaar, niet tegenover elkaar.’

Meer dan de helft van de ondernemers maakt zich zorgen over de impact van de stijgende inflatie, blijkt uit onze maandelijkse BedrijvenMonitor. Werkgevers vrezen een toename in het aantal arbeidsconflicten door discussies met hun medewerkers over een inflatiecorrectie van het salaris. Colin van der Laan van het gelijknamige installatiebedrijf herkent zich in deze uitdaging, maar volgens hem is open communicatie de oplossing.

Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Je gaat voor een duurzame en gezonde toekomst. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Daar helpt Interpolis je graag bij. In de serie 'Onderneming van betekenis' staan uitdagingen centraal waar jij als ondernemer mee te maken hebt.

Colin van der Laan praat hierover met Sacha de Boer in de nieuwe podcastreeks van Interpolis en NRC: 'Onderneming van Betekenis'.

Colin van der Laan is directeur en mede-eigenaar van elektrisch installatiebedrijf Van der Laan in Zwaag. Dit derde-generatie familiebedrijf bedient voornamelijk middelgrote en grote mkb-ondernemers in de wijde regio, waaronder veel glastuinbouw, utiliteitsbouw en verwerkende industrie. Voor deze klanten verzorgt Van der Laan de complexe installaties en ICT-aansturing, van ontwerp tot 24/7 service en storingsdienst.

Omgaan met de impact van tekorten en prijsstijgingen 

De stijgende inflatie houdt ook Colin bezig. 'Het scheelt dat het een wereldwijd probleem is, en niet branche- of regio-gerelateerd. Iedereen heeft last van de hoge prijzen, het tekort aan grondstoffen en de lange levertijden.' Volgens de ondernemer is het belangrijk om altijd open en transparant het gesprek aan te gaan. 'Prijsstijgingen, koopkracht: het komt tegenwoordig altijd terug in ons periodieke werkoverleg, terwijl dat eerder voornamelijk ging over operationele zaken zoals voorraden. Nu staat het standaard op de agenda, omdat ik echt wel snap dat het leeft en speelt.'

Uit onze maandelijkse Interpolis BedrijvenMonitor blijkt dat 1 op de 5 mkb'ers verwacht dat het aantal arbeidsconflicten met werknemers gaat toenemen. Een derde van hen denkt dat dat komt door onenigheid over de doorberekening van de inflatie in het salaris. Ook zzp'ers maken zich zorgen. Een kwart heeft vanwege de inflatie de tarieven moeten verhogen. Het tekort aan grondstoffen zorgt er daarnaast ook voor dat zzp'ers niet altijd op tijd aan de klant kunnen leveren.

Colin kan niet altijd aan de wensen van zijn medewerkers voldoen. 'Prijzen stijgen soms sneller dan dat cao's aangepast worden. Door open met elkaar te communiceren en het een continu gespreksonderwerp te laten zijn, probeer ik over te brengen dat je naast elkaar staat als werkgever en werknemer en niet tegenover elkaar.'

Langdurige relatie met klanten

Ook met klanten en leveranciers blijft Van der Laan goed communiceren over de uitdagingen van deze tijd. Klanten hebben begrip voor de stijgende prijzen, andersom snapt de ondernemer dat klanten soms wat later betalen. 'Met de meeste van onze klanten hebben we een langdurige relatie opgebouwd. De rekeningen niet op tijd kunnen betalen betekent niet het einde van de samenwerking. Het is een wisselwerking: als je je productielijn dichtdraait, snij je jezelf in de toekomst in de vingers.'

Fitheid en verzuimpreventie

Vanwege de toenemende onzekerheid neemt Colin preventiemaatregelen. Zo stuurt hij bewust op meer terugkerend service- en onderhoudswerk als vaste basis onder de omzet en wil hij niet te snel groeien: gemiddeld 1 collega per maand erbij. Ook zet hij extra in op veiligheid, ongevals- en verzuimpreventie met regelmatige werkplekinspecties, en een fitheidsprogramma voor 50-plus medewerkers.

Tips van de arbeidsrechtexpert

Als ondernemer ben je meestal niet verplicht om je personeel meer te gaan betalen, stelt Stefan de Groot, arbeidsrechtjurist bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (onafhankelijk uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering van Interpolis). Valt de werknemer onder een cao? Dan kan het zijn dat de cao de hoogte van het loon bepaalt. Een cao schrijft in veel gevallen periodieke loonsverhogingen voor. Een werkgever mag in dat geval niet nadelig afwijken van deze lonen. 'Buiten het feit dat er wettelijke regels gelden over loon en sommige ondernemers gebonden zijn aan een cao, speelt natuurlijk ook de praktische kant een grote rol bij loonsverhogingen. Zeker in een krappe arbeidsmarkt zien we dat werknemers eerder geneigd zijn om over te stappen naar een nieuwe baan als dat beter betaalt.'

Colin van der Laan, directeur en mede-eigenaar van elektrisch installatiebedrijf Van der Laan in Zwaag.
Colin van der Laan, directeur en mede-eigenaar van elektrisch installatiebedrijf Van der Laan in Zwaag.

'Vanuit de arbeidsrechtpraktijk zien we dat werknemers niet uitsluitend een structurele loonsverhoging verwachten', vertelt Stefan. 'Ze willen erkenning van de problemen rondom inflatie en waardering voor hun inzet terugzien in het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden. Hier kan een ondernemer creatief mee omgaan. Denk aan een (tijdelijke) verhoging van reiskosten of vakantiedagen, het aanbieden van opleidingen, het hanteren van een flexibel rooster en werklocatie of het uitkeren van een eenmalige bonus. Een goed gesprek kan veel onvrede wegnemen. Waar zit precies de pijn voor de betreffende werknemer en wat ziet hij of zij als mogelijk alternatieve oplossingen? Soms is een structurele loonsverhoging echter onvermijdelijk, met name als een bepaalde functie bij concurrenten beduidend beter wordt betaald. De arbeidsmarkt blijft tenslotte een vraag-aanbodspel.’

 Veilig duurzaam ondernemen
Als ondernemer wil je van betekenis zijn. Ook als het om een bijdrage aan een duurzame toekomst gaat. Daar helpt Interpolis graag bij. Samen met ondernemers en experts ontwikkelen we oplossingen en diensten voor het inrichten van een veilige en duurzame werkomgeving. Denk aan preventiediensten om arbeidsongeschiktheid en verzuim te voorkomen maar ook aan een rechtsbijstandverzekering voor juridische hulp bij zakelijke conflicten.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met XTR branded content.
Fotografie: Dik Nicolai