Waarom stellen wij vragen over uw gezondheid?

U bent de verzekerde op een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als u overlijdt tijdens de looptijd van uw verzekering. Wij willen daarom graag meer weten over uw gezondheid en uw leefstijl. Hiervoor vult u een gezondheidsverklaring in. De Medische Dienst beoordeelt uw gezondheidsverklaring. En geeft een advies of de verzekering kan starten. Interpolis volgt het advies van de Medische Dienst op.

Verzamel al uw medische informatie

Om een goed beeld te krijgen van uw gezondheid stellen wij vragen over ziekten, klachten of aandoeningen. Wij begrijpen dat u soms niet alles meteen weet. Toch is het belangrijk dat u de gezondheidsverklaring zorgvuldig en volledig invult. De gezondheidsverklaring kunt u tussendoor niet opslaan. Houd daarom alle informatie bij de hand.

Gezondheidsverklaring

Neem de tijd voor het invullen

De gezondheidsverklaring is een uitgebreide vragenlijst. Neem de tijd om alles volledig in te vullen. Ook ziekten, klachten of aandoeningen van jaren geleden vult u in.  Wees niet bang om dit aan ons te melden. Ook als het niet belangrijk lijkt, iedereen heeft wel eens wat. Twijfelt u bij een vraag? Geef dit dan gerust aan op de gezondheidsverklaring. En ook waarom u twijfelt.

Klok

Bekijk het filmpje

In dit filmpje van het Verbond van Verzekeraars wordt in een paar minuten uitgelegd wat er komt kijken bij het invullen van uw gezondheidsverklaring. 

Vul online de gezondheidsverklaring in

Na het aanvragen van de verzekering, ontvangt u 2 sms'jes met daarin uw inloggegevens. Deze inloggegevens heeft u nodig om de gezondheidsverklaring in te vullen. 

Heeft u de verklaring ingevuld?

Medische keuring of onderzoek

U krijgt meteen online de uitslag

Er zijn 3 mogelijkheden:
 • De verzekering kan starten
  Dit gebeurt in de meeste gevallen. Wij sturen de polis binnen een paar dagen op.
 • De gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door de Medische Dienst
  Soms is de informatie op uw gezondheidsverklaring niet voldoende om uw gezondheid te beoordelen. Of uw verklaring is onderdeel van een steekproef. We vragen dan om meer informatie van u of van uw arts. Of we vragen om een onderzoek. Dat hoort u binnen 5 werkdagen van ons. Bekijk alle informatie over een keuring of onderzoek
 • Wij vragen u naar een medische keuring te gaan
  Door de hoogte van het verzekerd bedrag vragen wij om een keuring. U krijgt van ons meteen de gegevens waarmee u een afspraak maakt. Bekijk alle informatie over een keuring of onderzoek.
Vrouw zit op de grond in woonkamer

De Medische Dienst beoordeelt uw medische gegevens als deze compleet zijn

Er zijn 3 mogelijkheden:
 • De verzekering kan starten
  Dit gebeurt in de meeste gevallen. Wij sturen de polis binnen een paar dagen op.
 • Wij vragen een hogere premie
  De Medische Dienst legt u, als verzekerde, altijd uit waarom zij dit advies geven. De verzekeringnemer ontvangt van de Rabobank een nieuwe offerte met de nieuwe premie.
 • De verzekering gaat niet door
  Heel soms is de kans op overlijden te groot. Dan gaat de verzekering helaas niet door. De Medische Dienst legt u, als verzekerde, altijd uit waarom zij dit advies geven.

Bekijk uw gezondheidsverklaring

Meld u aan en bekijk of print uw gezondheidsverklaring. Ook ziet u hoe ver we zijn met uw medische beoordeling.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de medische beoordeling volgen?

Wij houden u via e-mail op de hoogte. Verandert er iets? Dan krijgt u meteen een e-mail van ons. Bijvoorbeeld als wij medische gegevens opvragen of ontvangen van uw arts.

Kan ik mijn ingevulde gezondheidsverklaring later nog bekijken en uitprinten?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met de Medische Dienst van Interpolis. U bereikt ze op (013) 462 10 28. Of via e-mail: gezondheid@interpolis.nl. Zij zorgen ervoor dat u de gezondheidsverklaring die u invulde krijgt.

Mijn gezondheid verandert en de medische beoordeling is nog niet klaar. Moet ik dit doorgeven?
Ja, dit moet u aan ons doorgeven. Dit heet mededelingsplicht. Geeft u de verandering niet door? Dan keren we misschien niet of minder uit. Met een verandering in uw gezondheidstoestand bedoelen wij: nieuwe klachten, verandering of verergering van klachten, het raadplegen van een arts, doorverwijzing naar een arts, medische onderzoeken, nieuwe of andere medicijnen, enzovoort. 
Wat gebeurt er als ik de gezondheidsverklaring niet eerlijk of volledig invul?
Wij stellen in de gezondheidsverklaring veel vragen. En wij gaan er vanuit dat u deze eerlijk en volledig invult. Is de verzekering nog niet ingegaan en blijkt dat de informatie op uw gezondheidsverklaring niet juist of volledig is? Dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering. De verzekering kan dan misschien niet starten of loopt vertraging op. Is de verzekering al ingegaan en blijkt dat de informatie niet juist of volledig was? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw nabestaanden. We keren dan soms niet of minder uit. Meer hierover leest u in de productvoorwaarden.
Ik heb een erfelijke aandoening. Moet ik dat doorgeven?
Ja, maar alleen als u klachten en verschijnselen heeft van deze aandoening. Is het bekend dat u een erfelijke aanleg heeft voor een ziekte? Maar heeft u deze ziekte nog niet? Dan hoeft u dat niet door te geven. Meer informatie hierover leest u in onze brochure 'Medische beoordeling'.
Ik heb kanker gehad. Hoe gaat Interpolis hier mee om?
Vanaf 1 januari 2021 geldt er een regeling voor ex-kankerpatiënten. U hoeft namelijk niet altijd op de gezondheidsverklaring in te vullen dat u kanker had. Op de website van het Verbond van Verzekeraars leest u meer over deze regeling. Hier staat ook een checklist. Deze checklist helpt u te bepalen of u moet melden dat u kanker had. Lees hier de informatie van Interpolis over de regeling voor ex-kankerpatiënten.
Hoe gaat Interpolis met mijn medische gegevens om?

Medische gegevens en informatie vallen onder het medische geheim. Medewerkers die toegang hebben tot medische gegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie staat in onze brochure 'Medische beoordeling'. In deze brochure staan uw rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat u het recht heeft om het medische dossier te lezen. En dat u het recht heeft op 'eerste kennisgeving' en het recht om uw aanvraag opnieuw te laten beoordelen.

Wat zijn mijn rechten en plichten rondom de medische beoordeling?
In onze brochure 'Medische beoordeling' staan uw rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat u het recht heeft op 'eerste kennisgeving', om uw medische dossier te lezen en om uw aanvraag opnieuw te laten beoordelen.
Waar vind ik meer informatie over de medische beoordeling?

Op de website van het Verbond van Verzekeraars leest u wat u kan en mag verwachten bij de medische beoordeling van een overlijdensrisicoverzekering:

Wat betekenen de termen verzekerde en verzekeringnemer?
De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekeringnemer krijgt de polis en betaalt de premie. De verzekerde is de persoon die we verzekeren. Als de verzekerde overlijdt, keren we het verzekerd bedrag uit. Voordat de verzekering start, vult de verzekerde een gezondheidsverklaring in. De verzekerde kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer.

Contact met onze Medische Dienst

Bel ons

Wij helpen u graag. Wilt u dat wij u  terugbellen? Geef dit dan gerust aan. 

Stuur ons een e-mail

Wilt u liever een e-mail sturen? Dat mag natuurlijk ook. 

Klacht doorgeven 

Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. U mag ons bellen of mailen.