Solidair Pensioen

  Solidair Pensioen

  U hebt een Solidair Pensioen. Of een OpbrengstZeker Pensioen. Dit is een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen u krijgt. Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en van het aantal jaar dat u pensioen opbouwt. Ook leest u meer over de regels voor toeslag. 

  Toeslagverlening in het Solidair Pensioen

  Toeslag als u na 1 januari 2014 pensioen opbouwt in het Solidair Pensioen.


  Uw werkgever bepaalt of u toeslag krijgt

  Voor het pensioen dat u in het Solidair Pensioen opbouwt, is de toeslag afhankelijk van wat uw werkgever hierover heeft bepaald. Dat ligt vast in het pensioenreglement dat voor u geldt.


  Bouwde u ook vóór 1 januari 2014 pensioen op in het Solidair Pensioen?

  Dan zijn er 2 mogelijkheden.


  Besloot uw werkgever het opgebouwde pensioen per 1 januari 2014 in te brengen in de nieuwe pensioenregeling? Dan geldt ook voor dat deel van uw pensioen dat de toeslag afhankelijk is van wat uw werkgever hierover heeft bepaald.


  Is het pensioen dat u vóór 1 januari 2014 in het Solidair Pensioen opbouwde niet ingebracht in de nieuwe pensioenregeling? Dan geldt voor dat deel van uw pensioen de toeslagregeling zoals die ook voor gepensioneerden geldt.


  U kunt het pensioenreglement dat voor u geldt bij Interpolis opvragen. Of bij uw werkgever.

  Uniform Pensioen Overzicht

  U krijgt een Uniform Pensioenoverzicht

  U bouwt via uw werk pensioen op. Maar hoeveel pensioen is dat? Voor een goed overzicht ontvangt u elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij uw

  huidige werkgever. U ziet op het UPO ook welk pensioen uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. En of u pensioen ontvangt als u arbeidsongeschikt raakt.

   

  Welk pensioen kunt u verwachten?

  U hebt een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen u krijgt. Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en van het aantal jaar dat u pensioen opbouwt.


  Bij ‘opgebouwd pensioen’ op het UPO staat hoeveel pensioen u tot nu heeft opgebouwd. Dit bedrag krijgt u op de pensioendatum als u nú stopt met werken. Het ‘te bereiken pensioen’ is het pensioen dat u

  krijgt als u doorwerkt tot uw pensioendatum en uw gegevens niet wijzigen.

   

  Heel belangrijk is de eventuele toeslag

  De toeslag bepaalt of uw pensioen meegroeit met de prijsstijgingen. Kijk ook bij ‘Houdt uw pensioen zijn waarde?’ op uw UPO.

  Ik ben gepensioneerd

  Alleen voor Solidair Pensioen

  Toeslag over pensioen dat u voor 2014 opbouwde 


  De kans op verhoging van uw pensioen is klein (toeslagverlening)

  Bijna elk jaar stijgen de prijzen. Met een toeslag behoudt het pensioen (deels) zijn waarde. Interpolis betaalt verhogingen van uw pensioen dat u ontvangt vanuit het Solidair Pensioen uit een toeslagdepot. 

  Het hangt van de resultaten van de beleggingen in dat toeslagdepot af, of u in de toekomst toeslagen krijgt. We kunnen uw pensioen pas verhogen als het depot een bepaalde grootte heeft. Meer uitleg

   

  Het depot heeft die minimale grootte nu niet. Er is een zeer kleine kans dat u in de toekomst toeslagen krijgt.

   

  De Adviescommissie Solidair Toeslagdepot adviseert Interpolis.

  Meer informatie over deze commissie

   

  Let op: U leest hierboven de standaard toeslagverlening zoals die geldt in het Solidair Pensioen. Uw ex-werkgever kan in sommige gevallen andere afspraken gemaakt hebben. Is het pensioen dat u voor 1 januari 2014 opbouwde onder de nieuwe toeslagregeling van uw werkgever gebracht? Dan is de standaard toeslagverlening uit het Solidair Toeslagdepot daarop niet van toepassing. Ook kan in sommige gevallen een onvoorwaardelijke toeslag gelden. Als u pensioen ontvangt, leest u in het pensioenoverzicht dat u jaarlijks krijgt of dit voor u geldt.