inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubeOnline uw gezondheidsverklaring invullen

Meteen weten of u medisch geaccepteerd bent voor de pensioen- of levensverzekering waarvoor u verzekerde bent? Vul online uw gezondheidsverklaring in. Dit kost ongeveer 10 minuten.

  

U kunt na het invullen van de gezondheidsverklaring uw antwoorden en medisch advies bekijken. 

U krijgt inloggegevens om te starten
De gegevens die u nodig hebt, krijgt u van ons via 2 sms'jes. 

 

Wat u verder moet weten
Nadat u zich hebt aangemeld, leggen we u uit hoe de online gezondheidsverklaring werkt. Ook leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Bekijk hoe onze gezondheidsverklaring werkt. Dan weet u alvast welke vragen wij stellen en wat u verder te wachten staat.

 

Houd uw medische gegevens bij de hand als u de gezondheidsverklaring invult
In de gezondheidsverklaring vragen we om medische gegevens. Zoals informatie over ziekten, aandoeningen, of over een eventuele behandeling. Ook vragen we naar de naam- en adresgegevens van uw (huis)arts. U kunt de gezondheidsverklaring tussentijds niet opslaan. Daarom is het belangrijk dat u de gegevens bij de hand hebt. 

 

Hoe verloopt de medische beoordeling?


Stap 1
U vult online een gezondheidsverklaring in.

Stap 2
Door de hoogte van het verzekerd bedrag kan het zijn dat u naar een keuring moet. Als u de gezondheidsverklaring instuurt, ziet u dit meteen.

Stap 3
Wij starten de medische beoordeling. Soms heeft onze medische dienst meer informatie nodig. Bijvoorbeeld als de antwoorden in de gezondheidsverklaring of keuring niet voldoende zijn. Of als uw gezondheidsverklaring in een steekproef valt. Dan krijgt u van ons bericht.

Stap 4
U krijgt bericht over de medische beoordeling. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. De verzekering kan starten. U ontvangt de polis van ons.
  2. Wij vragen een hogere premie. U ontvangt een offerte van ons.
  3. Het overlijdensrisico is te hoog. De verzekering gaat niet door.

 

Wanneer u naar een medische keuring moet  

 

leeftijd verzekerde verzekerd bedrag* soort keuring 
jonger dan 45 jaar  van € 500.001,- tot € 750.000,-  medische keuring 
jonger dan 45 jaar  vanaf € 750.001,-  uitgebreide keuring
45 jaar of ouder van € 250.001,- tot € 750.000,-  medische keuring 
45 jaar of ouder vanaf € 750.001,-   uitgebreide keuring

* Is het verzekerd bedrag voor de nieuwe verzekering € 100.000,- of meer? Dan tellen we bij het bedrag dat u verzekert ook een bestaande overlijdensrisicoverzekering mee. Dat doen we alleen als deze voldoet aan deze 2 voorwaarden:

  • De bestaande overlijdensrisicoverzekering is in de afgelopen 12 maanden bij Achmea (Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Woonfonds) afgesloten.
  • De bestaande overlijdensrisicoverzekering keert uit bij het overlijden van dezelfde verzekerde als waarvoor nu een nieuwe verzekering wordt afgesloten.

Meer informatie over de medische beoordeling bij onze overlijdensrisicoverzekering

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wil weten over de medische beoordeling. Wij maakten hiervoor de brochure Medische beoordeling Interpolis Overlijdensrisicoverzekering. Hierin staat wat u te wachten te staat.

 

Brochures van het Verbond van Verzekeraars

Het verbond maakte een brochure met uitleg over de gezondheidsverklaring.

Het Verbond van Verzekeraars maakte 3 brochures met informatie over medische keuringen en onderzoeken. Hierin staat wat u kunt verwachten en wat uw rechten en plichten zijn. 

Soms wordt er na het overlijden van de verzekerde een onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld als er verkeerde of niet volledige gezondheidsgegevens bij ons bekend zijn.
In de brochure Convenant inzake toetsing mededelingsplicht gezondheidsgegevens leest u over de afspraken die het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst hierover maakten.

 

Bel gerust met onze Medische Dienst als u vragen hebt: 

(013) 462 14 28 
De Medische Dienst is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 18.00 uur. Behalve op feestdagen.

 

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen
Wij horen graag van u als u ontevreden bent over de medische beoordeling. Of als u een klacht hebt. 

 

Stuur ons dan een brief. Het adres is: 
Interpolis Medische Dienst 
DPL_MEDISCH ACCEPT 
Antwoordnummer 396 
5000 WB Tilburg