Uploaden opgevraagde documenten

Je hebt van ons een verzoek ontvangen waarin wij vragen om ons een document toe te sturen. Op deze pagina kun je het document uploaden. Kies hieronder de categorie.


Let op: voeg geen wachtwoord toe aan je bijlage. Wij kunnen je bijlage dan helaas niet openen.


Wij verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacystatement. Hierin lees je hoe wij omgaan met  je persoonsgegevens en welke rechten je hebt.

Wil je 1 van de volgende bewijsstukken uploaden?

Een werkgeversverklaring
Ben je in dienst bij een Nederlands bedrijf? Gebruik dan ons format werkgeversverklaring (pdf). Hierop staat alle informatie die wij nodig hebben.


Een Wlz verklaring
Van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)*.


Een loonstrook
Ben je in dienst bij een Nederlands bedrijf? Gebruik dan ons format werkgeversverklaring (pdf). Hierop staat alle informatie die wij nodig hebben.


Een uitkeringsspecificatie
Van de Werkloosheidswet of Ziektewet.


Een detacheringsverklaring
(A1 verklaring).

Je kunt maximaal 4 JPG of PDF bestanden als bijlagen toevoegen. Voeg je bestanden één voor één toe. Je bijlage mag niet groter zijn dan 4MB.
Jouw gegevens
Jouw bijlage
Je kunt maximaal 4 JPG of PDF bestanden als bijlagen toevoegen. Voeg je bestanden één voor één toe. Je bijlage mag niet groter zijn dan 4MB.