Spoedeisende zorg in het buitenland

Zorg die u in het buitenland nodig heeft.
De behandeling van uw klachten kan niet wachten tot u terug bent in Nederland.

  Tijdens uw verblijf in het buitenland

  Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijke zorg tijdens vakantie‑, studie‑ of zakenverblijf in een ander land dan uw woonland. Het moet gaan om zorg die bij vertrek naar het buitenland niet was te voorzien. En het moet gaan om een acute situatie die is ontstaan als gevolg van een ongeval of ziekte en waarbij medische zorg direct noodzakelijk is. Deze vergoeding geldt alleen als aanvulling op de vergoeding vanuit de basisverzekering.

  Schakel altijd eerst de hulp van een dokter in of bel een ambulance. Neem daarna contact op met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross. Dit is verplicht bij een ziekenhuisopname.

  De medewerkers van de Interpolis alarmcentrale staan dag en nacht klaar om te helpen als u opgenomen moet worden in een ziekenhuis.

  Wij vergoeden de kosten voor:

  • behandelingen door een huisarts of medisch specialist;
  • ziekenhuisverblijf en operatie;
  • behandelingen, onderzoeken en genees‑ en verbandmiddelen die een arts heeft voorgeschreven;
  • medisch noodzakelijk ambulancevervoer naar en van de dichtstbijzijnde arts en/of het dichtstbijzijnde ziekenhuis;
  • tandheelkundige behandelingen voor verzekerden tot 18 jaar.

  Voor iets kleins naar de dokter?

  Heeft u een kleine verwonding, oorontsteking of heeft u uw enkel verzwikt? U hoeft de Interpolis Alarmcentrale door Eurocross niet te bellen. U kunt gewoon naar de dokter in het land waar u bent. De kosten declareert u later met het declaratieformulier buitenland (pdf). Vraag uw dokter om een duidelijke zorgkostennota. U kunt eenvoudig declareren via de Interpolis Zorg App of het document online invullen in Mijn Zorggebruik. 

  Veelgestelde vragen

  Wat vergoeden we voor spoedeisende zorg in het buitenland?

  Wat we vergoeden uit de basisverzekering of aanvullende verzekering vindt u in onze vergoedingenpagina.

   

  De kosten van medische zorg in het buitenland

  In de meeste gevallen krijgt u een vergoeding tot 100% van het Nederlandse tarief. De kosten voor medische zorg kunnen in het buitenland sterk afwijken van die in Nederland. In Zuid-Europa liggen de kosten soms lager. In de Verenigde Staten is een ziekenhuis al snel 2 keer zo duur als in Nederland.

  Als u alleen een basisverzekering heeft afgesloten, krijgt u een vergoeding die gebaseerd is op Nederlandse tarieven. Kosten boven dit tarief krijgt u niet vergoed. Het is daarom verstandig om een aanvullende verzekering naast uw basisverzekering af te sluiten. Ook een reisverzekering met een dekking voor geneeskundige kosten kan passend zijn.

  Wordt medisch vervoer in of vanuit het buitenland vergoed?

  Als u vanuit een zorginstelling wordt gerepatrieerd naar Nederland en als zittend ziekenvervoer om medische redenen verantwoord is worden de eerste 200 kilometer vanuit de basisverzekering vergoed. Er moet sprake zijn van (vervangend) ambulancevervoer. 


  Als u een aanvullende verzekering hebt vergoeden wij medisch noodzakelijke repatriëring als:

  • de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland of;
  • de behandeling ter plaatse niet goed mogelijk is door gebrek aan medische kennis van de artsen of faciliteiten ter plaatse of;
  • de behandeling moet in een ziekenhuis of andere zorginstelling worden voortgezet of;
  • er sprake is van een ernstige voorgeschiedenis en behandeling door de eigen behandelaar wenselijk is. Bijvoorbeeld bij psychiatrie of oncologie (heropname in Nederland is niet nodig).
  Kan ik gebruik maken van bemiddelingsbureaus in het buitenland? 
  Maak nooit gebruik van een buitenlands bemiddelingsbureau als u te maken krijgt met een ziekte of ongeval tijdens uw vakantie. In alle Europese landen kunt u voor spoedeisende zorg in de ziekenhuizen terecht met uw gecombineerde zorgpas. Als uw gecombineerde zorgpas niet wordt geaccepteerd, neem dan direct contact op met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross. Onderteken niets en geef geen creditcard gegevens af, vóór u contact heeft gehad met onze alarmcentrale. Zo voorkomt u dat u achteraf wordt geconfronteerd met hoge kosten voor eigen rekening. Bemiddelingsbureaus brengen hoge kosten in rekening die niet door uw zorgverzekering zijn verzekerd.
  Moet ik de ziekenhuisrekening voorschieten in het buitenland?
  Als u acuut wordt opgenomen door ziekte of een ongeval en u de Interpolis alarmcentrale door Eurocross heeft ingeschakeld, rekenen wij rechtstreeks af met het ziekenhuis. Maar als u zonder de hulp van onze alarmcentrale naar een ziekenhuis gaat waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben, moet u de rekening eerst zelf betalen. U kunt deze vervolgens bij ons declareren. U krijgt uw kosten geheel vergoed als u een aanvullende verzekering heeft.
  Wat is de Interpolis alarmcentrale door Eurocross?

  Als u tijdens uw tijdelijk verblijf onverwacht ziek wordt in het buitenland en spoedeisende hulp nodig heeft, neem dan contact op met de Interpolis alarmcentrale. Bij een ziekenhuisopname is dit verplicht. De hulpverleners van onze alarmcentrale staan dag en nacht klaar om u te helpen. Zij helpen als u een arts wilt bezoeken. En als u opgenomen moet worden in een ziekenhuis. Of als u advies nodig heeft over een medisch probleem. 

   

  U bereikt de Interpolis alarmcentrale door Eurocross 24 uur per dag. Meer informatie over onze alarmcentrale vindt u op de website van Eurocross Assistance.

   

  Onze alarmcentrale helpt u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met:

  • De kwaliteit van ziekenhuizen. Door wereldwijde kennis van de lokale gezondheidszorg.
  • Het regelmatig contact houden met uw behandelend arts. Als u bent opgenomen in een ziekenhuis in het buitenland.
  • De begeleiding in het buitenland tot u beter bent.
  • Het organiseren van een medische terugreis als dat nodig is (als u een basisverzekering met aanvullende dekking hebt).
  • Het regelen van ziekenhuiskosten in staatsziekenhuizen en privéklinieken (als u een basisverzekering met aanvullende dekking hebt).

  Eurocross Assistance heeft een kantoor in Istanbul (Turkije) en in Paramaribo (Suriname). Lees hoe Eurocross Assistance u helpt vanuit deze kantoren op Eurocross Turkey en Eurocross Suriname.

  Kan ik overal de zorgpas met EHIC gebruiken?

  Als u op vakantie spoedeisende zorg nodig heeft, dan maakt u gebruik van uw zorgpas met EHIC. Sommige landen accepteren EHIC niet als verzekeringsbewijs. Dan heeft u een 111-vakantieformulier nodig. Nederland heeft afspraken over spoedeisende zorg met die landen gemaakt.

  U heeft dan een persoonlijk voor u opgemaakte 111-vakantieformulier nodig. Dit formulier kunt u opvragen bij Interpolis Zorglijn.

   

  Het 111-vakantieformulier is in de volgende landen geldig:

  • Bosnië-Herzegovina
  • Marokko
   Let op, vanaf 1 januari 2021 geven wij voor Marokko geen 111-formulier meer af.
  • Montenegro
  • Servië
  • Tunesië
  • Turkije

  Bel altijd met de Interpolis alarmcentrale

  Privéklinieken accepteren het 111-vakantieformulier niet. Maar soms accepteren ook andere zorgaanbieders het 111-vakantieformulier niet. Neem daarom altijd contact op met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross als u tijdens uw vakantie ineens medische zorg nodig heeft. De hulpverleners van onze alarmcentrale vertellen u naar welke ziekenhuis u kunt.