Lifecycle Ambitieus

InlegGericht Pensioen lifecycle Ambitieus

Als je meer risico wilt en kunt nemen
Je begint in de lifecycle ambitieus 5 jaar later met het afbouwen van het beleggingsrisico dan in de lifecycle gemiddeld. Je bouwt in totaal minder risico af dan in de lifecycle gemiddeld. Wij verwachten dat je hierdoor meer pensioen opbouwt. Maar de uitschieters kunnen ook groter zijn, waardoor het verwachte pensioen zowel hoger als lager kan zijn.

 

Uit welke fondsen bestaat de life cycle ambitieus? 
Deze lifecycle belegt vanaf 15 jaar voor je pensioendatum steeds meer in obligaties. Maar je blijft ook in aandelen, vastgoed en grondstoffen beleggen.

InlegGericht Pensioen - LifeCycle Ambitieus