OpbrengstZeker Pensioen

  Ik ben werknemer

  U krijgt een Uniform Pensioenoverzicht
  U bouwt via uw werk pensioen op. Maar hoeveel pensioen is dat? Voor een goed overzicht ontvangt u elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij uw
  huidige werkgever. U ziet op het UPO ook welk pensioen uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. En of u pensioen ontvangt als u arbeidsongeschikt raakt.
   
  Welk pensioen kunt u verwachten?
  U hebt een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen u krijgt. Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en van het aantal jaar dat u pensioen opbouwt.


  Bij ‘opgebouwd pensioen’ op het UPO staat hoeveel pensioen u tot nu heeft opgebouwd. Dit bedrag krijgt u op de pensioendatum als u nú stopt met werken. Het ‘te bereiken pensioen’ is het pensioen dat u
  krijgt als u doorwerkt tot uw pensioendatum en uw gegevens niet wijzigen.

  OpbrengstZeker Pensioen

  U hebt een OpbrengstZeker Pensioen. Dit is een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen u krijgt. Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en van het aantal jaar dat u pensioen opbouwt.