Arbeidsconflicten dalen in eerste 5 maanden van 2022, zorgen om conflicten over vakantiedagen nemen toe

Ten opzichte van 2021 zijn er in de eerste 5 maanden van dit jaar 23% minder arbeidsconflicten tussen werkgevers en hun werknemers. Wel maakt een groeiende groep ondernemers zich zorgen over conflicten met werknemers. Dit blijkt uit onze maandelijkse BedrijvenMonitor. Een belangrijke oorzaak voor de verwachte toename, is het ontstaan van conflicten rondom het opnemen van vakantiedagen.

Arbeidsconflicten dalen al een langere periode, blijkt uit onze data van verzekerden. In vergelijking met de eerste vijf maanden van 2019, is er sprake van een afname van 33%. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: ‘De daling van het aantal conflicten tussen werkgever en werknemer heeft voornamelijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn meer en meer geneigd om de wensen en behoeften van hun werknemers in te willigen. Werknemers veranderen makkelijker van baan als iets hun niet zint. Ze gaan minder het conflict aan met hun werkgever en kiezen er eerder voor om te vertrekken.’ 

Vakantieperiode zorgt voor onrust bij ondernemers

Toch verwacht een kwart van de mkb-ondernemers dat het aantal arbeidsconflicten de komende periode gaat toenemen. Het gaat om een stijging van 11% in vergelijking met maart van dit jaar, blijkt uit de BedrijvenMonitor, uitgevoerd door Ipsos. Van de groeiende groep ondernemers die verwacht dat de conflicten met werknemers zullen toenemen, wijdt 39% dit aan de discussie omtrent de opname van vakantiedagen. ‘Ook hier is de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke oorzaak’, vertelt René. ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben ondernemers een tekort aan personeel. Als mensen vakantiedagen opnemen, wordt het voor de ondernemer moeilijk om het gat te dichten en tijdelijke vervanging te regelen. Als werkgever kan je eigenlijk geen verlofaanvragen afslaan, enkel als het de bedrijfsvoering in de weg zit. Dan mag je als werkgever, met gegronde juridische redenen, een verlofaanvraag weigeren. Tegelijkertijd hebben werknemers wel recht op vakantiedagen. Wij raden het aan om werknemers voldoende momenten te geven om te ontspannen. Zo blijven je werknemers fit genoeg om hun werk goed en efficiënt uit te voeren.’

Bied werknemers voldoende ruimte voor ontspanning

Volgens René Voets kunnen ondernemers zich goed wapenen tegen conflicten met werknemers met een goed verlofoverzicht: ‘Juist in deze periode van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werknemers tevreden blijven en voldoende rust pakken om hun werk goed te blijven doen. Kom je werknemers tegemoet. Maak tijdig een inventarisatie van wanneer je werknemers verlofdagen willen opnemen. Neem de informatie op in een overzichtelijk verlofrooster wat zichtbaar is voor iedereen binnen je bedrijf. Zo kunnen werknemers zelfstandig het geschikte moment kiezen om verlof op te nemen. Hiermee voorkom je niet alleen misverstanden en conflicten, maar zorg je ook voor een soepel lopende bedrijfsvoering.’
 
Wil jij weten hoe jij als werkgever het beste conflicten met werknemers kunt voorkomen? Interpolis biedt Rechtshulp on Demand. Onze ervaren specialisten gaan vrijblijvend met je in gesprek om te kijken welke oplossing het beste aansluit op jouw situatie. Zo lossen we samen proactief al je zakelijke conflicten op.
Waarom houdt Interpolis zich hiermee bezig?
Interpolis helpt ondernemers te focussen op wat echt belangrijk is. Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Samen met ondernemers en experts werken we aan oplossingen en diensten waarmee je goed kunt zorgen oor jezelf en de mensen in je bedrijf.