Waarom stellen wij vragen over jouw gezondheid?

Je bent de verzekerde op een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als je overlijdt tijdens de looptijd van jouw verzekering. Wij willen daarom graag meer weten over jouw gezondheid en je leefstijl. Hiervoor vul je een gezondheidsverklaring in. De Medische Dienst beoordeelt je gezondheidsverklaring. En geeft een advies of de verzekering kan starten. Interpolis volgt het advies van de Medische Dienst op.
Gezondheidsverklaring

Verzamel al je medische informatie.

Om een goed beeld te krijgen van jouw gezondheid stellen wij vragen over ziekten, klachten of aandoeningen. Wij begrijpen dat je soms niet alles meteen weet. Toch is het belangrijk dat je de gezondheidsverklaring zorgvuldig en volledig invult. De gezondheidsverklaring kun je tussendoor niet opslaan. Houd daarom alle informatie bij de hand.
Klok

Neem de tijd voor het invullen.

De gezondheidsverklaring is een uitgebreide vragenlijst. Neem de tijd om alles volledig in te vullen. Ook ziekten, klachten of aandoeningen van jaren geleden vul je in. Wees niet bang om dit aan ons te melden. Ook als het niet belangrijk lijkt, iedereen heeft wel eens wat. Twijfel je bij een vraag? Geef dit dan gerust aan op de gezondheidsverklaring. En ook waarom je twijfelt.

Bekijk het filmpje.

In dit filmpje van het Verbond van Verzekeraars wordt in een paar minuten uitgelegd wat er komt kijken bij het invullen van je gezondheidsverklaring. 
Vul online de gezondheidsverklaring in

Na het aanvragen van de verzekering, ontvang je 2 sms'jes. Daarin staan jouw inloggegevens. Deze heb je nodig om de gezondheidsverklaring in te vullen.

Heb je de verklaring ingevuld?

Medische keuring of onderzoek

Je krijgt meteen online de uitslag

Er zijn 3 mogelijkheden:
 • De verzekering kan starten
  Dit gebeurt in de meeste gevallen. Wij sturen de polis binnen een paar dagen op.
 • De gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door de Medische Dienst
  Soms is de informatie op je gezondheidsverklaring niet voldoende om je gezondheid te beoordelen. Of je verklaring is onderdeel van een steekproef. We vragen dan om meer informatie van jou of van je arts. Of we vragen om een onderzoek. Dat hoor je binnen 5 werkdagen van ons. Bekijk alle informatie over een keuring of onderzoek
 • Wij vragen je naar een medische keuring te gaan
  Door de hoogte van het verzekerd bedrag vragen wij om een keuring. Je krijgt van ons meteen de gegevens waarmee je een afspraak maakt. Bekijk alle informatie over een keuring of onderzoek.
Vrouw zit op de grond in woonkamer

De Medische Dienst beoordeelt je medische gegevens als deze compleet zijn

Er zijn 3 mogelijkheden:
 • De verzekering kan starten
  Dit gebeurt in de meeste gevallen. Wij sturen de polis binnen een paar dagen op.
 • Wij vragen een hogere premie
  De Medische Dienst legt je, als verzekerde, altijd uit waarom zij dit advies geven. De verzekeringnemer ontvangt van de Rabobank een nieuw premievoorstel.
 • De verzekering gaat niet door
  Heel soms is de kans op overlijden te groot. Dan gaat de verzekering helaas niet door. De Medische Dienst legt je, als verzekerde, altijd uit waarom zij dit advies geven.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn ingevulde gezondheidsverklaring later nog bekijken en uitprinten?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met de Medische Dienst van Interpolis. Je bereikt ze op (013) 462 10 28. Of via e-mail: gezondheid@interpolis.nl. Zij zorgen ervoor dat je de gezondheidsverklaring die je invulde krijgt.

Mijn gezondheid verandert en de medische beoordeling is nog niet klaar. Moet ik dit doorgeven?
Ja, dit moet je aan ons doorgeven. Dit heet mededelingsplicht. Geef je de verandering niet door? Dan keren we misschien niet of minder uit. Met een verandering in je gezondheidstoestand bedoelen wij: nieuwe klachten, verandering of verergering van klachten, het raadplegen van een arts, doorverwijzing naar een arts, medische onderzoeken, nieuwe of andere medicijnen, enzovoort. 
Wat gebeurt er als ik de gezondheidsverklaring niet eerlijk of volledig invul?
Wij stellen in de gezondheidsverklaring veel vragen. En wij gaan er vanuit dat je deze eerlijk en volledig invult. Is de verzekering nog niet ingegaan en blijkt dat de informatie op je gezondheidsverklaring niet juist of volledig is? Dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering. De verzekering kan dan misschien niet starten of loopt vertraging op. Is de verzekering al ingegaan en blijkt dat de informatie niet juist of volledig was? Dan kan dit gevolgen hebben voor je nabestaanden. We keren dan soms niet of minder uit. Meer hierover lees je in de productvoorwaarden.
Ik heb een erfelijke aandoening. Moet ik dat doorgeven?
Ja, maar alleen als je klachten en verschijnselen hebt van deze aandoening. Is het bekend dat je een erfelijke aanleg hebt voor een ziekte? Maar heb je deze ziekte nog niet? Dan hoef je dat niet door te geven. Meer informatie hierover lees je in onze brochure 'Medische beoordeling'.
Ik ben genezen van kanker. Hoe gaat Interpolis hier mee om?
Vanaf 1 januari 2021 hoef je niet meer altijd te melden dat je kanker had. Lees hier wanneer je dit niet hoeft te melden.
Hoe gaat Interpolis met mijn medische gegevens om?

Medische gegevens en informatie vallen onder het medische geheim. Medewerkers die toegang hebben tot medische gegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie staat in onze brochure 'Medische beoordeling'. In deze brochure staan je rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat je het recht hebt om het medische dossier te lezen. En dat je het recht hebt op 'eerste kennisgeving' en het recht om je aanvraag opnieuw te laten beoordelen.

Wat zijn mijn rechten en plichten rondom de medische beoordeling?
In onze brochure 'Medische beoordeling' staan je rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat je het recht hebt op 'eerste kennisgeving', om je medische dossier te lezen en om je aanvraag opnieuw te laten beoordelen.
Waar vind ik meer informatie over de medische beoordeling?

Op de website van het Verbond van Verzekeraars lees je wat je kan en mag verwachten bij de medische beoordeling van een overlijdensrisicoverzekering:

Wat betekenen de termen verzekerde en verzekeringnemer?
De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekeringnemer krijgt de polis en betaalt de premie. De verzekerde is de persoon die we verzekeren. Als de verzekerde overlijdt, keren we het verzekerd bedrag uit. Voordat de verzekering start, vult de verzekerde een gezondheidsverklaring in. De verzekerde kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer.

Contact met onze Medische Dienst

Bel ons
Wij helpen je graag.
Wij helpen je graag. Wil je dat wij je terugbellen? Geef dit dan gerust aan. 
Stuur ons een e-mail
Wij helpen je graag.
Wil je liever een e-mail sturen? Dat mag natuurlijk ook. 
Klacht doorgeven
Bel of mail ons.
Wij zoeken graag samen met jou naar een oplossing. Je mag ons bellen of mailen.