Wat is het Lab?
Interpolis gelooft dat verzekeren anders kan. We willen meer veiligheid voor onze klanten maar weten nog niet altijd hoe we dat gaan realiseren. Het Lab is een initiatief waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en vervolgens samen kijken wat wel en niet werkt.

Privacyverklaring slaapchallenge 2018

Doel en gegevens die verzameld worden
De slaapchallenge wil millennials (mensen tussen 18-35 jaar) bewust maken van hun slaapgewoontes en de kwaliteit van slaap verbeteren. Om het effect van de challenge te onderzoeken verzamelen we een aantal gegevens:
  • Gegevens over welbevinden
    Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst (6-7 vragen) aan het begin (voormeting) en aan het eind (nameting) van de challenge. In de vragenlijst vragen we je om je geboortemaand, geboortejaar en huisnummer in te vullen. Deze gegevens gebruiken we alleen om de voor- en nameting aan elkaar te koppelen. 
  • Gegevens uit de chat op facebook
    Hierin kun je aangeven of je de opdracht van een dag hebt uitgevoerd. Hoewel we via Facebook onder andere je voor- en achternaam zien gebruiken we alleen de chatgegevens. Wij willen graag weten hoeveel mensen actief deelnemen aan de challenge en hoeveel die afronden. Het gaat ons er niet om wie welke opdracht uitvoert.
De gegevens uit de vragenlijst en in de chat worden niet gekoppeld aan jou als persoon. Bij deze challenge gebruiken we dus geen persoonsgegevens van de deelnemers. 

Facebook
Aanmelden voor de slaapchallenge kan uitsluitend via de Facebookpagina van Interpolis, hierdoor heeft Interpolis toegang tot (een deel van) je gegevens op Facebook. De privacyvoorwaarden van Facebook zijn hierop van toepassing.

Afmelden voor de challenge
Je kunt je afmelden voor de challenge door de chat op Facebook te verwijderen of door de link ‘uitschrijven challenge’ in de chat aan te klikken