Wat te doen in een noodsituatie?

Je hebt een noodgeval in het buitenland.

Voorbeelden van noodgevallen:

  • Je reisgenoot of een dierbare thuis krijgt een ernstige ziekte of overlijdt. Onze alarmcentrale zorgt ervoor dat het vervoer naar Nederland geregeld wordt.
  • Je hebt spoedeisende gezondheidszorg nodig. Zoals een noodzakelijke operatie vanwege een botbreuk of acute blindedarmontsteking.
  • Je moet langer in het buitenland blijven door bijvoorbeeld een natuurramp, staking, kapotte auto of ziekte. Onze alarmcentrale bekijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Je hebt pech onderweg.

Als je pech hebt met de auto en je bent bij Interpolis verzekerd voor pechhulp, bel dan met onze alarmcentrale.
Bel onze alarmcentrale
Voor hulp of spoedeisende gezondheidszorg in het buitenland en bij pech onderweg.

Je kunt door schade niet meer veilig wonen.

Neem eerst contact op met de hulpdiensten, zoals de brandweer. Bel daarna met onze schadeafdeling.
Bel onze schadeafdeling
Bij extreme wateroverlast of bij rook-, roet- en brandschade.