Niet gecontracteerde zorg

De Interpolis basisverzekeringen zijn naturapolissen. Je kunt bij alle zorgverleners terecht waarmee Interpolis een contract heeft. Heeft je zorgverlener geen contract met ons dan krijg je een maximale vergoeding van 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief*. De rest van de kosten betaal je zelf.

Wil je weten of je zorgverlener gecontracteerd is? Dat vind je in de Zorgzoeker. Hoeveel je bij niet gecontracteerde zorg precies vergoed krijgt lees je hieronder in de tarieven overzichten. 

Bekijk welk bedrag je vergoed krijgt.

Houd er rekening mee dat bij niet-gecontracteerde zorg:

 • Je altijd vooraf toestemming aanvraagt bij gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast moet de niet-gecontracteerde leverancier aan regels voldoen. Deze regels vind je in het Reglement Hulpmiddelen ZorgActief 2024 of Reglement Hulpmiddelen ZorgCompact 2024. Oudere reglementen vind je hier (2023) en hier (2019-2022).
 • Je de rekening eerst aan je zorgverlener betaalt. Daarna declareer je de rekening bij ons.
 • Je bij een niet-gecontracteerde apotheek alleen een vergoeding krijgt voor de geneesmiddelen van de voorkeursfabrikanten op onze lijst met preferente geneesmiddelen 2024.

Houd er rekening mee dat je mogelijk nog eigen risico moet betalen over de vergoeding. De stand van je eigen risico zie je in Mijn Zorggebruik. Of op het laatste declaratieoverzicht dat je hebt ontvangen.

Waarom sluiten wij contracten af met zorgverleners?

Er is steeds meer vraag naar zorg. Door de stijgende kosten wordt zorg steeds duurder. Daarom maken we afspraken met zorgverleners over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs. Hierdoor weten we zeker dat je de beste behandeling of het beste product krijgt. Daarnaast kun je door deze afspraken vaak profiteren van gunstigere vergoedingen.

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorgverleners te contracteren.

Het kan voorkomen dat wij geen afspraken met een zorgverlener maken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener niet wil of kan voldoen aan de afspraken die wij met hen willen maken over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs.

* Wat is een gemiddeld gecontracteerd tarief? 

Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt uitgegaan van het gemiddelde van alle contracten of van het basistarief of standaardtarief voor de reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet, zoals bij fysiotherapie. Omdat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders, wordt er aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit geen waarde gehecht.

De voordelen van gecontracteerde zorg:

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt. Hier heb je voordeel van:
 • Je rekening volledig vergoed
  Je krijgt de rekening volledig vergoed als je daar volgens de polisvoorwaarden recht op hebt.
 • Zorgverleners werken volgens kwaliteitseisen
  De gecontracteerde zorgverleners werken volgens de door ons gestelde kwaliteitseisen.
 • Geen rekeningen vooraf betalen
  Je hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.
 • Afspraken over toegang en bereikbaarheid van zorg
  Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. We geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat je van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Wat als wij onvoldoende zorg hebben ingekocht en/of een gecontracteerde zorgverlener de zorg niet op tijd kan leveren?

Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het wettelijke bedrag. Is er geen wettelijk (maximum) bedrag? Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Het marktconforme bedrag is het tarief dat in de Nederlandse markt normaal is voor een bepaalde behandeling. Dit betekent dat wij onredelijk hoge bedragen niet helemaal vergoeden. Het wettelijk tarief is het tarief dat de overheid vaststelt.