Pensioen

Jouw pensioen goed geregeld.

Log in op Mijn toekomst. Zo vind je alle gegevens over jouw pensioen op 1 plek.

Op Mijn toekomst vind je alle informatie over jouw pensioen bij Interpolis.

Je logt veilig in met je DigiD en sms-controle of DigiD app. Je ziet op Mijn toekomst:
 • de hoogte van je pensioen
 • belangrijke pensioeninformatie
 • op welke manier je informatie van ons krijgt
 • het antwoord op veelgestelde vragen
Informatie over de toeslag bij Solidair Pensioen.
Deze informatie geldt als je een Solidair Pensioen hebt.

Toeslag over Solidair Pensioen dat je na 1 januari 2014 opbouwde.
De toeslag is afhankelijk van wat je werkgever hierover heeft bepaald. Dat ligt vast in het pensioenreglement dat voor jou geldt.

Bouwde je vóór 1 januari 2014 pensioen op in het Solidair Pensioen?
Dan zijn er 2 mogelijkheden.

Besloot je werkgever het opgebouwde pensioen per 1 januari 2014 in te brengen in de nieuwe pensioenregeling? Dan is voor dat deel van je pensioen, de toeslag afhankelijk van wat je werkgever hierover heeft bepaald.

Is het pensioen dat je vóór 1 januari 2014 in het Solidair Pensioen opbouwde niet ingebracht in de nieuwe pensioenregeling? Dan geldt voor dat deel van je pensioen de toeslagregeling zoals die ook voor gepensioneerden geldt.

Toeslag voor gepensioneerden.
Interpolis betaalt toeslagen over Solidair Pensioen dat je vóór 1 januari 2014 opbouwde uit een toeslagdepot. We doen dat als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Lees meer >

Je ex-werkgever kan in sommige gevallen andere afspraken hebben gemaakt. Dan is de standaard toeslagverlening uit het toeslagdepot niet van toepassing.  

Adviescommissie Solidair Toeslagdepot.
De Adviescommissie Solidair Toeslagdepot adviseert Interpolis en controleert of Interpolis de regels voor toeslagverlening uit het depot goed uitvoert.
Correctiebeleid pensioen.
Wat doen we als wij je pensioen niet goed vaststelden?
Interpolis voert jouw pensioen met de grootste zorgvuldigheid uit. Maar soms gaat het mis. Omdat wij een fout maken, of omdat wij onjuiste informatie van anderen krijgen. Wij vinden dat heel vervelend. We passen je pensioen dan aan. We gaan altijd uit van de regels in je pensioenreglement. Hierna lees je daar meer over.

Als je nog geen pensioen krijgt?
Stelden wij je pensioen te laag of te hoog vast? Dan passen we het aan. In het pensioenreglement lees je op welk pensioen je recht hebt.

Als je al pensioen van ons krijgt?
Stelden wij je pensioenuitkering te laag vast? Dan verhogen wij je pensioen. Het bedrag dat je te weinig van ons kreeg, maken we aan je over. Wij maken dan afspraken met je over de betaling van het bedrag dat je van ons krijgt. Heb je te weinig pensioen ontvangen omdat wij een fout maakten? Dan krijg je naast het bedrag ook een rentevergoeding.

Hebben wij je pensioenuitkering te hoog vastgesteld? Dan nemen we persoonlijk contact met je op. We verlagen de toekomstige pensioenuitkeringen naar het juiste bedrag. We kunnen ook besluiten dat je het te veel ontvangen geld aan ons terug moet betalen. We houden hierbij rekening met de feiten en omstandigheden, en met je persoonlijke situatie. Wij bespreken dit met je. Soms kunnen we het bedrag verrekenen met toekomstige uitkeringen. Dan krijg je een bepaalde periode een lager pensioen. Of je betaalt het in 1 keer aan ons terug.

Als wij een onjuist pensioenkapitaal hebben overgedragen?
Is je pensioenkapitaal overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder? Als blijkt dat dit pensioenkapitaal te laag is vastgesteld, dan doen wij een nabetaling. Dit doet wij niet als het bedrag kleiner is dan € 10,-. Is het pensioenkapitaal te hoog vastgesteld? Dan overleggen we met de andere pensioenuitvoerder waar je pensioen hebt ingekocht. Wij informeren je over een eventuele terugbetaling.

Ben je het niet eens met onze beslissing? Of wil je een klacht indienen? Dan kun je dat doorgeven aan ons op pensioenonline.klachten@achmea.nl. We zoeken graag met je naar een oplossing.
Hoe bouw ik pensioen op?
Je bouwt op 3 manieren pensioen op:

1. AOW.
Dit pensioen krijg je van de overheid. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Je leest op www.svb.nl meer over pensioen van de overheid.

2. Pensioen via je werk.
Regelde je werkgever pensioen? Dan bouw je pensioen op via een pensioenuitvoerder zoals bijvoorbeeld Interpolis. Je ziet op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel je al opbouwde.

3. Pensioen dat je zelf regelt.
a. Je kunt bijvoorbeeld pensioen opbouwen met een lijfrenteverzekering of banksparen.
b. Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op.

Je pensioen bij Interpolis.
Je werkgever, of misschien wel een vorige werkgever, regelde pensioen bij Interpolis. Je ziet dit pensioen terug op mijnpensioenoverzicht.nl, maar natuurlijk ook op je persoonlijke website bij Interpolis. Log in om je pensioen bij Interpolis te bekijken.

Wij varen je pensioen niet in.
Er zijn nieuwe wettelijke regels voor pensioen. Die bieden aan pensioenfondsen de mogelijkheid om opgebouwde pensioenen om te zetten naar ‘persoonlijke pensioenpotten’. Dit heet ook wel ‘invaren’. Dit kan alleen bij pensioenfondsen. Interpolis is een verzekeraar. Wij varen je pensioen dus niet in.
Informatie over duurzaamheid.
Deze informatie geldt als je een InlegGericht Pensioen hebt.

Je belegt met het InlegGericht Pensioen in een lifecycle of je maakt zelf een keuze uit beleggingsfondsen van Achmea. Ook kan je pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor alle beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Lees meer over het beleggingsbeleid van Achmea.

Europese regels voor duurzame beleggingen.
De Europese Unie stelde regels op over hoe wij jou moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is 1 van deze regels. Hierin staat dat wij jou moeten informeren over hoe wij in onze beleggingsbeslissingen omgaan met duurzaamheidsrisico's en -kansen.

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:
 • Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover lees je meer in het MVB-beleid.
 • Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct promoot ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
 • Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.
Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor mijn belegging?
Hieronder lees je een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor jouw belegging:

Staat jouw pensioenkapitaal op een renterekening? Of wordt jouw pensioenkapitaal belegd in een lifecycle? Dan is jouw pensioenverzekering lichtgroen. Jouw pensioenverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur, en is volgens de SFDR een artikel 8 beleggingsproduct.

Maak je zelf een keuze uit de beleggingsfondsen van Achmea?
 • Heb je jouw pensioenkapitaal in 1 of meer Achmea fondsen en/of de Basisgarantrekening belegd? Dan is jouw pensioenverzekering lichtgroen. Jouw pensioenverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur, en is volgens de SFDR een artikel 8 beleggingsproduct.
 • Beleg je jouw pensioenkapitaal alléén in het Achmea Grondstoffen fonds, het Achmea indirect vastgoed fonds en/of het Achmea opkomende markten aandelen fonds? Dan is jouw pensioenverzekering grijs. Jouw pensioenverzekering promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur, en is volgens de SFDR een artikel 6 beleggingsproduct.
Informatie over de duurzaamheid van jouw belegging:
Je krijgt van ons informatie over de duurzaamheid van jouw pensioenverzekering, voordat de je verzekering neemt en zolang je verzekerd bent. Wij noemen dit de precontractuele informatie en periodieke informatie. Ook krijg je van ons informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van jouw pensioenverzekering.

Precontractuele informatie over de duurzaamheid van jouw pensioenverzekering.
In de precontractuele informatie staat of en in hoeverre de beleggingen van jouw pensioenverzekering ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur promoten. En of de beleggingen een duurzame belegging als doel hebben.
 • Van de lifecycles lees je in de precontractuele informatie hoe wij omgaan met ESG-kenmerken en duurzaamheidsfactoren.
 • Van de Achmea fondsen vind je de precontractuele informatie in de bijlage van de aanvullende prospectussen van de fondsen.
 • Van de Renterekening vind je de precontractuele informatie hier.
Periodieke informatie over de duurzaamheid van jouw pensioenverzekering.
In de periodieke informatie staat in hoeverre de gepromote ESG-kenmerken en/of duurzaamheidsdoelstellingen zijn bereikt.
 • Van de lifecycles lees je in de periodieke informatie hoe wij omgaan met ESG-kenmerken en duurzaamheidsfactoren.
 • Van de Achmea fondsen vind je de periodieke informatie in de bijlage SFDR Annex van het jaarverslag van de fondsen.
 • Van de Renterekening vind je de periodieke informatie hier.
Wil je meer informatie over hoe wij omgaan met duurzaamheid? Lees dan de duurzaamheidsinformatie van Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V.

Informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van jouw pensioenverzekering.
In de duurzaamheidsinformatie staat meer informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van jouw pensioenverzekering. Je leest hieronder waar je de duurzaamheidsinformatie van de lifecycles en fondsen vindt.
 • Van de lifecycles lees vind je de duurzaamheidsinformatie hier.
 • Van de Achmea fondsen vind je de duurzaamheidsinformatie hier.
 • Van de Renterekening vind je de duurzaamheidsinformatie hier.

Vragen over je pensioen?

Wij helpen je graag verder.
InlegGericht Pensioen
Pensioen via je werkgever.
Voor vragen over je InlegGericht Pensioen.
OpbrengstZeker Pensioen
Pensioen via je werkgever.
Voor vragen over je OpbrengstZeker Pensioen.
Solidair Pensioen
Pensioen via je werkgever.
Voor vragen over je Solidair Pensioen.