Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen

Met een beleggings­verzekering bouwt u vermogen op door te beleggen. De eindwaarde van uw beleggings­verzekering is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Met beleggen loopt u altijd risico.

U betaalt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, premie. Of u heeft aan het begin van de looptijd een bedrag betaald. Dit noemen we een koopsom. U kunt geen nieuwe beleggings­verzekering meer afsluiten bij Interpolis. Heeft u een bestaande beleggings­verzekering? Deze loopt gewoon door. Hieronder vindt u informatie over beleggingsverzekeringen.

 

Controleer uw beleggingsverzekering
U wilt dat uw beleggingsverzekering op de einddatum een bepaald bedrag uitkeert. Dit bedrag is uw beleggingsdoel. Het kan zijn dat u uw beleggingsdoel niet haalt. Bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsresultaten. Het is daarom belangrijk om regelmatig te controleren of u uw beleggingsdoel nog haalt. En of uw verzekering nog past bij uw wensen en verwachtingen. Ga naar Mijn Interpolis om uw beleggingsverzekering in te zien of neem contact op met uw adviseur.

 

U krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht
Op het waardeoverzicht ziet u de actuele waarde van uw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld.

Kosten

Bij alle beleggingsverzekeringen brengt Interpolis een deel van de kosten in mindering op de premies (of koopsom) die u voor de verzekering betaalt. Een ander deel van de kosten houden wij in op de waarde van de beleggingen.


De kosten zijn verschillend per product en kunnen afhankelijk zijn van de keuzes die u heeft gemaakt. Er gelden ook fondskosten. Deze kosten kunnen ook per fonds verschillen.

Risicoprofiel

Het risico dat u wilt lopen hangt af van een aantal dingen. Bijvoorbeeld van uw financiële situatie en uw ervaring met beleggen. We helpen u met het bepalen van uw risicoprofiel. Vul hiervoor het formulier Bepaler risicoprofiel in. Als u de vragen heeft ingevuld, weet u hoeveel risico u wilt en kunt lopen met uw beleggingen. Dit heet risicobereidheid. De uitkomst is een hulpmiddel en niet bedoeld als advies of als een voorstel tot het aankopen of verhandelen van de beleggingen.

 

Interpolis biedt 5 Achmea mixfondsen aan die overeenkomen met het door u zelf vastgestelde risicoprofiel. Klik op het fonds voor meer informatie.

Uitkering

Bij het afsluiten van de beleggingsverzekering staat de waarde op de einddatum van de verzekering niet vast. Die eindwaarde hangt vooral af van de ontwikkeling van de beurskoersen. Aan het einde van de looptijd van de verzekering bepaalt u zelf wat u met de opgebouwde waarde doet. Dit hangt af van het product en de belastingregels die van toepassing zijn.

Rendementsoverzicht

U vindt de rendementen van de verschillende fondsen op het rendementsoverzicht.

Duurzaam beheer

Wij beheren het geld dat u spaart in uw kapitaalverzekering en lijfrenteverzekering. Daarbij is het Achmea Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van toepassing. U leest meer informatie daarover in het Beleggingsbeleid Achmea.

Achmea-regeling

Beleggingsverzekeringen van Interpolis vallen onder de Achmea-regeling.