Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak®

Wij bieden de Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak® niet meer aan

Wilt u de kosten van loondoorbetaling en verzuimbegeleiding verzekeren? Bekijk dan onze verzuimverzekering Interpolis ZekerVoorJePersoneel®. Heeft u al een Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak®? Uw verzekering blijft dan bestaan.

Uw personeel ziek of beter melden

Heeft u een personeelswijziging of ziek- of herstelmelding op uw Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak®? Een melding geeft u door via het online meldloket.