Thuiswerken kan langdurend verzuim aanjagen.

Met het loslaten van de coronamaatregelen breekt een nieuwe fase aan voor ondernemers, waarin de juiste manier van werken opnieuw uitgevonden moet worden. René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis, pleit voor een nieuwe balans tussen thuis- en op kantoor werken en adviseert mkb'ers om samen met werknemers te kijken naar manieren om meer-regelmatig, maar zo veilig mogelijk, op kantoor te werken.

Het aantal verzuimmeldingen ligt na carnaval dit jaar bijna 20% hoger dan in de weken voor carnaval. In vergelijking met 2020, het laatste carnavalsjaar voor de coronapandemie, ligt het aantal verzuimmeldingen in de week na carnaval ruim 40% hoger. Dat blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: 'De afgelopen 3 jaar waren voor ondernemers erg uitdagend. Aan het begin van de pandemie waren zij veel bezig met het treffen van maatregelen om kortdurend verzuim, zoals coronabesmettingen, op kantoor te voorkomen en zich aan te passen aan de constant veranderende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In deze fase was het voor mkb'ers vaak heel duidelijk wat ze aan hun werknemers moesten adviseren: bij klachten blijf je thuis en ga je in quarantaine.'

Vaker naar kantoor

Voets: 'In veel sectoren is het alweer heel normaal om fysiek op het werk te verschijnen. Toch zien we dat er nog veel thuis gewerkt wordt. Waar we aan het begin van de pandemie moeite hadden met thuiswerken, zien we inmiddels de voordelen van thuiswerken. Ondanks de voordelen van thuiswerken, is het in het belang van zowel werkgever als werknemer dat er weer vaker op kantoor gewerkt wordt. Bij langdurig thuiswerken wordt de grens ziekmelden en ziek zijn vager. Mensen werken langer door terwijl ze ziek zijn. Dit kan ervoor zorgen dat kleine ziekteklachten uitgroeien tot langdurende klachten. Waardoor er langdurend verzuim ontstaat. Daar komt bij dat we terugzien dat werknemers die vaker naar kantoor gaan, meer het gevoel hebben onderdeel van het team te zijn en daardoor ook meer energie uit hun werk halen. Je blijft als groep op die manier als het ware mentaal gezond. Dit kan op de lange termijn ervoor zorgen dat er minder langdurend verzuim ontstaat.'

40% van de mkb’ers maakt zich zorgen over de hoge verzuim aantallen. 

Uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis, uitgevoerd door Ipsos, blijkt dat ruim 40% van de Nederlandse mkb'ers zich zorgen maakt over het hoge verzuim binnen hun organisatie. 1 op de 5 mkb'ers ziet een stijging in het aantal verzuimmeldingen binnen hun organisatie. Voets: 'Deze cijfers laten zien dat we te maken hebben met een voortdurend en hardnekkig probleem. De piek van het aantal verzuimmeldingen na het carnavalsweekend en na wintersport lijkt tijdelijk, maar toch baren de hoge verzuim aantallen veel mkb'ers grote zorgen. Helaas is verzuim niet met een druk op de knop te verhelpen. We kampen met kortdurend verzuim, zoals besmettingen met het griepvirus of het coronavirus, maar ook met langdurig verzuim, zoals burn-outs. Met name het langdurig verzuim lijkt een sudderend probleem waar we met elkaar geen oplossing voor hebben. Daar komt bij dat het tekort aan personeel de werkdruk bij de huidige werknemers binnen veel organisaties opvoert. Wat kan leiden tot meer verzuim. Die cirkel moeten we met elkaar doorbreken, zonder dat mkb'ers hun omzet zien dalen.'

Een goed beeld hebben van de kosten is daarbij een belangrijke stap. Want weet je wat het je kost als een medewerker door ziekte langere tijd niet kan werken? En weet je hoe het verzuimpercentage van je bedrijf zich verhoudt tot de branche? Via onze gratis verzuimkostentool krijg je meer inzicht.

Duidelijk beleid over thuiswerken kan werknemer binden.

Om goed om te gaan met de nieuwe werksituatie en ervoor te zorgen dat er geen conflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer over verplicht op kantoor werken, adviseert Interpolis mkb'ers om duidelijke afspraken te maken met werknemers en hen hierbij actief te betrekken. Voets: 'Aan het begin van de pandemie zagen we veel discussie tussen werkgever en werknemer over het verplicht thuiswerken. Werkgevers verplichtten hun werknemers om op kantoor te werken, terwijl werknemers zich hier niet prettig bij voelden of andersom. Inmiddels zien we een kentering op dit vlak en lijkt het alsof thuiswerken een verworven recht is geworden. Verschillende werkgevers verplichten hun werknemers om weer meer op kantoor te werken. Als werknemers zelf liever vanuit huis werken, kan hier wrijving ontstaan. Nu er in veel sectoren een groot personeelstekort is, zien we dat werknemers vaak niet meer de moeite nemen om een discussie aan te gaan over thuiswerken als hun werkgever hen dit verplicht. Weiger je als werkgever een verzoek van een werknemer om thuis te werken, wees je dan bewust dat werknemers met de huidige arbeidsmarkt kunnen kiezen voor een nieuwe werkgever met beter passend beleid over thuiswerken. Het wetsvoorstel 'Werken waar je wilt' ligt op dit moment in de Eerste Kamer voor goedkeuring. Ons advies aan mkb'ers is om wetgeving voor te zijn en zelf afspraken te maken met werknemers over wanneer zij op kantoor zijn en wanneer je thuis werkt. Als je deze afspraken in overleg met je werknemers maakt, kun je vervelende conflicten hierover voor zijn. En zorg je er op de lange termijn voor dat werknemers meer tevreden zijn over hun werk en langer bij je blijven werken. Dat zorgt ervoor dat een mkb'er minder te maken heeft met een personeelstekort en dit zorgt er weer voor dat de werkdruk niet te hoog oploopt waardoor langdurend verzuim op de loer ligt.'

Langdurige ziekte van een medewerker is vervelend. In de 1e plaats voor de persoon zelf, maar ook voor jou als werkgever. Je betaalt namelijk het loon door, maar hebt ook een rol in de begeleiding van je medewerker. Bij dit proces komt er veel op je af. We helpen je daarom graag met informatie en tips. Op onze verzuimpagina kun je meer lezen over wat te doen in het geval van verzuim.
Waarom houdt Interpolis zich hiermee bezig?
Interpolis helpt ondernemers te focussen op wat echt belangrijk is. Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Samen met ondernemers en experts werken we aan oplossingen en diensten waarmee je goed kunt zorgen voor jezelf en de mensen in jouw bedrijf.