Spoedeisende zorg in het buitenland

Je hebt zorg in het buitenland nodig en de behandeling van jouw klachten kan niet wachten tot je terug in Nederland bent.

Tijdens je verblijf in het buitenland

Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijke zorg tijdens vakantie‑, studie‑ of zakenverblijf in een ander land dan je woonland. Het moet gaan om zorg die bij vertrek naar het buitenland niet was te voorzien. En het moet gaan om een acute situatie die is ontstaan als gevolg van een ongeval of ziekte en waarbij medische zorg direct noodzakelijk is. Deze vergoeding geldt alleen als aanvulling op de vergoeding vanuit de basisverzekering.

Schakel altijd eerst de hulp van een dokter in of bel een ambulance. Neem daarna contact op met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross. Dit is verplicht bij een ziekenhuisopname.

De medewerkers van de Interpolis alarmcentrale staan dag en nacht klaar om te helpen als je opgenomen moet worden in een ziekenhuis.

Wij vergoeden de kosten voor:

 • behandelingen door een huisarts of medisch specialist;
 • ziekenhuisverblijf en operatie;
 • behandelingen, onderzoeken en genees‑ en verbandmiddelen die een arts heeft voorgeschreven;
 • medisch noodzakelijk ambulancevervoer naar en van de dichtstbijzijnde arts en/of het dichtstbijzijnde ziekenhuis;
 • tandheelkundige behandelingen voor verzekerden tot 18 jaar.

Voor iets kleins naar de dokter?

Heb je een kleine verwonding, oorontsteking of heb je jouw enkel verzwikt? Je hoeft de Interpolis Alarmcentrale door Eurocross niet te bellen. Je kunt gewoon naar de dokter in het land waar je bent. De kosten declareer je later met het declaratieformulier buitenland (pdf). Vraag je dokter om een duidelijke zorgkostennota. Je kunt eenvoudig declareren via de Interpolis Zorg App of het document online invullen in Mijn Zorggebruik. 

Veelgestelde vragen

Wat vergoeden we voor spoedeisende zorg in het buitenland?

Wat we vergoeden uit de basisverzekering of aanvullende verzekering vind je in onze vergoedingenpagina.

 

De kosten van medische zorg in het buitenland

In de meeste gevallen krijg je een vergoeding tot 100% van het Nederlandse tarief. De kosten voor medische zorg kunnen in het buitenland sterk afwijken van die in Nederland. In Zuid-Europa liggen de kosten soms lager. In de Verenigde Staten is een ziekenhuis al snel 2 keer zo duur als in Nederland.

Als je alleen een basisverzekering hebt afgesloten, krijg je een vergoeding die gebaseerd is op Nederlandse tarieven. Kosten boven dit tarief krijg je niet vergoed. Het is daarom verstandig om een aanvullende verzekering naast je basisverzekering af te sluiten. Ook een reisverzekering met een dekking voor geneeskundige kosten kan passend zijn.

Wordt medisch vervoer in of vanuit het buitenland vergoed?

Als je vanuit een zorginstelling wordt gerepatrieerd naar Nederland en als zittend ziekenvervoer om medische redenen verantwoord is worden de eerste 200 kilometer vanuit de basisverzekering vergoed. Er moet sprake zijn van (vervangend) ambulancevervoer. 


Als je een aanvullende verzekering hebt vergoeden wij medisch noodzakelijke repatriëring als:

 • de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland of;
 • de behandeling ter plaatse niet goed mogelijk is door gebrek aan medische kennis van de artsen of faciliteiten ter plaatse of;
 • de behandeling in een ziekenhuis of andere zorginstelling moet worden voortgezet of;
 • er sprake is van een ernstige voorgeschiedenis en behandeling door de eigen behandelaar wenselijk is. Bijvoorbeeld bij psychiatrie of oncologie (heropname in Nederland is niet nodig).
Kan ik gebruik maken van bemiddelingsbureaus in het buitenland? 
Maak nooit gebruik van een buitenlands bemiddelingsbureau als je te maken krijgt met een ziekte of ongeval tijdens je vakantie. In alle Europese landen kun je voor spoedeisende zorg in de ziekenhuizen terecht met je gecombineerde zorgpas. Als je gecombineerde zorgpas niet wordt geaccepteerd, neem dan direct contact op met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross. Onderteken niets en geef geen creditcard gegevens af, vóór je contact hebt gehad met onze alarmcentrale. Zo voorkom je dat je achteraf wordt geconfronteerd met hoge kosten voor eigen rekening. Bemiddelingsbureaus brengen hoge kosten in rekening die niet door je zorgverzekering zijn verzekerd.
Moet ik de ziekenhuisrekening voorschieten in het buitenland?
Als je acuut wordt opgenomen door ziekte of een ongeval en je de Interpolis alarmcentrale door Eurocross hebt ingeschakeld, rekenen wij rechtstreeks af met het ziekenhuis. Maar als je zonder de hulp van onze alarmcentrale naar een ziekenhuis gaat waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben, moet je de rekening eerst zelf betalen. Je kunt deze vervolgens bij ons declareren. Je krijgt je kosten geheel vergoed als je een aanvullende verzekering hebt.
Wat is de Interpolis alarmcentrale door Eurocross?

Als je tijdens je tijdelijk verblijf onverwacht ziek wordt in het buitenland en spoedeisende hulp nodig hebt, neem dan contact op met de Interpolis alarmcentrale. Bij een ziekenhuisopname is dit verplicht. De hulpverleners van onze alarmcentrale staan dag en nacht klaar om je te helpen. Zij helpen als je een arts wilt bezoeken. En als je opgenomen moet worden in een ziekenhuis. Of als je advies nodig hebt over een medisch probleem. 

 

Je bereikt de Interpolis alarmcentrale door Eurocross 24 uur per dag. Meer informatie over onze alarmcentrale vind je op de website van Eurocross Assistance.

 

Onze alarmcentrale helpt je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met:

 • De kwaliteit van ziekenhuizen. Door wereldwijde kennis van de lokale gezondheidszorg.
 • Het regelmatig contact houden met je behandelend arts. Als je bent opgenomen in een ziekenhuis in het buitenland.
 • De begeleiding in het buitenland tot je beter bent.
 • Het organiseren van een medische terugreis als dat nodig is (als je een basisverzekering met aanvullende dekking hebt).
 • Het regelen van ziekenhuiskosten in staatsziekenhuizen en privéklinieken (als je een basisverzekering met aanvullende dekking hebt).

Eurocross Assistance heeft een kantoor in Istanbul (Turkije) en in Paramaribo (Suriname). Lees hoe Eurocross Assistance je helpt vanuit deze kantoren op Eurocross Turkey en Eurocross Suriname.

Kan ik overal de zorgpas met EHIC gebruiken?

Als je op vakantie spoedeisende zorg nodig hebt, dan maak je gebruik van je zorgpas met EHIC. Sommige landen accepteren EHIC niet als polisblad. Dan heb je een 111-vakantieformulier nodig. Nederland heeft afspraken over spoedeisende zorg met die landen gemaakt.

Je hebt dan een persoonlijk voor jou opgemaakte 111-vakantieformulier nodig. Dit formulier kun je opvragen bij Interpolis Zorglijn.

 

Het 111-vakantieformulier is in de volgende landen geldig:

 • Bosnië-Herzegovina
 • Montenegro
 • Servië
 • Tunesië
 • Turkije

Bel altijd met de Interpolis alarmcentrale

Privéklinieken accepteren het 111-vakantieformulier niet. Maar soms accepteren ook andere zorgaanbieders het 111-vakantieformulier niet. Neem daarom altijd contact op met de Interpolis alarmcentrale door Eurocross als je tijdens je vakantie ineens medische zorg nodig heeft. De hulpverleners van onze alarmcentrale vertellen je naar welke ziekenhuis je kunt.