Zorgen onder ondernemers om behouden van personeel

Nu de samenleving stapsgewijs opengaat, maken veel mkb'ers zich zorgen over het behouden van personeel. Wat je als ondernemer absoluut niet wilt, is dat je huidige medewerkers door ziekte voor langere tijd thuis komen te zitten en daardoor niet inzetbaar zijn. Toch ziet Interpolis de verzuimduur toenemen ten opzichte van 2020. Maatregelen tegen ziekteverzuim worden daarom nog belangrijker om voldoende medewerkers beschikbaar te hebben.

Personeel hard nodig

Na een onzeker jaar voor veel ondernemers schijnt er licht aan het einde van de tunnel. De samenleving gaat stapsgewijs open en ook voor bedrijven is er steeds meer mogelijk. Winkeleigenaren mogen weer klanten binnen ontvangen en ook besloten zakelijke evenementen mogen in kleine groepen plaatsvinden. Het zorgt voor optimisme onder ondernemers, blijkt uit onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van Interpolis. Zo geeft 80% van de ondervraagde mkb-ondernemers aan te verwachten dat hun organisatie de coronacrisis wel overleeft. Zij maken zich in toenemende mate zorgen over het behouden van goed personeel. Waar dit in december 2020 nog 17% was, is dit in mei 2021 opgelopen tot 23%.

'In 2020 zijn er ondernemers geweest die noodgedwongen personeel hebben moeten laten gaan. Nu de economie weer aantrekt, zijn deze mensen weer hard nodig. Maar vaak hebben zij een andere baan gevonden. Daarnaast hebben ondernemers te maken met huidig personeel dat door verzuim uitvalt. Dit samen maakt dat het voor ondernemers op dit moment een uitdaging is om voldoende goed personeel beschikbaar te hebben en te behouden', legt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis, uit.

Verzuim is vaker structureel van aard

De zorgen van ondernemers over het behouden van personeel staan niet op zichzelf. Hoewel het ziekteverzuim daalt, is wel te zien dat mensen die zich ziekmelden langer uit de running zijn. De gemiddelde verzuimduur lag in het eerste kwartaal van dit jaar maar liefst 21% hoger dan in dezelfde periode in 2020, blijkt uit data van Interpolis. 'Uit onderzoek komt naar voren dat zowel fysieke als mentale klachten ten grondslag liggen aan langduriger verzuim. We zien nieuwe fysieke klachten ontstaan als gevolg van verkeerde houdingen tijdens het thuiswerken. Daarnaast zien we ook dat mensen voor een langere periode niet inzetbaar zijn doordat ze herstellen een corona-infectie.'

Voor ondernemers is het daarom extra belangrijk om het verzuimrisico zo veel mogelijk te verkleinen. De verzuimklachten houden langer aan waardoor medewerkers voor een langere periode niet in te zetten zijn. Tegelijkertijd zijn zij juist harder nodig dan tevoren.

Aandacht voor mentale en fysieke gezondheid als initiatief tegen verzuim 

Om het risico op verzuim onder medewerkers te verkleinen zijn er verschillende dingen die je kunt doen. Zo kan je zorgen voor een thuiswerkplek met een goede bureaustoel om fysieke klachten te voorkomen, maar ook kun je denken aan het vrijmaken van tijd om wekelijks met medewerkers te spreken over hoe zij zich voelen. Uit het onderzoek van Motivaction rolde een top 3 initiatieven van ondernemers om werktevredenheid en welzijn onder personeel te vergroten:

  1. Meer aandacht voor mentale gezondheid, door betrokkenheid te tonen (16%) en waardering kenbaar te maken (18%)
  2. Het aanbieden van doorgroeimogelijkheden (13%)
  3. Het zorgen voor een professionele thuiswerkplek (15%) 

Dit kun jij doen om personeel te behouden

Voets raadt ondernemers aan alert te blijven op het voorkomen van verzuim door de mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers te vergroten. 'Zorg voor een veilige en gezonde werkplek waarbij het belangrijk is dat medewerkers een goede stoel en bureau hebben. Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan ook helpen omdat je met de uitkomsten van het plan ook echt aan de slag kunt gaan. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig contact met je medewerkers te houden'.

Download het gratis e-book Ziekteverzuim vol met praktische tips en diensten om uitval onder medewerkers te voorkomen en oplossingen voor als je er toch mee te maken krijgt.