Niet-spoedeisende zorg buitenland

  Voordat u naar het buitenland gaat weet u soms al dat u daar zorg nodig hebt. Dat gaat om niet-spoedeisende zorg. Deze zorg of behandeling kunt u vooraf plannen. Vraag dan uw behandeling aan via het aanvraagformulier zorgbehandeling. U hoort binnen 5 werkdagen van ons wat wij vergoeden en wat u moet bijbetalen. Wij helpen u met het regelen van uw zorg. Ook rekenen wij waar mogelijk rechtstreeks met de zorginstelling af. Als wij toestemming geven ontvangt u van ons automatisch het document S2. Met dat document kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling.

   

  Wat vergoeden we voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland?

  Wat we vergoeden uit de basisverzekering of aanvullende verzekeringen leest u op onze vergoedingspagina niet spoedeisende zorg in het buitenland.

  Bij de vergoeding van niet-spoedeisende zorg in het buitenland maken wij onderscheid tussen:

  1. Gecontracteerde zorgverleners (in België en Duitsland)
  2. Niet- gecontracteerde zorgverleners
  3. Zorg bij expertisebehandelingen
  4. Zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier.

  1. Gecontracteerde zorgverleners (in België en Duitsland)

  Wij hebben met een aantal zorgverleners in België en Duitsland contracten gesloten. Hier kunt u voor niet-spoedeisende medisch specialistische zorg terecht. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. Neem vooraf contact op met de Interpolis Zorglijn.

   

  2. Niet-gecontracteerde zorgverleners

  Wij betalen maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief in Nederland. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. U betaalt voor deze behandelingen net als in Nederland een eigen risico.

   

  3. Zorg bij expertisebehandelingen

  Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt over deze behandelingen net als in Nederland een eigen risico.

   

  4. Zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier.

  Als wij toestemming geven voor een geplande behandeling ontvangt u het document S2. Met dit document kunt u bij de zorgverlener aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in een EU-, EER-land of Zwitserland.

  Dit recht hebt u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU.

   

  Wilt u naar een ander land dan een EU-, EER-land of Zwitserland? 

  Dan krijgt u de vergoeding volgens uw polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. U betaalt de nota zelf aan uw zorgverlener. Het kan zijn dat de vergoeding lager is dan de kosten.

   

  Wat krijgt u betaald als u toestemming hebt via het S2 formulier?

  U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

   

  Wat krijgt u niet betaald als u toestemming heeft via het S2 formulier?

  Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.

   

  Meer leest u in de brochure Medische zorg België en brochure Medische zorg in het buitenland.