Welke risico’s loop je als ondernemer in de bouw?

De bouw staat al jaren in de top 5 van risicosectoren. Welke risico’s loop je allemaal als ondernemer in de bouw? Hoe komt dat eigenlijk? Wij zetten het voor je op een rij.

Top 5 risico’s voor ondernemers in de bouw:

 1. Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen
 2. In de bouw gebeuren veel arbeidsongevallen
 3. Uitval van personeel
 4. Arbeidsongeschiktheid
 5. Schade op de bouw
 6. Inbraak en diefstal

1. Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen 

De impact van een arbeidsongeval kan enorm zijn. Allereerst voor het slachtoffer dat gewond raakt. Maar ook voor jou als werkgever. Je loopt het risico dat iemand je aansprakelijk stelt als er een ongeval op jouw bouwplaats gebeurt. Schadeclaims kunnen hoog oplopen, zeker als er sprake is van blijvend letsel of overlijden. Ook de voortgang van het bouwproject komt in gevaar, want de Inspectie SZW kan de bouw stil leggen om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.

Valpartijen van een ladder of steiger, medewerkers die vallend gereedschap of bouwmateriaal op hun hoofd krijgen, ongelukken met machines of gevaarlijke stoffen, aanrijdingen door bouwverkeer. Het aantal dodelijke ongevallen en ongevallen met ernstig blijvend letsel neemt helaas al jaren toe, meldt de Inspectie SZW. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

2. Uitval van personeel

Als werkgever krijg je te maken met loondoorbetaling bij ziekte en de kosten voor de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. En dat is nog niet alles. Je moet snel een goede vervanger zien te vinden, anders kost het je ook nog omzet. Of een boete, als je de oplevering niet haalt.

Juist de bouw kent een hoog verzuimpercentage door arbeidsongevallen, fysieke klachten en burn-outs. Gezondheidsklachten ontstaan vaak omdat medewerkers fysiek belastend werk doen, met herhaling van handelingen, met machines die grote trillingen of herrie veroorzaken, of met gevaarlijke stoffen zoals asbest. Op de bouw werken medewerkers in weer en wind, en dan vaak ook nog onder grote tijdsdruk.

3. Arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer krijg je geen uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid. Maar je vaste lasten lopen wel door. De gezondheids- en veiligheidsrisico’s die voor medewerkers gelden, gelden natuurlijk ook voor jou als ondernemer. 

Heb jij er al wel eens over nagedacht wat er gebeurt als jij langere tijd uit de running bent? Draait je bedrijf dan gewoon door? En wat betekent dit voor je inkomsten? Heb jij voldoende reserves om rond te komen als je arbeidsongeschikt raakt?

4. Schade op de bouw

Omdat er vaak meerdere partijen betrokken zijn bij een bouwproject, is het niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor schade. Discussies over aansprakelijkheid zorgen voor vertraging. Terwijl je de schade juist snel wilt laten herstellen, want het werk moet dóór.

5. Inbraak en diefstal 

Diefstal van bouwmaterialen, gereedschappen, machines of apparatuur kan voor een flinke schadepost zorgen. Zeker als het om hightech bouwmaterieel gaat dat niet eenvoudig te vervangen is, waardoor de bouw stilligt. Diefstal van of uit bestelbusjes vol materialen en gereedschappen komt ook regelmatig voor.

Onze schadecijfers laten zien dat dieven het op de bouwplaats meestal gemunt hebben op aluminium profielen, elektrische gereedschappen, armaturen en lampen voor assimilatiebelichting. In de afbouwfase zijn keukenapparatuur en cv-ketels populair.

Waarom is juist de bouw een risicosector?

Daar zijn verschillende oorzaken voor:

 • type werkzaamheden
  Werken op hoogte, met gereedschap, machines, gevaarlijke stoffen, in weer en wind. 
 • wisselende omstandigheden
  Als de bouw vordert, verandert ook de werklocatie. Net als de risico’s. 
 • hoge tijdsdruk
  Strenge boeteclausules zetten ook de veiligheid onder druk.
 • verschillende disciplines tegelijk aan het werk
  Zeker in de afbouwfase komen er veel verschillende risico’s samen. 
 • onduidelijke communicatie
  Medewerkers van verschillende nationaliteiten spreken niet altijd elkaars taal, dat kan gevaarlijke misverstanden opleveren. 

Zo verzeker je als ondernemer je risico’s in de bouw