OpbrengstZeker Pensioen

Ik ben werknemer

Je krijgt een Uniform Pensioenoverzicht
Je bouwt via je werk pensioen op. Maar hoeveel pensioen is dat? Voor een goed overzicht ontvang je elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit UPO zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij je
huidige werkgever. Je ziet op het UPO ook welk pensioen je partner en kinderen krijgen als je overlijdt. En of je pensioen ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt.
 
Welk pensioen kun je verwachten?
Je hebt een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen je krijgt. Hoeveel pensioen je opbouwt is afhankelijk van de hoogte van je salaris en van het aantal jaar dat je pensioen opbouwt.


Bij ‘opgebouwd pensioen’ op het UPO staat hoeveel pensioen je tot nu hebt opgebouwd. Dit bedrag krijg je op de pensioendatum als je nú stopt met werken. Het ‘te bereiken pensioen’ is het pensioen dat je
krijgt als je doorwerkt tot je pensioendatum en je gegevens niet wijzigen.

OpbrengstZeker Pensioen

Je hebt een OpbrengstZeker Pensioen. Dit is een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen je krijgt. Hoeveel pensioen je opbouwt is afhankelijk van de hoogte van je salaris en van het aantal jaar dat je pensioen opbouwt.