Elektrakeuring SCIOS Scope 10

De prijs van Elektrakeuring is afhankelijk van het aantal vierkante meters vloeroppervlak van jouw bedrijf. En het aantal verdeelkasten (groepenkasten) binnen jouw elektrische installatie. Heb je een agrarisch bedrijf? Klik hier.
Kies jouw branche
Kies het aantal m2 en verdeelkasten
€ 440,-
(excl. BTW)
 • Inspectie meestal binnen 1 maand
 • We acceptereniDealMastercardVisa

Pakket informatie

Hoe werkt het?
 1. Je berekent hierboven de prijs van de Elektrakeuring.
 2. Daarna kun je de Elektrakeuring meestal direct bestellen. Voor sommige bedrijven is maatwerk nodig, in dat geval ontvang je eerst een offerte.  
 3. Binnen 2 werkdagen belt Parkstad Inspecties je voor het maken van een afspraak. 
 4. De inspecteur komt op de afgesproken datum naar je bedrijfslocatie. Hij controleert alle elektrische onderdelen volgens de SCIOS Scope 10 richtlijnen.
 5. Na het bezoek ontvang je een rapport. Hierin kun je zien of er afwijkingen zijn geconstateerd tijdens de inspectie van het elektrisch materieel. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft het rapport ook aan welke gebreken (afwijkingen) als eerste om een oplossing vragen.
 6. Als blijkt dat er gebreken hersteld moeten worden, laat dit dan doen door je installateur. 
 7. Als de gebreken uit het inspectierapport zijn hersteld, laat je de installateur de herstelverklaring invullen en ondertekenen. (De herstelverklaring ontvang je bij het inspectierapport.)
 8. Stuur de herstelverklaring naar Parkstad Inspecties zodat het elektrisch materieel kan worden afgemeld in het SCIOS-portaal. Als bewijs van deze afmelding ontvangt je dan een SCIOS verklaring.
 9. Informeer zelf na ontvangst van het rapport en/ of de SCIOS verklaring je verzekeraar of tussenpersoon, als dat nodig is.
   
Wat is de Interpolis Elektrakeuring?

De Interpolis Elektrakeuring is een keuring voor het elektrisch materieel van bedrijven die voldoet aan SCIOS Scope 10. SCIOS Scope 10 is een beoordelingsmethode van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandrisico’s en het risiconiveau van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt ook rekening met de wijze waarop je het elektrisch materieel gebruikt en met de omgeving. Veel verzekeraars stellen een SCIOS Scope 10 inspectie verplicht. Als je een Interpolis Elektrakeuring koopt, voert een SCIOS gecertificeerd bedrijf de keuring uit.

De inspecteur maakt samen met jou een rondgang over je bedrijf. Je krijgt tips om de brandrisico’s in je bedrijf te beperken en aandachtspunten worden benoemd. Na het bezoek maakt de inspecteur een rapport. In dit rapport kun je zien of er tijdens de inspectie van het elektrisch materieel afwijkingen zijn geconstateerd. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft de rapportage ook aan welke gebreken (afwijkingen) als eerste om een oplossing vragen. Als je alles hebt hersteld, laat je de herstelverklaring invullen en ondertekenen door je installateur. De herstelverklaring stuur je terug aan het inspectiebureau die de keuring heeft uitgevoerd zodat het elektrisch materieel kan worden afgemeld in het SCIOS-portaal. Als bewijs van deze afmelding ontvang je dan een SCIOS-verklaring.  
Je dient zelf je tussenpersoon of verzekeraar op de hoogte te brengen na ontvangst van het rapport en/of de SCIOS verklaring. 

 

Wat valt niet onder de Interpolis Elektrakeuring?

 • Keuring van elektrische arbeidsmiddelen volgens de Arbowet
 • Bijwerken tekeningenpakket
 • Graveren van de elektrische arbeidsmiddelen
 • Repareren van de geconstateerde gebreken aan de installaties en elektrische arbeidsmiddelen
 • Keuring van eventuele liftinstallaties en bijbehorende verdelers
 • Keuring van de bliksemafleiderinstallatie
 • Keuring van het gelijkspanningscircuit: wij inspecteren tot aan de omvormer van de PV-installatie
Extra informatie

Meer over de SCIOS scope 10 keuring lees je in het inspectieplan

Het keuren van het elektrisch materieel is een momentopname
Daarom is het belangrijk om het elektrisch materieel periodiek te laten keuren.

Aanwezigheid contactpersoon
Tijdens de inspectie moet de opgegeven contactpersoon aanwezig zijn.

Geef het juiste aantal schakel- en verdeelinrichtingen op
Met de juiste gegevens kunnen we voldoende tijd inplannen voor de inspectie. Ook voorkom je dan extra kosten voor een aanvullende afspraak. De prijs van de Interpolis Elektrakeuring wordt berekend op basis van de informatie die je aan ons doorgeeft. Als deze informatie niet (helemaal) klopt of niet volledig is, dan heeft dit gevolgen voor de eerder ingeplande tijdsduur en berekende prijs van de inspectie. Als de keuring hierdoor langer duurt dan eerder is ingepland worden hiervoor extra kosten bij je in rekening gebracht (meerwerk). Het uurtarief voor meerwerk is € 92,15 excl. btw. 

Schakel- en verdeelinrichtingen zijn:

 • alle meter- en groepenkasten voor de energievoorziening in het gebouw;
 • de besturingskasten bij een machine of elektrische installatie.

Neem de volgende punten goed door en bespreek deze vóór de inspectie met Parkstad Inspecties 

 • Spanningsloos meten
  Voor de metingen wordt de spanning tijdelijk van schakel- en verdeelinrichtingen afgehaald. Dit betekent dat deze geschakeld moeten worden en de spanning voor korte duur van de installatie af gaat. Tijdens de test schakelt de inspecteur alle aangesloten elektrische apparaten uit en kan er voor korte tijd niet gewerkt worden. Houd hier rekening mee en plan de inspectie op een moment dat dit mogelijk is in je bedrijf. Het uitschakelen van de netspanning gebeurt op de locatie altijd in overleg.  

 • Geef vooraf door met welke bedrijfsprotocollen de inspecteur rekening moet houden
  Denk hierbij aan een hygiënesluis, douchen, beschermende kleding. Geef ook door of de inspecteur goedgekeurd klim- en steigermateriaal van je bedrijf kan gebruiken. Als extra klimmaterieel nodig is, geldt hiervoor een meerprijs.

 • Asbestvrij-verklaring voor gietstalen verdeelinrichtingen
  In heel oud elektrisch materieel kunnen nog gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen aanwezig zijn. Voor de beoordeling van gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen is een asbestvrij-verklaring vereist. 

Meetapparatuur
Als je dat wilt, kun je een overzicht krijgen van de gekalibreerde meetinstrumenten die de inspecteur gebruikt. Vraag hiernaar nadat je de Interpolis Elektrakeuring hebt aangeschaft en voordat de keuring wordt uitgevoerd.

Werktijden
Werkzaamheden vinden plaats op maandag tot vrijdag, tussen 06.00 en 18.00 uur. Als je de keuring buiten de reguliere werktijden wilt laten uitvoeren geldt een opslag. Dit kun je bespreken bij de intake. 

Algemene informatie