Solidair Pensioen

Solidair Pensioen

Je hebt een Solidair Pensioen. Of een OpbrengstZeker Pensioen. Dit is een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen je krijgt. Hoeveel pensioen je opbouwt is afhankelijk van de hoogte van je salaris en van het aantal jaar dat je pensioen opbouwt. Ook lees je meer over de regels voor toeslag. 

Toeslagverlening in het Solidair Pensioen

Toeslag als je na 1 januari 2014 pensioen opbouwt in het Solidair Pensioen.


Je werkgever bepaalt of je toeslag krijgt

Voor het pensioen dat je in het Solidair Pensioen opbouwt, is de toeslag afhankelijk van wat je werkgever hierover heeft bepaald. Dat ligt vast in het pensioenreglement dat voor jou geldt.


Bouwde je ook vóór 1 januari 2014 pensioen op in het Solidair Pensioen?

Dan zijn er 2 mogelijkheden.


Besloot je werkgever het opgebouwde pensioen per 1 januari 2014 in te brengen in de nieuwe pensioenregeling? Dan geldt ook voor dat deel van je pensioen dat de toeslag afhankelijk is van wat je werkgever hierover heeft bepaald.


Is het pensioen dat je vóór 1 januari 2014 in het Solidair Pensioen opbouwde niet ingebracht in de nieuwe pensioenregeling? Dan geldt voor dat deel van je pensioen de toeslagregeling zoals die ook voor gepensioneerden geldt.


Je kunt het pensioenreglement dat voor jou geldt bij Interpolis opvragen. Of bij je werkgever.

Uniform Pensioen Overzicht

Je krijgt een Uniform Pensioenoverzicht

Je bouwt via je werk pensioen op. Maar hoeveel pensioen is dat? Voor een goed overzicht ontvang je elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit UPO zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij je

huidige werkgever. Je ziet op het UPO ook welk pensioen je partner en kinderen krijgen als je overlijdt. En of je pensioen ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt.

 

Welk pensioen kun je verwachten?

Je hebt een uitkeringsovereenkomst. Hierbij staat vast hoeveel pensioen je krijgt. Hoeveel pensioen je opbouwt is afhankelijk van de hoogte van je salaris en van het aantal jaar dat je pensioen opbouwt.


Bij ‘opgebouwd pensioen’ op het UPO staat hoeveel pensioen je tot nu hebt opgebouwd. Dit bedrag krijg je op de pensioendatum als je nú stopt met werken. Het ‘te bereiken pensioen’ is het pensioen dat je

krijgt als je doorwerkt tot je pensioendatum en je gegevens niet wijzigen.

 

Heel belangrijk is de eventuele toeslag

De toeslag bepaalt of je pensioen meegroeit met de prijsstijgingen. Kijk ook bij ‘Houdt je pensioen zijn waarde?’ op je UPO.

Ik ben gepensioneerd

Alleen voor Solidair Pensioen

Toeslag over pensioen dat je voor 2014 opbouwde 


De kans op verhoging van je pensioen is klein (toeslagverlening)

Bijna elk jaar stijgen de prijzen. Met een toeslag behoudt het pensioen (deels) zijn waarde. Interpolis betaalt verhogingen van je pensioen dat je ontvangt vanuit het Solidair Pensioen uit een toeslagdepot. 

Het hangt van de resultaten van de beleggingen in dat toeslagdepot af, of je in de toekomst toeslagen krijgt. We kunnen je pensioen pas verhogen als het depot een bepaalde grootte heeft. Meer uitleg

 

Het depot heeft die minimale grootte nu niet. Er is een zeer kleine kans dat je in de toekomst toeslagen krijgt.

 

De Adviescommissie Solidair Toeslagdepot adviseert Interpolis.

Meer informatie over deze commissie

 

Let op: Je leest hierboven de standaard toeslagverlening zoals die geldt in het Solidair Pensioen. Je ex-werkgever kan in sommige gevallen andere afspraken gemaakt hebben. Is het pensioen dat je voor 1 januari 2014 opbouwde onder de nieuwe toeslagregeling van je werkgever gebracht? Dan is de standaard toeslagverlening uit het Solidair Toeslagdepot daarop niet van toepassing. Ook kan in sommige gevallen een onvoorwaardelijke toeslag gelden. Als je pensioen ontvangt, lees je in het pensioenoverzicht dat je jaarlijks krijgt of dit voor jou geldt.