inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat is niet gecontracteerde zorg?
De Interpolis basisverzekering is een naturapolis. U kunt bij alle zorgverleners terecht waarmee Interpolis een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract met Interpolis, dan krijgt u maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Bepalend voor de hoogte van de vergoeding is of wij afspraken met uw zorgverlener gemaakt hebben.

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt? Mogelijk moet u de nota dan eerst zelf voorschieten. Deze nota dient u vervolgens bij ons in. Wij adviseren u contact op te nemen met de niet gecontracteerde zorgverlener over de hoogte van het te declareren bedrag. U ontvangt over het algemeen een lagere vergoeding van ons, dan u zorgverlener bij u in rekening brengt. Of dit zo is hangt af van het type zorg.

Houdt u er rekening mee dat u mogelijk nog eigen risico verschuldigd bent over de vergoeding. Voor de actuele stand van het eigen risico verwijzen wij u naar het laatste declaratieoverzicht. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch bij ons opvragen.

Hoeveel u bij niet gecontracteerde zorg precies vergoed krijgt, leest u in de pdf overzichten.