Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak®

Verzeker loondoorbetaling en re-integratie

Wij bieden de Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak® niet meer aan

Wilt u de kosten van loondoorbetaling en verzuimbegeleiding verzekeren? Bekijk dan onze verzuimverzekering: Interpolis ZekerVoorJePersoneel®. Hebt u al een Verzuimverzekering ZekerVanJeZaak? Uw verzekering blijft dan bestaan.

Uw personeel ziek of beter melden

Hebt u een personeelswijziging of ziek- of herstelmelding op uw Verzuimverzekering Interpolis ZekerVanJeZaak®? Een melding geeft u door via het online meldloket