7 veelvoorkomende risico’s voor groeiende ondernemingen.

Een groeiende onderneming is iets om trots op te zijn, maar ambities brengen ook de nodige risico's met zich mee. In dit artikel zetten we de meest voorkomende risico's voor groeiende ondernemingen op een rij en geven we per risico een aantal preventietips.

Een rolverandering: van ondernemer naar manager.

Als je bedrijf groeit, groeit jouw rol als ondernemer. Van een hands-on, alles-in-1 ondernemer die álles zelf deed, krijg je nu te maken met een rol die steeds meer lijkt op die van een manager. Je bent nu tenslotte verantwoordelijk voor het aansturen van een team. Als je taken gaat delegeren en minder betrokken bent bij het dagelijkse werk, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van uitvoering. Je focus ligt namelijk minder op operationele taken. Ook wanneer je meer processen invoert, kan je bedrijf minder flexibel worden en moeilijker inspelen op veranderingen. Tot slot kan het zijn dat de rol van manager gewoon niet bij jou past. Het is belangrijk om deze risico's in overweging te nemen bij de groei van jouw bedrijf.

Wat kun je doen?

 • Verdeel taken en vertrouw op de expertise van jouw medewerkers.
 • Neem een interim manager aan om jouw managerstaken over te nemen, zodat jij kunt blijven doen wat je het beste (en liefste) doet.
 • Blijf op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken door middel van periodieke rapportages en doelstellingen.

Groei vraagt om een slim investeringsplan.

Wil je groeien, dan moet je geld uitgeven aan nieuwe spullen, technologie, reclame of personeel. Maar grote uitgaven kunnen óók grote problemen veroorzaken. Als je geld investeert, wil je natuurlijk dat het iets oplevert. Maar soms levert het minder op dan verwacht. Daarnaast kan het gebeuren dat je te veel geld investeert, en daardoor problemen krijgt met het betalen van rekeningen. Ook als je niet goed inschat hoeveel iets kost, of wat het risico is, kan dat voor betalingsproblemen zorgen.

Wat kun je doen?

 • Voer een grondige kosten-batenanalyse uit vóórdat je besluit om achter groeigeld aan te gaan.
 • Stel een gedetailleerd financieringsplan op met heldere doelstellingen en meetbare resultaten.
 • Werk samen met financiële experts om de financiële haalbaarheid van investeringen te beoordelen.
 • Monitor regelmatig de voortgang van de investeringen, en stuur bij waar nodig.

Het werven van personeel.

Bij groeiende ondernemingen is het werven én behouden van het juiste personeel van belang. Bij veel bedrijven komt het wel eens voor dat ze iemand aannemen waar ze later spijt van hebben. Het werven van deze 'bad hires' heeft niet alleen negatieve gevolgen voor tijd en het geld van het bedrijf, maar heeft vaak langetermijngevolgen. Vooral voor kleinere bedrijven. Het kan namelijk voor een hoop extra stress zorgen op de werkvloer, niet alleen bij jou, maar ook bij het hele team. In de huidige markt is het überhaupt lastig om geschikte mensen te vinden, en zijn er onvoldoende mensen om aan de groeiende vraag te voldoen. En als werknemers overbelast en gestrest zijn, kan dat zelfs tot uitval van personeel leiden.

Wat kun je doen?

 • Ontwikkel een HR-beleid dat gericht is op werving, ontwikkeling en behoud van talent.
 • Investeer in training en ontwikkeling, om de vaardigheden van je personeel te blijven versterken. Zo vergroot je de kans dat werknemers langer bij jouw bedrijf blijven.
 • Maak gebruik van een opdracht, test of meeloopdag, om te beoordelen of een persoon geschikt is.
 • Zorg dat kosten van verzuim gedekt zijn wanneer je te maken krijgt met uitval van personeel. Krijg hulp bij re-integratie en maak gebruik van handige preventiediensten met een verzuimverzekering.

Onvoldoende focus door nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Nieuwe kansen in de markt zijn vaak iets positiefs in het woordenboek van de meeste ondernemers. Ondernemen ís kansen zien, herkennen en erop in durven spelen. Maar wanneer je met nieuwe bedrijfsactiviteiten begint om verder te groeien, moet je altijd stilstaan bij de impact en de gevolgen hiervan.

Als je veel nieuwe dingen gaat doen, kan dat de nodige risico's met zich meebrengen. Het personeel kan bijvoorbeeld overbelast raken, omdat ze nog niet goed bekend zijn met de nieuwe activiteiten. Ook kan het gebeuren dat de nieuwe bedrijfsactiviteiten nog niet goed verzekerd zijn, wat het risico op onderverzekering met zich mee kan brengen. Daarnaast kun je de focus op je belangrijkste activiteiten verliezen, wat ten koste kan gaan van kwaliteit en klantrelatie.

Wat kun je doen?

 • Voer een grondige marktanalyse uit, vóórdat je besluit je activiteiten uit te breiden.
 • Onderzoek of jouw huidige personeel en machines aan de nieuwe vraag kunnen voldoen; informeer, betrek medewerkers en zorg voor de juiste voorbereidingen.
 • Zorg voor voldoende middelen en ruimte om de uitbreiding te ondersteunen: ga altijd na bij jouw risicospecialist of jouw nieuwe bedrijfsactiviteiten gedekt zijn onder je huidige verzekering, of dat je een nieuwe verzekering moet afsluiten.

De juiste verzekering bij het juiste risico.

Bij groeiende ondernemingen kunnen het bedrijfspand en de bijbehorende inventaris en voorraad een bron van risico vormen. Je wilt namelijk niet dat jouw investering verloren gaat door schade of diefstal. Al dat nieuwe materiaal dat je recent hebt aangeschaft moet daarom voldoende verzekerd zijn. Belangrijk is om genoeg aandacht te besteden aan de staat en het onderhoud van het gebouw. Door achterstallig onderhoud kan de voorraad beschadigen en zelfs onverkoopbaar worden.

Wat kun je doen?

 • Voer regelmatige inspecties uit om de staat en het onderhoud van het gebouw te controleren.
 • Spreid je investeringen (bijvoorbeeld per kwartaal, in plaats van jaarlijks) om aan de behoeften van het bedrijf te voldoen. 
 • Of het nu bedrijfslaptops zijn of grote werkmachines: zorg altijd voor de juiste verzekering van je inventaris, voorraad en elektronische apparaten.
 • Actualiseer je verzekeringen jaarlijks, op basis van de groei van het bedrijf en nieuwe situatie.

Meer voertuigen, meer kans op schade.

Ondernemers met een groeiend wagenpark lopen het risico op financiële problemen als gevolg van ongevallen, schade aan voertuigen en aansprakelijkheids­kwesties. Denk ook aan diefstalgevoelig gereedschap wat in de bus ligt opgeslagen. Zonder deze spullen kunnen klussen vertraging oplopen, wat kan zorgen voor vervelende situatie voor zowel medewerker als klant.

Wat kun je doen?

 • Stel duidelijke richtlijnen en veiligheids­maatregelen op voor medewerkers om diefstal en schade te voorkomen.
 • Sluit een uitgebreide verzekering af voor het wagenpark. Een bestelautoverzekering is essentieel. Deze verzekeringen bieden dekking tegen schade aan voertuigen, diefstal en ongevallen.
 • Ga na of jouw huidige dekking past bij het voertuig.

Toenemende kans op cybercrime.

Ransomware, DDoS-aanvallen, phishing en CEO-fraude: het toenemende gebruik van technologie en digitalisering brengt nieuwe risico's met zich mee. Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met digitale incidenten, waaronder technische storingen, menselijke fouten en vooral: cybercrime.

Groeiende ondernemers zijn voor cybercriminelen een makkelijker doelwit, omdat ze vaak niet genoeg rekening houden met de preventie van digitale criminaliteit. Dat terwijl ransomware-aanvallen het complete netwerk van het bedrijf kunnen platleggen of gijzelen, waardoor klantgegevens bijvoorbeeld op straat terecht komen. Dat kan weer leiden tot boetes en imagoschade.

Wat kun je doen?

 • Ontdek met behulp van een risicoanalyse de zwakke punten in de cybersecurity van jouw bedrijf.
 • Maak gebruik van de gratis Cyberscan, zodat je inzicht krijgt in de digitale risico's die relevant zijn voor jouw bedrijf.
 • Voer alle software-updates altijd onmiddellijk uit en verander je wachtwoorden regelmatig. Geef al je medewerkers de instructie om dat ook te doen. 
 • Zorg voor een goede back-up van alle gegevens, zodat je al jouw bestanden nooit helemaal kwijtraakt.