Mijn levensverzekering loopt af

Ongeveer 3 maanden voordat je verzekering de einddatum bereikt, sturen we je een brief. In de brief lees je wat er gebeurt als de verzekering stopt en of je zelf nog iets moet doen. Hieronder lees je algemene informatie over wat er gebeurt als je levensverzekering stopt.

Mijn overlijdensrisicoverzekering loopt af.

Als je overlijdensrisicoverzekering de einddatum bereikt, dan stopt de verzekering. Er volgt geen uitkering. Misschien vind je het nodig om ook na het einde van deze verzekering het risico van overlijden te verzekeren. Je kunt dan een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Mijn hypotheekverzekering loopt af.

Op de einddatum van de hypotheekverzekering zal je meestal (een deel) van je hypotheeklening af willen lossen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht, namelijk als je verzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning is (KEW). Deze verzekering valt volgens de Belastingdienst in Box 1. De waarde uit de verzekering is vaak vrij van inkomstenbelasting als dit bedrag volledig wordt gebruikt voor de aflossing. Dit hangt wel af van een aantal belastingvoorwaarden. Je adviseur kan je vertellen welke voorwaarden voor je hypotheekverzekering gelden. Meer informatie vind je ook op de site van de Belastingdienst.

Een hypotheekverzekering is bijna altijd verpand aan de leningverstrekker (bank).

De leningverstrekker is dan de pandhouder. De pandhouder heeft op de einddatum van de verzekering als 1e recht op de uitkering. De leningverstrekker heeft dan de zekerheid dat de lening kan worden afgelost.

 

Mijn lijfrenteverzekering loopt af.

Wat je precies kunt doen met je lijfrenteverzekering hangt af van veel factoren: Wanneer is de verzekering gesloten? Aan welke fiscale regels moet je voldoen? Of wat wil je precies doen met het vrijgekomen kapitaal? Wij hebben al deze mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Mijn kapitaalverzekering (box 3) loopt af.

Als je kapitaalverzekering de einddatum bereikt dan ontvangt de begunstigde op de verzekering het opgebouwde of verzekerde bedrag uit de verzekering. Vaak is deze uitkering belastingvrij. Dit hangt wel af van een aantal belastingvoorwaarden. Je adviseur kan je vertellen welke voorwaarden voor je verzekering gelden. Meer informatie vind je ook op de site van de Belastingdienst.

Laat je goed adviseren.

Wat is voor jou het beste? Dat ligt aan jouw persoonlijke situatie en wensen. We vinden het belangrijk dat je je goed laat adviseren door een financieel adviseur. Interpolis adviseert niet zelf en werkt daarvoor samen met adviseurs van de Rabobank.

Maak je keuze op tijd.

Regel je keuze direct via Rabobank en ga naar 'Mijn Interpolis lijfrenteverzekering komt vrij'. Tot 31 december van het jaar nadat je verzekering stopt, heb je de tijd om een keuze te maken. Maak je binnen deze termijn geen keuze? Dan heeft dat fiscale gevolgen. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.

Meer over levensverzekeringen:

Mijn lijfrente komt vrij

Het in een lijfrenteverzekering of in een bankproduct opgebouwde bedrag heet ‘lijfrentekapitaal’. Je verzekering of bankproduct stopt op de einddatum. Het opgebouwde kapitaal komt dan vrij.

Belastinginformatie

Aan het begin van ieder jaar sturen we een Opgave Belastingdienst. Als klant ontvang je deze fiscale opgave bijna altijd vóór half februari.

Waarom een levensverzekering?

Er zijn verschillende redenen om een levensverzekering af te sluiten.