Leven

  Fiscale opgaven Interpolis Levensverzekeringen

  Aan het begin van elk jaar stuurt Interpolis haar klanten een Opgave Belastingdienst. In bijna alle gevallen ontvangt u als klant deze fiscale opgave vóór half maart.

  Interpolis stuurt de volgende fiscale opgaven:


  1. Opgave waarde box 3
  Er zijn verschillende soorten inkomen. De Belastingdienst verdeelt deze voor de inkomstenbelasting in groepen (boxen) met ieder een eigen tarief:
  box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

  Hebt u een levensverzekering waarvan de waarde valt in box 3? Dan stuurt Interpolis u een Opgave Belastingdienst met de waarde van uw levensverzekering. Deze waarde hebt u nodig bij het invullen van uw aangifte. Valt de waarde niet in box 3? Dan krijgt u van Interpolis geen waarde opgave box 3.

  Risico- of uitvaartverzekering
  Hebt u een risico- of uitvaartverzekering in box 3? Dan stuurt Interpolis u alleen een Opgave Belastingdienst als de waarde hoger is dan de wettelijke ondergrens. In 2022 is de wettelijke ondergrens € 7.444,-. 

  De Opgave Belastingdienst, inclusief toelichting, stuurt Interpolis rechtstreeks naar de verzekeringnemers. Is de begunstiging op een lopende verzekering aanvaard? Dan stuurt Interpolis de opgave aan de aanvaarde begunstigde. Interpolis verstuurt per verzekeringnemer of aanvaarde begunstigde 1 opgave. Bij 2 of meer verzekeringnemers of aanvaarde begunstigden krijgen zij ieder een eigen opgave met hun deel van de waarde. 

  Is uw levensverzekering in het afgelopen jaar beëindigd? Dan krijgt u ook een opgave met de waarde van uw levensverzekering.

  2. Opgave betaalde lijfrentepremies
  Hebt u een lijfrenteverzekering en betaalt u daarvoor premie? Dan stuurt Interpolis u een Opgave Belastingdienst met de waarde van de lijfrentepremies die wij van u in het afgelopen belastingjaar ontvingen.

  3. Jaaropgave belaste uitkeringen
  Hebt u een belaste lijfrente-, pensioen- of gouden handdruk uitkering ontvangen in het afgelopen belastingjaar? Dan stuurt Interpolis u een jaaropgave. Daarop staan de bruto uitkeringen en ingehouden loonheffingen. Hebt u meerdere uitkeringen ontvangen? Dan tellen we de bedragen bij elkaar op.

  4. Opgave Factor A
  Hebt u een verzekering met een pensioenclausule? Dan krijgt u een brief van Interpolis over de aangroei van uw pensioenverzekering. De Belastingdienst noemt deze aangroei van het pensioen de Factor A. U hebt de hoogte van deze aangroei nodig om te bepalen hoeveel lijfrentepremie fiscaal aftrekbaar is over het afgelopen belastingjaar.

  Neem voor vragen contact op met de Belastingdienst of uw tussenpersoon. Informatie over de belastingregels rond levensverzekeringen vindt u op www.belastingdienst.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw tussenpersoon. U vindt de naam van uw tussenpersoon in de Opgave Belastingdienst die Interpolis u stuurt. De naam staat ook op uw polis. Is uw tussenpersoon een adviseur van de Rabobank? Dan vindt u de contactgegevens van de Rabobank ook hier.

  Meer over levensverzekeringen