Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen

Met een beleggings­verzekering bouw je vermogen op door te beleggen. De eindwaarde van je beleggings­verzekering is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Met beleggen loop je altijd risico.

Je betaalt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, premie. Of je hebt aan het begin van de looptijd een bedrag betaald. Dit noemen we een koopsom. Je kunt geen nieuwe beleggings­verzekering meer afsluiten bij Interpolis. Heb je een bestaande beleggings­verzekering? Deze loopt gewoon door. Hieronder vind je informatie over beleggingsverzekeringen.

Controleer je beleggingsverzekering
Je wilt dat je beleggingsverzekering op de einddatum een bepaald bedrag uitkeert. Dit bedrag is je beleggingsdoel. Het kan zijn dat je jouw beleggingsdoel niet haalt. Bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsresultaten. Het is daarom belangrijk om regelmatig te controleren of je jouw beleggingsdoel nog haalt. En of je verzekering nog past bij je wensen en verwachtingen. Ga naar Mijn Interpolis om je beleggingsverzekering in te zien of neem contact op met je adviseur.

Je krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht
Op het waardeoverzicht zie je de actuele waarde van je verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld.

Kosten

Bij alle beleggingsverzekeringen brengt Interpolis een deel van de kosten in mindering op de premies (of koopsom) die je voor de verzekering betaalt. Een ander deel van de kosten houden wij in op de waarde van de beleggingen.

De kosten zijn verschillend per product en kunnen afhankelijk zijn van de keuzes die je hebt gemaakt. Er gelden ook fondskosten. Deze kosten kunnen ook per fonds verschillen.

Risicoprofiel

Het risico dat je wilt lopen hangt af van bijvoorbeeld je financiële situatie en je beleggingsdoel. We helpen je met het bepalen van je risicoprofiel. Vul hiervoor het formulier Bepaler risicoprofiel in. Als je de vragen hebt ingevuld, weet je hoeveel risico je wilt en kunt lopen met je beleggingen. Dit heet risicobereidheid. De uitkomst is een hulpmiddel en niet bedoeld als advies of als een voorstel tot het aankopen of verhandelen van de beleggingen.

Interpolis biedt 5 Achmea mixfondsen aan die overeenkomen met het door jou zelf vastgestelde risicoprofiel. Klik op het fonds voor meer informatie.

Uitkering

Bij het afsluiten van de beleggingsverzekering staat de waarde op de einddatum van de verzekering niet vast. Die eindwaarde hangt vooral af van de ontwikkeling van de beurskoersen. Aan het einde van de looptijd van de verzekering bepaal je zelf wat je met de opgebouwde waarde doet. Dit hangt af van het product en de belastingregels die van toepassing zijn.

Rendementsoverzicht

Je vindt de rendementen van de verschillende fondsen op het rendementsoverzicht.

Achmea-regeling

Beleggingsverzekeringen van Interpolis vallen onder de Achmea-regeling.

Levensverzekering

Misschien sta je op het punt een levensverzekering te sluiten, of wil je jouw bestaande levensverzekeringen weer eens tegen het licht houden.

Belastinginformatie

Aan het begin van ieder jaar stuurt Interpolis haar klanten een Opgave Belastingdienst. Als klant ontvang je deze fiscale opgave bijna altijd vóór half februari.

Gezondheidsverklaring

Meteen weten of je medisch geaccepteerd bent voor de pensioen- of levensverzekering waarop je verzekerde bent?